Beste ouders, families en vrienden van De Esdoorn,

Lessen
De eerste paar lesweken zijn alweer voorbij en de herfst begint er nu echt aan te komen in Vancouver! De peuters en kleuters hebben al veel geleerd over de herfst en hebben ook gewerkt aan het thema ‘Gi-ga-groen’ van de Kinderboekenweek. De kinderen van groep 3-8 hebben naast het werken aan het thema ‘Gi-ga-groen’ ook in de afgelopen weken hun eerste toets gemaakt.

Het is tot nu toe steeds erg mooi weer geweest op de woensdagen en donderdagen, waardoor we lekker buiten konden spelen met alle groepen. We deden dit steeds tegelijkertijd, zodat de kinderen ook met kinderen uit andere groepen konden spelen. Het is leuk om te zien hoe goed de kinderen met elkaar om kunnen gaan en hoeveel plezier ze erin hebben. We zien ook dat jongere kinderen spelen met de oudere kinderen. De relatie tussen de kinderen wordt zo steeds sterker.

Hartelijke groet,
Bastiënne de Graaff
Hoofdleerkracht, De Esdoorn

Dear parents, families and friends of De Esdoorn,

Lessons
The first few weeks of classes are already over and autumn is really coming to Vancouver! The
toddlers and preschoolers have already learned a lot about autumn and have also worked on the Gi-
ga-groenn theme of Children's Books Week (Kinderboekenweek). In addition to working on the theme Gi-ga-groen, the children of groups 3-8 have also taken their first test in the last few weeks.

Until now the weather has been very nice on Wednesdays and Thursdays, so we could play
outside with all the groups. We have been doing this all together at the same time, so that the children could also play with children from other groups. It's nice to see how well the children get along and how much fun they have with each other. We also see that younger children play with the older children. The relationships between the children is becoming even stronger.

Hartelijke groet,
Bastiënne de Graaff
Head Teacher, De Esdoorn

Maak kennis met een van onze nieuw leerkrachten...

Hallo allemaal, mijn naam is Eurydice Mac Donald. Ik ben getrouwd en heb twee prachtige volwassen zonen. Voordat ik naar British Columbia vertrok heb ik 23 jaar lang als de PABO opgeleide groepsleerkracht aan verschillende groepen en combinatie groepen lesgegeven. Ik heb het altijd met heel veel plezier en passie gedaan omdat ik het als groepsleerkracht belangrijk vind om aandacht te hebben voor elk kind en te zorgen dat elk kind zich optimaal ontwikkelt. Als team is het essentieel om te kijken naar de mogelijkheden en leerbehoeften van ieder kind en daarop aan te sluiten. Dit schooljaar start ik op De Esdoorn en hoop ik dat wij samen als team en de ouders met de kinderen een leuk en leerzaam jaar tegemoet gaan.
Introducing one of our new teachers...

Hi everyone, my name is Eurydice Mac Donald. I am married and have two beautiful grown sons. Before I left for British Columbia I was a group teacher trained at the PABO for 23 years, teaching different groups. I have always taught with great pleasure and passion because, as a group teacher, I find it important to pay attention to each child and to ensure that every child develops optimally. As a team it is essential to look at the possibilities and learning needs of each child and connect to it. This school year I will start at De Esdoorn and I hope that together as a team, with the parents and with the children we will have a year of fun and learning.
North Vancouver locatie

We zijn nog op zoek naar een locatie dat in ons budget past (minder dan 25 CAD/uur/per lokaal). We zouden graag alle families willen vragen om bij vrienden en zakenrelaties te polsen of zij een lokaaltje hebben voor De Esdoorn (voor 3 uur per week). Laat het ons weten via info@esdoorn.ca
North Vancouver Location

We are still looking for a venue in North Vancouver to open our new location there. We hope to find one that costs less than $25 per classroom per hour (or we need to increase the class size or up the parent contribution). So please ask your friends and business relations to look for a space and let us know via info@esdoorn.ca.
Cultuurdag #1: Kinderboekenweek

Zaterdag 22 oktober was de eerste cultuurdag van het jaar: de Kinderboekenweek! Het thema van dit jaar was ‘Gi-ga-groen’. Wat was het fijn om weer met z’n allen bij elkaar te zijn. Er waren kinderen van de locatie in Vancouver en Noord Vancouver, de locatie in de Fraser Valley en kinderen die
online les volgen. We zijn gezamenlijk begonnen in het grote lokaal met de liedjes van de Kinderboekenweek. Er werd goed meegedanst en -gezongen! Vervolgens ging iedereen met zijn eigen leerkracht mee om les te volgen. De bovenbouw kinderen kregen ze de opdracht om oplossingen te bedenken voor de opwarming van de aarde en hebben een poster gemaakt met oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen. Tijdens de lunch zijn we weer bij elkaar gekomen en hebben Anele en juf Naomi een mooi boek voorgelezen. Na de lunch zijn de kinderen gaan buitenspelen, zodat de juffen alle spullen konden klaarleggen. De kinderen hebben egels en eekhoorntjes gemaakt en bloempotjes geschilderd. In de bloempotjes zitten twee zakjes met zaadjes die de kinderen zelf kunnen planten. De kinderen die dit nog niet hebben gedaan kunnen dit in de komende lessen op school doen.

Wij juffen kijken terug op een gezellige eerste cultuurdag!
Culture day #1: Children's Books Week

Saturday 22 October was the first culture day of the year: de  Kinderboekenweek! This year's theme was 'Gi-ga-groen'. It was so nice to be together again. There were children from the Vancouver, North Vancouver and Fraser Valley locations and children who take online classes. We started
together with singing songs of Kinderboekenweek. The children were singing and dancing along!
Then everyone went with their own teacher to a different classroom for some Dutch lessons. The older children were tasked with coming up with solutions to global warming. They made a cause and effect poster and also included creative solutions. During lunch we got together again and Anele and juf Naomi read from a book. After lunch, the children went outside to play, so that the teachers could put all the craft supplies ready. The children made hedgehogs and squirrels and painted flower pots. The flower pots contain two bags with seeds that  children can plant themselves. Children who have not yet done this can do so in the coming lessons at school.

We teachers are pleased with a great first culture day of the year!
Uitnodiging voor De Esdoorn ouders voor online presentatie
Dinsdag 8 november van 9:20-10:00pm

Ouders van kinderen van De Esdoorn zijn hierbij van harte uitgenodigd voor een presentatie over de school De Esdoorn.

De schooldirecteur en het bestuur zullen een korte presentatie houden over het vorige schooljaar en vooruit blikken op het huidige schooljaar en de verdere toekomst.
Daarna is het tijd voor vragen van de ouders. We horen graag van jullie!
 
Zoom-registratie vereist: 
 
Na registratie,ontvang je een email met informatie over de zoom-link.

Sinterklaas

We zijn blij mede te delen dat De Esdoorn, Nederlandse Taal- en Cultuurschool, en de Dutch Network de organisatie van het Sinterklaasevenement voor 2022 hebben overgenomen.

We willen u laten weten dat het evenement anders zal zijn dan de persoonlijke evenementen in het verleden. Omdat de locatie in Cloverdale niet beschikbaar was, wordt het evenement het eerste jaar verkleind naar een maximale capaciteit van 130 personen. Het evenement zal zich focussen op de kinderen en gezinnen. Alle informatie vind je op Eventbrite.

Maar wat hetzelfde blijft is het "gezellige" Sinterklaasfeest.

(Klik op de poster en je komt op de Eventbrite-pagina).

Namens het bestuur en de feestcommissie,

Rianne Kamphuijs
Invitation for De Esdoorn parents to join online presentation
Tuesday, November 8 from 9:20-10:00pm

As part of the Annual General Meeting (AGM), De Esdoorn parents and adult students are invited for a presentation about the school, reflections on last year, and plans for the future. 

The school director and board members will hold a short presentation.
After that, we will open the floor for questions from parents.
We would like to hear from you!
 
Zoom-registration required: 
 
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.


Sinterklaas

We are delighted to announce that De Esdoorn and the Dutch Network have taken over organization of the Sinterklaas Festival for 2022.

This year things will be a bit different: since the Cloverdale location was not available this year, the event is being scaled down to a maximum capacity of 130 people and will be held in Vancouver. The event will focus more on the children and families.

But what remains the same is the "gezellige" Sinterklaas feest!

(Click on the poster below to register on the Eventbrite page)

On behalf of the Board and the Cultural Events Committee,

Rianne Kamphuijs
Buy tickets now

Geplande activiteiten

 
8 november
Annual General Meeting (AGM) >register now

11 november
Vakantiedag: geen les

26 november
Cultuurdag: Sinterklaas >register now

Upcoming events

 
November 8
Annual General Meeting (AGM) >register now

November 11
Holiday: No lessons

November 26
Dutch cultural day: Sinterklaas >register now
Alle evenementen / All Events
Jaarkalender / School calendar 2022-2023
Ter informatie - wetenschappelijk onderzoek naar het behoud van het Nederlands in Noord Amerika

Een Vlaming aan een Amerikaanse universiteit (prof. Eric Mielants aan het departement sociologie van Fairfield University in CT) nam het initiatief om onderzoek te doen naar het gebruik van de Nederlandse taal in Noord Amerika. Deze peiling, waaraan u nu kunt deelnemen, is uniek wetenschappelijk onderzoek naar het behoud van uw taal en cultuur in Noord Amerika en of u dit belangrijk vindt voor uzelf en uw kinderen. Voor hieraan deel te nemen en later eventueel de resultaten ervan te krijgen, klik op https://fairfield.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6Gs9pM2wKpKCy2i
Wil jij een verhaal delen in onze nieuwsbrief? Neem contact op met webmaster@esdoorn.ca met je ideën, photos en verhalen!
Want to share a story in our newsletter? Please contact webmaster@esdoorn.ca with your ideas / photos / stories!
Facebook
Website
Copyright © 2022 De Esdoorn, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp