Copy
MVT-nieuwsbrief nr. 13, november 2022

Het team van Taalwijs.nu en het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen stuurt je hierbij weer een verse nieuwsbrief met de laatste weetjes over het leren, onderwijzen en onderzoeken van talen. We hebben inmiddels al meer dan duizend abonnees en hopen nog verder te groeien. Wil je ons daarbij helpen? Verwijs je collegadocenten of andere mogelijke belangstellenden dan naar de aanmeldpagina. Bijdragen voor de volgende editie zijn welkom via talenplatform@gmail.com.

Interview

Katarzyna Hoffmann: “Voor mij was Nederlands leren niet echt een uitdaging!”
Katarzyna Hoffmann is als eerstegraadsdocent Duits werkzaam op het Dollard College in Winschoten. Ze geeft les in het vmbo. Na zowel in Polen, Duitsland, Zwitserland als Nederland gewoond en gewerkt te hebben (zo stond ze als tolk/vertaler aan de basis van de Eemshaven), bleef ze uiteindelijk voor de liefde in Nederland. Naast haar werk op de middelbare school, verzorgt Katarzyna ook lessen Duits op een basisschool en is ze co-auteur van lesmethode Neue KontakteLees hier het interview over haar meertalige ervaringen.

Vakdidactiek en onderzoek 

Promotie Wim Gombert: van structuurmethode naar gebruiksmethode
Wim Gombert promoveerde op 17 november 2022 op zijn proefschrift getiteld From ‘learning to use’ towards ‘using to learn. Hij vergelijkt in zijn onderzoek de opbrengsten van zes jaar Frans op de middelbare school met gangbare structuurgebaseerde methodes (Grandes Lignes en Libre Service) met opbrengsten van Frans onderwijs met een methode die gebaseerd is op taalgebruik, waarvoor hij zelf een uitwerking voor de bovenbouw heeft ontwikkeld (AIM extended). De resultaten laten zien dat de leerlingen met de taalgebruiksmethode even goede resultaten halen bij lezen en schrijven en beduidend betere bij spreken en luisteren. Nivja de Jong was lid van de promotiecommissie; zij bespreekt het onderzoek van Wim Gombert in deze blogbijdrage.

Chattaken in je klas: niet alleen superleuk!
Als docent Duits was Paul Halma betrokken bij het driejarige NRO-onderzoek Doeltaal Digitaal. In dit onderzoek coördineerde en leidde hij verschillende professionele leergemeenschappen waarin talendocenten van meerdere scholen werden getraind chattaken te ontwerpen en uit te voeren in de klas. Het onderzoek heeft veel inzichten opgeleverd in wat chattaken in de klas kunnen bijdragen aan het leren van de vreemde taal, het verminderen van spreekangst en het vergroten van de motivatie. Op onze website vertelt Paul Halma hoe hij zo’n chattaak uitvoert in zijn lessen.

Doeltaal Digitaal - een korte introductie

Authentiek luistermateriaal in de Internationale Schakelklas
Luistervaardigheid trainen is een belangrijk onderdeel van het leren van een nieuwe taal, maar soms zit het luistermateriaal van (online) lesmethodes wat gekunsteld in elkaar. Voor haar masterscriptie aan de Radboud Universiteit zocht Renske van de Ven uit hoe NT2-leerders in Internationale Schakelklassen omgaan met authentieke luisteroefeningen. In deze blog lees je over haar bevindingen.

Kun je taal leren door tv te kijken?
Om een hoog niveau van beheersing in een vreemde taal te bereiken, moeten leerlingen een groot aantal woordcombinaties verwerven. Voor haar proefschrift onderzocht Eva Puimège (KU Leuven) in hoeverre activiteiten zoals tv-kijken en lezen het leren van woordcombinaties kunnen bevorderen, en wat de rol van aandacht is in het leerproces. Haar onderzoeksresultaten tonen aan wat de bijdrage is van films en video’s kijken en lezen voor het leren van meerwoordige uitdrukkingen, en geven ook inzicht in hoe je de aandacht kunt sturen bij dit soort leeractiviteiten. De auteur geeft op Twitter een handige samenvatting van haar onderzoek.
 

Te grote focus op Engels leidt tot vertekende inzichten over cognitie
Het tijdschrift Trends in Cognitive Sciences gaat over cognitie-onderzoek. Regelmatig raakt dat talige onderwerpen. Zo publiceerden Damián Blasi en collega’s onlangs het artikel ‘Over-reliance on English hinders cognitive science’. Daarin maken de auteurs duidelijk hoe veel van de ‘algemeen geaccepteerde kennis’ is gebaseerd op onderzoek naar het Engels. Doordat Engels - maar één van de 7000 talen op de wereld - bepaalde eigenschappen heeft (bijv. schrijven van links naar rechts), is de kans groot dat sommige inzichten uit cognitief onderzoek niet gelden voor sprekers van andere talen. De onderstaande afbeelding geeft een beknopt overzicht - het artikel zelf verbreedt de kijk op de wereld met al haar talen en is zeker het lezen waard.

Uit Levende Talen Magazine

Schrijfkilometers maken bij Engels 
Door veel te oefenen word je beter in iets. Dat geldt ook voor schrijven. Toch wordt er bij het schoolvak Engels (en andere vreemde talen) vaak weinig, of te weinig, geoefend met schrijven. Wat zijn de oorzaken hiervan? En hoe kun je het oplossen? In het laatste nummer van Levende Talen Magazine bepleit Karin Epping het belang van schrijfkilometers maken. Lees het artikel op onze website.

Tips en tools

Taalkundeolympiade
Dat taal niet alleen interessant is voor de zogenaamde ‘alfa’s’ onder de vwo-leerlingen, is het uitgangspunt van de Taalkundeolympiade. Deze is bedoeld voor bovenbouwleerlingen die geïnteresseerd zijn in taal én logica. Ze krijgen opgaven over de meest uiteenlopende oude en moderne talen en schriftsoorten. Kennis van de taal is niet nodig; wie het leuk vindt om met talen bezig te zijn en ook van wiskunde houdt, maakt een goede kans op leuke prijzen. De deadline voor de aanmelding is 30 november.

KriTiCo: kritisch denken en onderzoeken in de MVT-les
Anna Rahmat kreeg onlangs de Gerard Westhoff Taaldidactiekprijs voor haar afstudeeronderzoek aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft onderzocht hoe een kritische en onderzoekende houding ontwikkeld en gestimuleerd kan worden binnen de MVT-les (in het bijzonder bij Spaans) om uiteindelijk de taalvakken relevanter te maken voor het profielwerkstuk. Anna heeft haar werk ontsloten via de KriTiCO-website, waar ze de belangrijkste bevindingen van het onderzoek presenteert. Lees er meer over op Taalwijs.nu.

PWS-onderzoek naar gebruik van werkwoordstijden in Europese talen
De website PWS-wereld biedt leerlingen uit het voortgezet onderwijs en hun docenten inspiratie voor onderzoek op het gebied van de moderne vreemde talen. De website wordt momenteel uitgebreid met taalkundige onderwerpen, waaronder een item over het gebruik van werkwoordstijden in verschillende Europese talen: hoe perfect zijn de Europese PERFECTs? Uitgangspunt is een corpus gebaseerd op L’Étranger van Camus en vertalingen naar het Engels, Duits, Nederlands en Spaans. Deze video geeft een korte introductie op het Utrechtse onderzoeksproject waar deze PWS-starter op is gebaseerd.

Nearpod: Virtual reality in het klaslokaal 
Virtual reality (VR) excursies bieden mogelijkheden om leerlingen overal ter wereld mee naartoe te nemen zonder dat zij hun stoel hoeven te verlaten. Met Nearpod VR worden leerlingen in een simulatiewereld geplaatst en kunnen ze genieten van een combinatie van VR en traditionele activiteiten. Nearpod VR werkt op elk apparaat, en hoewel het gebruik van VR-headsets de ervaring nog immersiever maakt, zijn ze niet nodig om de leerlingen te betrekken bij deze visuele en hands-on leerervaring. In dit artikel vind je een stap voor stap beschrijving van de tool met praktische toepassingen voor verschillende taalniveaus.

Nieuws en media

AlfaGammapartners vaksteunpunt voor docenten MVT 
Zou je als taaldocent graag willen overleggen en samenwerken met collega’s van andere scholen? Je vakinhoudelijke en vakdidactische kennis willen verbreden en verdiepen? Vanuit het Amsterdamse VO-HO netwerk AlfaGammapartners is het vaksteunpunt MVT van start gegaan onder de enthousiaste leiding van Mireille Hassemer, Indira Wakelkamp en Elise Bouman. Het vaksteunpunt brengt MVT-docenten met elkaar in contact rondom verschillende thema’s op het gebied van onder meer taalwetenschap, literatuur en burgerschap. Een van de doelen is leerlingen te enthousiasmeren voor talenstudies en voor de geesteswetenschappen in het algemeen, en hen te doordringen van het belang van talen leren. Wil je meedoen? Je kunt je hier inschrijven voor de nieuwsbrief of contact opnemen met Mireille Hassemer.

Oproep: Leesteksten in het DaF onderwijs
In het Europese project LATILL (Level-Adequate Texts in Language Learning) onderzoeken wetenschappers uit onder meer Wenen, Tübingen, Salamanca en Oekraïne welke ervaringen DaF/DaZ docenten hebben met leesteksten. Geef jij Duits (in primair, secundair, hoger of volwassenenonderwijs) of ben je lerarenopleider voor Duits, geef dan 15 minuten van je tijd om deze enquête in het Duits (of Spaans) in te vullen. Wie weet, lees je volgend jaar over de uitkomsten van dit onderzoek in deze nieuwsbrief.

Symposium over taalvariatie
MVT-docenten die geïnteresseerd zijn in taalvariatie, standaardisering, minderheidstalen en taalbewustzijn, zijn in de middag van 9 december van harte welkom op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens verschillende lezingen en discussiesessies (voertaal Engels) gaan we in op de waarde en uitdagingen van deze aspecten voor de onderwijscontext. Deelname is gratis, maar registratie vereist, zie www.ru.nl/cls/lvc

Podcast: La mediación en el aula de español
Deze aflevering van de LdeLengua podcast gaat over de rol van mediation, een van de nieuwe inhouden van het ERK. Op de website van SLO wordt het gedefinieerd als ‘alles wat je doet om de communicatie toegankelijker te maken’. De (Spaanstalige) podcast bespreekt de stand van zaken in het onderzoek naar taalkundige mediation, en legt uit hoe dit onderdeel zich verhoudt tot andere communicatiemodi van het ERK (begrip, meningsuiting en interactie). De presentatoren gaan in op de verschillende soorten taken die je kunt gebruiken om aan mediation te werken en op de rol die grammatica en woordenschat daarbij spelen.

Agenda

25 november | Atelier d’écriture créative pour les professeurs de français (Amsterdam)
2 december | Digitaal Congres Levende Talen (online)
8-9 december | Symposium taalvariatie (Nijmegen)
9 december | panel presentation Plurilingualism and Translanguaging: Pedagogical Approaches for Empowerment and Validation (online)
9 december | congres Informal language learning and media for migrants in the Nordics (Oslo/online)
16 december | Vakbijeenkomst AlfaGammapartners: studiedag Chinese filosofie (Amsterdam)

Taalwijs.nu is een initiatief van het Nationaal Platform voor de Talen voor ondersteuning bij de vernieuwing van het talencurriculum. De inhoud van deze nieuwsbrief wordt verzorgd door het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2022 Taalwijs.nu, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Je kunt je hier afmelden.

Email Marketing Powered by Mailchimp