Copy
View this email in your browser


Nieuwsbrief Zorg Coöperatie Rooi - November 2019
Beste mensen,
Onlangs trof ik een van onze leden in het dorp en we raakten in gesprek.
“Ik maak eigenlijk geen gebruik van alle nieuwe activiteiten die de Zorg Coöperatie biedt” zei  ze. “Ik heb er alle bewondering voor hoor, vind het mooie activiteiten, maar ik ben ooit lid geworden voor het geval ik een hulpvraag heb. Dat ik dan kan bellen en geholpen word".
“Als je zorgvragen hebt, moet je zeker bellen, dan wordt je geholpen door een van onze zorgadviseurs” zei ik.  “Oh ja?” “Dus dat kan nog steeds?” vroeg ze.
“Natuurlijk” zei ik, “dat is het belangrijkste waar we voor zijn”. “Je kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week bellen”. “ Je moet dat zeker doen, ook als je alleen maar informatie nodig hebt”.
 
“Wat we met de Community willen bereiken is dat onze leden mekaar leren kennen, en dat ze daardoor makkelijker een vraag om hulp of informatie stellen aan andere leden”. “En dat leden mekaar onderling ook helpen” zei ik.
Ze vertelde dat ze over een tijdje naar het ziekenhuis moest en dan misschien iemand nodig heeft om haar naar het ziekenhuis te brengen en weer naar huis. In haar eigen omgeving lukt dat niet altijd. “Dat is nou precies iets waarmee andere leden je kunnen helpen” zei ik.
Daarvoor hebben we de WhatsApp groepen. Ze vertelde dat ze niet zo'n goede ervaringen heeft met het gebruik van de App. Dat ze er daarom niet aan begon, maar nu ze dit zo hoorde ging ze toch maar eens praten met mensen van de Werkgroep Community. Want die kent ze toevallig wel. Misschien dat die haar kunnen overtuigen de ZCR App wel te gebruiken.
Ik hoop het zo voor haar. Als ik haar weer eens zie zal ik vragen of het is gelukt.
 
Theo Scholten, voorzitter.
Borrelen in de Ossekop
Altijd gezellig zo’n borrel in ons stamcafé. Op 25 oktober jl. was het weer zover. Een aantal leden maakte gebruik van de gelegenheid om een praatje te maken met andere leden onder het  genot van een glaasje. En wat zo leuk is: het maakt niet uit of je elkaar al kent of nog niet. Een kennismaking gaat gewoon vanzelf. Ben jij er de volgende keer ook bij?
 
Hieronder het verhaal van Mieke en haar ervaring met ZCR
 
30 november 2018. Dolgelukkig waren we met de sleutel van ons nieuwe huis. We “ruilden ons huis in Hollandsche Rading in” en verhuisden naar Sint-Oedenrode. Een droom kwam uit; paarden aan huis en een nieuw project. Al snel vonden we bij ons in de straat hele fijne mensen; we werden lid van de buurtvereniging ‘t Everse en gingen naar de nieuwjaarsborrel. We werden warm welkom geheten als nieuwe buren. Ik was welkom bij de Nijnselse rijvereniging en in onze vrije uurtjes werkten we aan ons project Jekschot. Toen de lente doorbrak nodigden we alle buren uit om met ons te toasten. We voelden ons welkom en op onze plek.
 
Precies een half jaar later, Hemelvaartsdag 2019, werd ik in een nacht ernstig ziek. Binnen 48 uur was ik vrijwel geheel verlamd. Weer 24 uur later bleek dat ik het Guillaine Barré syndroom, een acute spierziekte, had gekregen. Drie pittige weken later ontsloegen ze mij uit het ziekenhuis en startte de revalidatie in Den Bosch. Na een etmaal daar te zijn geweest maakten Alexander en ik de balans op: die omgeving droeg niet bij aan mijn herstel. Ik wilde naar huis en Alexander wilde dat ik naar huis kwam. Hoe dat te doen? Ik kon bijna niets en had veel pijn. Hoe dat te organiseren?
 
Een van onze buren was mede bedenker van Zorgcoöperatie Rooi. Daar had ik al met haar over gesproken omdat ik zelf ook bezig was in Utrecht, met het opzetten van een dergelijke organisatie. Ze wist van mijn ziekte en Alexander legde contact met haar. Vervolgens kreeg hij een heel fijn gesprek met iemand van de coöperatie, Toon, die met hem mee kon denken in wat te doen en te organiseren. Nu kan ik zeggen dat in die eerste kennismaking met de zorgcoöperatie Toon drie zaken meebracht die er voor ons toe deden:
  1. Mee-denk-kracht vanuit gelijkwaardigheid
  2. Wegwijzer in het zorgsysteem van Meierijstad
  3. Verbinder naar personen en netwerken
 Met dit alles ging Alexander op weg om te organiseren dat ik thuis kon revalideren. We wisten niet wat dat nog allemaal zou vragen. Daarover schrijf ik volgende keer meer. En dit hadden we: ik ging naar huis om thuis te revalideren. Bovenal voelden we ons gesteund in onze beslissing en volledig “Welkom in Rooi.” Hoe waardevol was dat?

Mieke
Extra bijeenkomst voor leden over "Wonen"
 
De werkgroep ‘Wonen’ organiseert op 22 november 2019 nog een bijeenkomst over het thema “Wonen: is mijn woning levensloopbestendig”. We  gaan dan met de woonwensenlijst met elkaar aan de slag om hierin meer inzicht en antwoorden te krijgen. Het afgelopen jaar zijn er een viertal van deze bijeenkomsten geweest. Was je niet in de gelegenheid  daarbij aanwezig te zijn, dan nodigen we je graag uit om op 22 november a.s. van 9.30 u – 11.00 u aanwezig te zijn in Mariëndael, Laan van Henkenshage 2, Sint-Oedenrode. Gelieve je daarvoor  aan te melden, per telefoon 06 – 81473164 (Christine van den Hengel) of per mail erikdejong249@gmail.com (Erik de Jong).
De bijeenkomst over de zorghulpmiddelen, die we in het voorjaar hadden, heeft veel enthousiaste reacties opgeleverd. Verschillende van de aanwezigen zijn daarna zelf in de Zorgwinkel gaan kijken voor nog meer praktische hulpmiddelen en oplossingen in de thuissituatie.  We zijn ons nu aan het oriënteren op nog meer mogelijkheden op het gebied van veiligheid en comfort in huis. Hierbij denken we ook aan domotica, het gebruik van elektrische / elektronische hulpmiddelen in huis. Zo gauw we daar een stap in hebben gezet, melden we ons weer.
Verder is er contact met de Seniorenraad over enkele zaken die uit de gespreksbijeenkomsten zijn voortgekomen. Zaken als meer veiligheid op straat, gladheid, beter begaanbare (fiets)routes, meer bankjes, ontmoetingsplaatsen in de wijk en voldoende geschikte woningen als thuis wonen niet lange mogelijk is.
Verslag van de workshop Decoupage
Op vrijdag 1 november werden wij om 12:30 uur verwacht in het zaaltje DE STEK in Odendael.
We kwamen binnen en zagen tot onze verrassing een aantal vrolijke dames rond een tafel zitten.
De ene groep was zelfvoldaan over het mooie werk dat ze die ochtend hadden gemaakt; hun vazen stonden te pronken op tafel.
En de andere groep die zo dadelijk mocht beginnen was verwachtingsvol of het hen ook zou gaan lukken.
Er was ook gezorgd voor heerlijke broodjes en krentenbollen en tijdens de lunch konden we even met elkaar van gedachten wisselen, erg gezellig.
Daarna aan het werk. Gerrie Lauwen gaf ons goede instructies voor de decoupage van de vazen.
Het werd stil in het zaaltje, we waren zo gedreven bezig om er iets moois van te maken, wat ons ook gelukt is.
Gerrie nogmaals bedankt voor de mooie middag die je ons hebt bezorgd.  Samen iets doen, daar word je rijker van.
Ans van Esch.

Noot van de redactie: decoupage = (gekleurd) papier plakken ter decoratie, in dit geval zijn vazen beplakt met servetjes en lijm. En vervolgens gevernist.  
Hoe bevallen de WhatsApp groepen Ledenhulp en Welzijn? 
Die vraag leggen we graag voor aan de leden in de WhatsApp groepen op de komende jaarvergadering op 29 november a.s. Intussen groeit het aantal leden in de appgroepen gestaag, constateert de Community werkgroep met plezier. 53 leden in de Ledenhulp app en 61 in de Welzijn app. Sommige leden vinden het gebruik nog wat lastig, anderen huiveren om deel te nemen terwijl ze het graag zouden willen. Daarom gaan we op de jaarvergadering nog enkele gebruikerstips geven en plaatsen we de handleiding op de website van ZCR. Tot die tijd: schroom niet en bel of mail gerust naar Riky de Roo als je vragen hebt over het gebruik of aan wilt sluiten (06-46140918 /riky.deroo@gmail.com).


Agenda ZCR

* 22 november 09.30 uur: Bijeenkomst  voor leden over leeftijdsbestendig wonen (zie hierboven)

* 29 november 09.30 uur: Algemene Ledenvergadering in de Knoptoren met lezing. Uitnodiging volgt.

* 13 december: Kerstworkshop in de Stek in Odendael o.l.v. Gerrie Lauwen. Uitnodiging volgt. 
 
* 3 januari 16.00 uur:  Nieuwjaarsreceptie Zorg Coöperatie in de Knoptoren Uitnodiging volgt.
Word nu lid van ZCR
Website
Email
Copyright © | 2018 | Nieuwsbrief ZCR voor leden en geïnteresseerden | All rights reserved.

Nieuwsbrief ZCR is een uitgave voor leden van de Zorgcoöperatie Rooi. Via deze nieuwsbrief delen we informatie vanuit het bestuur, informeren we leden over gezondheidszorg en welzijn in het algemeen en over ontwikkelingen en veranderingen binnen ZCR in het bijzonder.

Heb je vragen of suggesties? We horen het graag.
Mail naar info@zcrooi.nl of bel 0413 760 032.
Opening kantoor ZCR: vrijdag van 09.30 - 11.30 uur.

Deze nieuwsbrief kun je ook teruglezen op www.zorgcooperatierooi.nl.

Heb je de nieuwsbrief uit? Geef 'm door! 
Bijvoorbeeld aan vrienden, kennissen, buurtgenoten of familie. 
De redactie heeft het recht om wijzigingen in de aangeleverde kopij aan te brengen.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zorg Coöperatie Rooi · Gouverneur Crommelinlaan 15 · Sint-Oedenrode, Nb 5492 GP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp