Copy
MVT-nieuwsbrief nr. 4, december 2021
Het team van Taalwijs.nu, het online platform voor vernieuwend talenonderwijs en het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen sturen je hierbij weer een verse nieuwsbrief met de laatste weetjes over het leren, onderwijzen en onderzoeken van moderne vreemde talen. Ben je enthousiast? Zeg het voort! Jij en je collega's, familie en vrienden kunnen zich hier abonneren. Mis je iets in deze nieuwsbrief? Laat het ons weten! Bijdragen zijn welkom op talenplatform@gmail.com.

De redactie wenst iedereen alvast fijne feestdagen!
Uit het leven van een meertalige
Daniela Fasoglio: “Wij taalliefhebbers zijn wereldverbeteraars!”
Daniela Fasoglio (1962) is geboren en getogen in Italië en ontwikkelde al op jonge leeftijd een liefde voor talen, en voor tolken en vertalen. Via het Engels en het Duits kwam ze uiteindelijk vanwege de liefde in Nederland terecht. Sinds begin jaren 2000 werkt ze bij SLO, het landelijk expertisecentrum voor het curriculum, en maakt ze zich sterk voor de moderne vreemde talen in het Nederlands onderwijs. Lees hier haar meertalige verhaal.
Uit vakmanschap en onderzoek
Hoe zorg je ervoor dat leerlingen mee (blijven) doen bij virtuele samenwerking?
Veel scholen hebben inmiddels de kans gegrepen om voor het vreemde taalonderwijs met internationale partners een virtuele uitwisseling te organiseren - een mooi voorbeeld daarvan is ook het TeCoLa project. Op 10 december 2021 promoveerde Linda Gijsen aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift getiteld Task engagement in virtual pedagogical lingua franca communication dat binnen TeCoLa tot stand kwam. Gijsens bevindingen leveren waardevolle inzichten over succesvolle online samenwerking, zoals bijvoorbeeld over hoe belangrijk je gesprekspartner is. Lees hier haar blogtekst of verdiep je in het proefschrift (Nederlandse samenvatting op p. 212).
De impact van dyslexie in het hoger onderwijs in het Engels 
Op 18 november 2021 promoveerde Liset Rouweler aan de Rijksuniversiteit Groningen op de invloed van dyslexie op studenten in het hoger onderwijs. Gezien het feit dat veel universitair onderwijs in het Engels is, heeft ze ook specifiek naar de verschillen tussen het Nederlands en het Engels gekeken. In een blog op onze website rapporteert ze daarover. Wil je meer weten over dit onderzoek? De Nederlandse samenvatting en het volledige proefschrift kun je vinden op de RUG-site.
“Je leert dingen die in de groepsapps voortdurend rondgaan: afkortingen als ‘ojrd’ voor ‘aujourd’hui’, bijvoorbeeld.”
Amber Smits, student Franse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is sinds augustus op Erasmus uitwisseling in Avignon, Frankrijk. Met het oog op de educatieve master, die ze volgend jaar in Nederland wil volgen, koos ze bewust voor vakken FLE: Français Langue Étrangère. Lees hier over haar ervaringen, die aangeven hoe ook het leren over het leren en onderwijzen van een taal een internationaal tintje kan krijgen.
Taalvaardigheid beoordelen als inhoud ertoe doet: verslag van een EALTA-workshop
Met het toetsen van taalvaardigheid is altijd inhoud gemoeid en bij het toetsen van inhoud speelt taal altijd een rol. Op 19 november organiseerde de Speaking Special Interest Group (Speaking SIG) van de Europese Vereniging voor Taaltoetsing en -Assessment (EALTA) een online workshop en rondetafelgesprek over dit onderwerp. Catherine van Beuningen (Hogeschool van Amsterdam) schreef er een verslag over. 
Zakelijke communicatie in het Duits: wat telt is ook de manier waarop je het overbrengt
Online communicatie, zoals zakelijke e-mails schrijven, maakt een belangrijk deel uit van interactie met klanten. Nederlanders, die zakendoen met Duitsland, worden geacht om dit op B1 of B2 niveau te kunnen doen. Antoinette Luijkx (docent Duits aan de Hogeschool den Bosch) en Marinel Gerritsen en Margot van Mulken (allebei Radboud Universiteit Nijmegen) onderzochten hoe het niet helemaal correcte Duits bij Duitse handelspartners overkomt. Het blijkt dat vooral pragmalinguïstische ‘foutjes’ zoals informeel en directief taalgebruik (vgl. ‘Du’ vs. ‘Sie’; ‘sollen’ ipv. ‘wollen’) bij de Duitsers voor ongenoegen zorgden, terwijl een foutieve naamval, verkeerd voorzetsel of andere grammaticale fouten sneller door de vingers werden gezien. Hoog tijd voor meer aandacht voor adequaat (en niet alleen accuraat) taalgebruik! Het hele artikel gepubliceerd in Language Awareness is hier vrij toegankelijk.
Uitgelicht - MVT in onderwijs en media
Hoe doe je dat, meertalig vergaderen? Project Meertaligheid & Medezeggenschap is te belangrijk om te stoppen, zegt Jan ten Thije
Eigenlijk ging professor Jan ten Thije met emeritaat, maar voor het project Meertaligheid & Medezeggenschap aan de Universiteit Utrecht blijft hij nog tot zomer 2022 aan zet. Doel van het project is om meer zicht te krijgen hoe medezeggenschapsorganen om kunnen gaan met meertalige situaties. Lees meer over het project op de website van de UU of bekijk een filmpje waarin Jan over het project vertelt.
De waarde van de thuistaal op school
In een mooi opiniestuk in Het Parool pleiten drie raadsleden voor een positieve houding op school tegenover thuistalen van leerlingen. Mooi, omdat de inhoud gestoeld is op wetenschappelijke inzichten en onderzoek naar meertaligheid. Lees hier de tekst van Simion Blom, Tirza de Fockert en Numan Yilmaz.
Nederlands en Duits over de grens met Digi+
Digi+ is een online leeromgeving die het begrip en de vaardigheid van elkaars talen aan weerszijden van de Duits-Nederlandse grens bevordert. Het multimodale materiaal laat 8 tot 10-jarigen op speelse wijze kennis maken met de buur- en streektalen - en het leverde de makers van o.m. de NHL Stenden Hogeschool de prijs van het Europees Talenlabel op, die werd uitgereikt tijdens het Congres Levende Talen. Omdat projectleider Mirjam Günther-van der Meij van prijzen houdt, won ze ook de wetenschapsprijs 2021 van Campus Fryslân voor haar onderzoek naar goed taalonderwijs in (veelal meertalige) klassen.
Podcast over de relatie tussen taal en denken
Geeft taal vorm aan de manier waarop we denken? Luister naar een aflevering van de BBVA podcast waarin de bekende cognitiewetenschapper Lera Boroditsky (University of California) uitlegt hoe de talen die we spreken een grote invloed hebben op onze perceptie van de wereld om ons heen. 
 
Uit Levende Talen Magazine 
IKEA in de taalles
Een prachtig artikel van Jill Bloemsma, Antoinette Bollen, Janne Cress en David Geneste over werken met multimodale bronnen in het mbo valt vandaag (vrijdag 17 december) bij abonnees van Levende Talen Magazine op de mat. Wij mogen een digitale versie van die tekst beschikbaar stellen via deze link - zodat je alles kunt lezen over hoe je de IKEA catalogus kunt gebruiken in de taalles.
Uit het aanbod van Taalwijs.nu
Direct beschikbaar lesmateriaal: de vijf populairste items
Via Taalwijs.nu is allerlei vernieuwend lesmateriaal voor het talenonderwijs te vinden. Veel hiervan is direct te downloaden, ander materiaal is gratis op te vragen bij de auteurs. In deze nieuwsbrief lichten we de vijf populairste direct beschikbare items uit.
"Sta op als..."; Inductie, hoe doe je dat?
Tijdens deze werkvorm spreekt de docent in de doeltaal stellingen uit:  "Sta op als je een blauwe broek draagt, vegetariër bent, wel eens in Duitsland bent geweest, et cetera". De leerlingen staan op wanneer ze het eens zijn met de gegeven stelling. Daarna worden staande óf zittende leerlingen kort aangesproken door de docent of een medeleerling. Lees hier meer over deze werkvorm.
Een taal leren: hoe werkt dat?
In deze lessenreeks staat het wat en hoe van taalleren centraal. Leerlingen leren over de wetenschap van taalverwerving, creëren zelf een taal en mogen zelf als taalleraar aan de slag.
How language shapes the way we think
Leerlingen luisteren naar een TED talk van Lera Boroditsky over de invloed van taal op ons denken en gaan in gesprek naar aanleiding van vragen over de structuur van de TED talk, de inhoud en het effect van de boodschap van de spreker op de luisteraar. De CER Strategy wordt toegepast ('Claim - Evidence - Reason'). Zie hier voor het complete lesmateriaal.
Tekenen, bespreken en beschrijven
Een activerende werkvorm waarin de docent aan de hand van beeld (tekeningen) vragen aan de leerlingen stelt. Het beeldt breidt zich vanzelf uit waardoor de vragen opbouwen in moeilijkheid. Bij de laatste afbeelding is het de docent die tekstuele voorbeeldbeschrijvingen bij de tekening geeft, waarna de leerlingen zelf een tekening gaan maken met bijbehorende beschrijvingen. 
TeamTekst'en plus
De leesvaardigheidsles kan soms wel een oppepper gebruiken. Hoeveel leeslessen bestaan niet uit 'een tekst lezen, vragen maken, enkele tips van de docent en de antwoorden, en weer door naar de volgende tekst of ander lesdeel.' Niet zo inspirerend en vermoedelijk ook niet vreselijk leerzaam. In de meest verrijkende leesvaardigheidslessen gaan leerlingen zich meester van de tekst voelen. Voor een voorbeeld van zo'n verrijkende leesvaardigheidsles, klik hier
Taalwijs.nu is een initiatief van het Nationaal Platform voor de Talen voor ondersteuning bij de vernieuwing van het talencurriculum. De inhoud van deze nieuwsbrief wordt verzorgd door het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Taalwijs.nu, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Je kunt je hier afmelden.

Email Marketing Powered by Mailchimp