Copy
View this email in your browser


Nieuwsbrief Zorg Coöperatie Rooi - December 2019
Overpeinzing 
 
“Als ik vandaag overleef ben ik morgen misschien vrij”.
Dat was de gedachte die Edith Maria Eger elke ochtend voor zichzelf uitsprak tijdens haar gevangenschap in Auschwitz en tijdens de vele dagen vol verschrikkingen daarna, tot aan haar bevrijding.
Met die gedachte maakte ze de keuze voor de vrijheid, voor de mogelijkheid om te overleven. Het gaf haar in die onvoorstelbare, uitzichtloze omstandigheden de Zin in het Leven.
Ik begon onlangs aan haar boek De Keuze, dat ik overigens van harte kan aanbevelen.
Edith Maria Eger is een indrukwekkende en inspirerende vrouw. Ze werd psychotherapeute en gebruikte haar ervaringen en inzichten om anderen te helpen.
Ook in het gewone alledaagse leven zijn ze volgens haar heel goed toepasbaar en misschien wel nodig.
Ik moet er regelmatig aan denken, ook als het over de Zorg Coöperatie gaat.
We praten immers vaak over eigen regie, eigen keuzes maken. Over verbinding en het vormen van een netwerk van mensen die iets voor mekaar kunnen betekenen.
Ook Edith Maria Eger bleef zich tijdens haar gevangenschap bekommeren om haar medegevangenen, in de overtuiging dat ze er ooit iets voor terug zou krijgen, dat het haar zou kunnen helpen te overleven. En zo was het.
We kunnen niet de keuze maken om niet te lijden, geen gebreken te hebben of geen ziektes.
Wel kunnen we in welke omstandigheid ook, nadenken over onze situatie, onze gedachten bepalen, keuzes maken. Kijken wat zin aan ons leven geeft.
Daar kunnen we ook samen binnen de Zorg Coöperatie mee bezig zijn. Je hoeft het niet alleen te doen.
In het afgelopen jaar is al veel gebeurd, leerden steeds meer leden elkaar kennen en werden actief.
Voor 2020 wens ik, dat we hiermee volop doorgaan. Machteld Huber gaf in een gesprek over Positieve Gezondheid aan dat zingeving voor haar het belangrijkste is voor gezondheid.
Ik hoop ook dat dat een thema voor ons jubileumjaar zal worden.
 
Theo Scholten, voorzitter.

Donderdag 13 februari 2020, 19.30 uur   Lezing door NVVE in de Knoptoren
Het begon met een oproep van Marianne Bekkers in de Community app of er iemand mee wilde naar het symposium van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) in Ede. Er reageerden zoveel leden dat het al snel duidelijk werd dat het onderwerp Vrijwillig Levenseinde erg leeft in de vereniging. Daarom hebben wij contact opgenomen met de NVVE en gevraagd of zij voor ons in Sint-Oedenrode een lezing konden verzorgen. En dat is gelukt. Op donderdagavond 13 februari komt de heer Hans van Amstel ons uitleg geven over onderwerpen zoals euthanasie en palliatieve sedatie. Ook wordt er ingegaan op de wettelijke mogelijkheden en de ruimte van de huidige euthanasiewet, wat men nu al kan en zou moeten regelen en welke verschillende wilsverklaringen er zijn. Ook worden de niet-reanimeren penning en de Wet op de Behandelingsovereenkomst besproken tijdens de lezing. Uiteraard is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen en het voeren van discussie.
Een uitnodiging voor deze lezing volgt per mail.
Gehoord van een van onze leden: “Ik hoestte zo erg, voelde me eigenlijk niet fit genoeg om even een hoestdrankje te halen bij de drogist”, zei ze. “Heb me er met veel moeite over heen gezet en ben het gaan kopen”…….  hier had de groepsapp uitkomst kunnen bieden… #durftevragen…

Thuis                   
Geschreven door Mieke van Dommelen
 
Een hoog-laag bed in de kamer, daar lag ik. Naar links kijkend uit het raam zie ik een kudde paarden spelen, naar rechts kijkend zie ik twee paarden met een veulen. Onze pup Siggi speelt in de zomerzon: hoe mooi is dat? De blinde muur in het revalidatiecentrum vergeet ik snel. De geur van ziekenhuis verdwijnt als sneeuw voor de zon uit mijn lijf. Rollators om me heen, een douchestoel in de badkamer, toiletverhogers….en ik was thuis; blij dat ik thuis was.....
 
Wil je graag verder lezen hoe het Mieke is vergaan nadat ze thuis is gekomen? Klik dan op:
lees meer
 
Plannen Werkgroep Wonen voor 2020
Erik de Jong hield tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 november een korte presentatie namens de werkgroep Wonen. De werkgroep heeft in 2019 inmiddels 5 bijeenkomsten georganiseerd. Er blijkt veel behoefte van leden aan contacten direct bij hen in de buurt om elkaar te kunnen vinden.
 
De werkgroep beschikt over een woonwensenlijst die tijdens een bijeenkomst gezamenlijk wordt ingevuld, zodat iedereen direct inzicht heeft in zijn/haar huis/woonomgeving. Wanneer een vraag toch ingewikkelder is, is de werkgroep bereid om bij u thuis te komen voor een persoonlijk advies. Voor 2020 zijn de plannen dan ook:
1. Mogelijkheid tot huisbezoek voor persoonlijk advies met betrekking tot huisaanpassingen.
2. De voorlichtingsavonden zullen worden uitgebreid met (nog) meer informatie o.a. op het gebied van domotica en alarmeringsmogelijkheden.
 
Lezing "Gezond en Actief Ouder worden in Amsterdam"

De algemene ledenvergadering van 29 november jl. werd afgesloten met een lezing door Anke Heijsman (Hogeschool van Amsterdam) en Marja Peltenburg (gepensioneerd en begeleidster van groepen ouderen in de wijk). Lees meer
Kleinkinderen....geliefden....kerstengeltjes....
Allemaal "gevangen" in persoonlijke kerstballen...
En gemaakt door enthousiaste leden op 13 december jl. 


Agenda ZCR

* 3 januari     16.00 uur:  Nieuwjaarsbijeenkomst ZCR, Knoptoren.

* 13 februari  19.30 uur:  Bijeenkomst NVVE, Knoptoren. Uitnodiging volgt.
 
* 30 april        19.30 uur:  Voorjaars ledenvergadering + lezing,  Knoptoren.


 
                 
Word nu lid van ZCR
Website
Email
Copyright © | 2018 | Nieuwsbrief ZCR voor leden en geïnteresseerden | All rights reserved.

Nieuwsbrief ZCR is een uitgave voor leden van de Zorgcoöperatie Rooi. Via deze nieuwsbrief delen we informatie vanuit het bestuur, informeren we leden over gezondheidszorg en welzijn in het algemeen en over ontwikkelingen en veranderingen binnen ZCR in het bijzonder.

Heb je vragen of suggesties? We horen het graag.
Mail naar info@zcrooi.nl of bel 0413 760 032.

Deze nieuwsbrief kun je ook teruglezen op www.zorgcooperatierooi.nl.

Heb je de nieuwsbrief uit? Geef 'm door! 
Bijvoorbeeld aan vrienden, kennissen, buurtgenoten of familie. 
De redactie heeft het recht om wijzigingen in de aangeleverde kopij aan te brengen.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zorg Coöperatie Rooi · Gouverneur Crommelinlaan 15 · Sint-Oedenrode, Nb 5492 GP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp