Beste ouders en Esdoorn liefhebbers,

2022 Tevredenheidsenquête

Als onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Esdoorn is er dit jaar weer een tevredenheidsenquête naar gebruikers van ons dienstenaanbod gestuurd. De steekproef betrof 26 families. Een meerderheid heeft de tijd gevonden om de vragen te beantwoorden, hetgeen wij zeer waarderen. We zijn ons ervan bewust dat het voorjaar een drukke tijd is. De antwoorden waren erg positief: de kwaliteit van de lessen, de culturele dagen, de maandelijkse nieuwsbrief, de communicatie en de professionaliteit van de school kregen allemaal hoge cijfers. Evenals in de afgelopen jaren waren de belangrijkste redenen om lessen bij De Esdoorn te volgen:
 1. Leerlingen spreken Nederlands met elkaar;
 2. Taalvaardigheid in het Nederlands wordt onderhouden;
 3. Vriendschappen ontstaan.
Het is duidelijk dat het deze vriendschappen tussen leerlingen en ouders onderling zijn, die zo'n centrale rol in onze school spelen. Het is daarom ook ons doel om in het nieuwe schooljaar er voor te zorgen, nu de pandemie ons dit (hopelijk) toestaat, de banden in en met het nieuwere deel van onze Esdoorn gemeenschap - onze Fraser Valley en on-line leerlingen en ouders - te versterken.

Dus hopen we dat jullie de Culturele Dagen van het nieuwe schooljaar in jullie kalenders opnemen en zien er naar uit jullie daar allemaal te kunnen begroeten!

We wensen jullie allen een prachtige zomer toe!

Namens het bestuur,
Eva Mentz-van Gunsteren
Bestuurslid Kwaliteitsbeleid
Dear parents and Esdoorn fans,

2022 Parent Satisfaction Survey

As part of the quality policy of De Esdoorn a Parent Satisfaction Survey was sent out again this year to participants of all service offerings. Of the random sample of 26 families, many of you found the time to reply, which is very much appreciated. We realize spring is a very busy time of the year. The feedback was very positive with satisfaction with the quality of the lessons, Cultural Days, the monthly newsletter, communication and professionalism of the school all receiving very high marks. And just as in the past years, the most important reasons for attending classes at the De Esdoorn are: 
 1. Students speaking Dutch to each other
 2. Maintaining Dutch Language Skills
 3. Friendships.
It is clear that it's these friendships amongst students and parents that have become such a vital part of the school. And it is our aim to make sure that, now that the pandemic hopefully allows this, the ties within and with the newer part of our De Esdoorn Community - our Fraser Valley and online students and parents - can be strengthened in the new school year.

So we hope you mark your calendar with the Cultural Days of the new school year and look forward to seeing you all there!

In the meantime have a wonderful summer!

On behalf of the board
Eva Mentz-van Gunsteren
Board Member Quality Assurance 
Read the Quality Plan (Dutch only)

Highlights van 2021-2022

 1. Veel nieuwe leerlingen dit jaar! Welkom allemaal!
 2. Uitbreiding naar Fraser Valley, Toronto en online lessen
 3. Samen Koningsdag vieren met alle Nederlandse organisaties in de Lower Mainland
 4. Feestcommissie, een geweldig team dat zorgt voor veel gezelligheid
 5. We hebben een locatie gevonden voor onze bibliotheek met meer dan 1000 boeken en nu ook toegang tot de online bibliotheek
 6. $1300 ingezameld voor een media kit in de klas

Highlights of 2021-2022

 1. Welcoming so many new students this year!
 2. Expanding into the Fraser Valley, Toronto and online
 3. Celebrating King's Day together with all the Dutch organizations in the Lower Mainland
 4. Event committee excellence - a well-oiled machine of fun!
 5. Finding a home for our library of 1000+ books & access to online library
 6. Fundraising almost $1300 for a classroom media kit
More info and registration
Nieuw: Lessen voor tieners voor online Nederlandse taallessen

Volgend schooljaar 2022-2023 wil De Esdoorn graag een programma voor Nederlandse taal voor tieners beginnen:
 • Leerlingen vanaf 7th/8th grade die Nederlands als 2e taal willen leren
 • Online les (op een doordeweekse dag of in het weekend) van september t/m juni
 • Bijwonen van de cultuurdagen georganiseerd door De Esdoorn 
Wil je meer weten?
Stuur dan een mailtje naar info@esdoorn.ca met de naam, leeftijd en vooropleiding in het Nederlands.

> Lees meer
New: Lessons for teenagers for online Dutch language lessons

For the 2022-2023 school year, De Esdoorn would like to start a Dutch language program for teenagers:
 • Students in 7th or 8th grade who want to learn Dutch
 • Online class (weekday or weekend possible) from September to June
 • Join De Esdoorn Cultural Days
Interested? 
Send an email to info@esdoorn.ca with the name, age and previous education in Dutch.

> Read more
Laatste kans voor de vroegboek korting!

Vergeet niet om je voor 1 juli te registeren. Hiermee bespaar je meer dan $200 per student voor het volgende schooljaar (2022-2023).

> Lees meer
Last chance for early bird rate!

Don't forget to register before July 1st to save more than $200 per student for the 2022-2023 school year.

> Read more
Gezocht: 2 Fraser Valley ouders voor de feestcommissie

We zijn op zoek naar twee ouders uit de Faser Valley die lid willen worden van de feestcommissie en mee te helpen met de organisatie van de cultuurdagen om deze nog leuker te maken.

> Contact feestcommissie@esdoorn.ca
Wanted: 2 Fraser Valley parents to join the Events Committee

We are looking for two parents from our Fraser Valley location to join our fun Events Committee and help us make our Dutch Cultural Days even better.

> Contact feestcommissie@esdoorn.ca

Fietstocht!


Op zaterdag 4 juni hadden we de laatste cultuurdag van het schooljaar: fietsen! Na een week met regen hadden we ontzettend veel geluk met prachtig zonnig weer. We hebben de shoreline trail in Port Moody gefietst, van Rocky Point Park naar Old Orchard Park. Na een lunch stop in Old Orchard Park, fietsten we weer terug naar Rocky Point Park en hebben de kinderen in de waterspeeltuin gespeeld en hebben we allemaal een lekker ijsje gegeten. Bedankt families, leerkrachten en vrijwilligers om de cultuurdag weer een succes te maken!

Bike ride!


On Saturday 4 June we had the last culture day of the school year: cycling! After a week of rain we were very lucky with beautiful sunny weather. We cycled the shoreline trail in Port Moody, from Rocky Point Park to Old Orchard Park. After a lunch stop in Old Orchard Park, we cycled back to Rocky Point Park and the kids played in the water playground and we all had some delicious ice cream. Thank you families, teachers and volunteers for making the culture day another success!
Beste families van De Esdoorn,

Volgende week donderdag is alweer de laatste les van het schooljaar! Bij deze wil ik graag alvast alle kinderen, ouders, vrijwilligers, het bestuur en het team van leerkrachten ontzettend bedanken voor het geweldige jaar.

Eén van de hoogtepunten van dit schooljaar was Koningsdag. Samen met de Dutch Network, Dutch Business Club, Caans en het Nederlands consulaat had het Esdoorn team van vrijwilligers en leerkrachten een fantastische dag georganiseerd. Van oud-Hollandse spelletjes, tot een sjoelwedstrijd en van verse stroopwafels tot bitterballen.

Helaas zal juf Beatrijs volgend schooljaar niet meer elke week aan de peuters lesgeven, maar gelukkig blijft ze wel beschikbaar als inval leerkracht. Namens alle families wil ik haar van harte bedanken voor de geweldige lessen!

Volgend schooljaar zal ik een stap terug doen als schoolleider, maar ik zal wel op donderdag middag blijven lesgeven in Vancouver. Lieve kinderen, ouders, bestuur, vrijwilligers en leerkrachten, heel erg bedankt voor de fantastische tijd. Zonder jullie had ik het niet kunnen doen! Gelukkig is het geen vaarwel, maar tot ziens. Dus, als ik jullie niet meer zie tijdens de laatste schooldag of het zomerkamp, wens ik jullie een hele fijne zomervakantie en tot ziens in september!

Hartelijke groet, 
Naomi Verstoep
School Directeur
Dear families of De Esdoorn,

This Thursday is already the last class of the school year! I would like to thank all children, parents, volunteers, the board and the team of teachers for the great year.

One of the highlights of this school year was King's Day. Together with the Dutch Network, Dutch Business Club, Caans and the Dutch Consulate, the Esdoorn team of volunteers and teachers organized a fantastic day. From oud-Hollandse games to a sjoel tournament and from fresh stroopwafels to bitterballen.

Unfortunately, juf Beatrijs will no longer teach the preschool students every week next school year, but luckily she will remain available as a substitute teacher. On behalf of all the families I would like to say a big thank you to her for the great lessons!

Next school year I will step back as a school principal, but I will continue to teach in Vancouver on Thursday afternoons. Dear children, parents, board, volunteers and teachers, thank you very much for the fantastic time. I couldn't have done it without you! Fortunately, it's not goodbye but see you soon. So, if I don't see you again during the last day of school or summer camp, I wish you a very nice summer holiday and see you in September!

Heartfelt greetings,
Naomi Verstoep
School Director

Geplande activiteiten

 
23 juni
Laatste schooldag Vancouver & school picknick

24 juni
Dutch Business Club zomer barbeque

1 juli
Deadline: Early bird registratie

4 t/m 8 juli
Zomerkamp

12 september
Eerste school week - Fraser Valley, Vancouver, online

Upcoming events

 
June 23
Last day of school Vancouver & school picnic

June 24
Dutch Business Club's annual BBQ in the Park

July 1
Deadline: Early bird registration

July 4-8
Dutch Summer Camp

September 12
First week of school - Fraser Valley, Vancouver, Online
BBQ uitnodiging
Alle ouders en personeel van De Esdoorn zijn uitgenodigd voor de Dutch Business Club zomer barbeque. Schrijf je in voor de BBQ en geniet van een vlees of groenteburger, een hotdog en verschillende salades en non-alcoholische drankjes. Het wordt een leuke avond met veel Nederlanders, lekker eten en een schitterende omgeving. In het kader van de bredere samenwerking tussen alle nederlandse organisaties in Vancouver is dit is een fantastisch initiatief. Met de link hierboven krijgen alle Esdoorn ouders en personeel $5 korting per kaartje. Helaas is dit een evenement alleen voor volwassenen, dus sorry, geen kinderen.

De Dutch Business Club BBQ is een jaarlijks fenomeen in de zakenwereld en is niet alleen gezellig maar ook een prima gelegenheid om met andere nederlanders samen te komen. En blijkbaar wordt vrijdag de mooiste dag van de week!

Hopelijk zien we jullie daar,
Dutch Business Club Bestuur
BBQ invitation
All parents and personnel of De Esdoorn are invited to join the Dutch Business Club for their summer barbecue. Sign up for the BBQ and enjoy a meat or veggie burger, a hot dog and various salads and non-alcoholic beverages. It will be a great evening with lots of Dutchies, good food and a beautiful setting. In light of a broader cooperation between all Dutch organizations in Vancouver, this is a great initiative. With the link above, all Esdoorn parents and staff will receive a $5 discount per ticket.

Unfortunately, this event will be for adults only, so sorry, no children.

The Business Club BBQ is an annual staple in the business community and is not only “gezellig” but also a great moment to connect with other Dutchies. And Friday appears to be the sunniest day of the week!

Hope to see you there,
Board, Dutch Business Club
Alle evenementen / All Events
Jaarkalender / School calendar 2022-2023
Wil jij een verhaal delen in onze nieuwsbrief? Neem contact op met webmaster@esdoorn.ca met je ideën, photos en verhalen!
Want to share a story in our newsletter? Please contact webmaster@esdoorn.ca with your ideas / photos / stories!
Facebook
Website
Copyright © 2022 De Esdoorn, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp