Copy
View this email in your browser


Nieuwsbrief Zorg Coöperatie Rooi - September 2019
Beste mensen,
De Zorg Coöperatie is er in de eerste plaats om te zorgen dat je geholpen wordt als je een zorgvraag hebt. Daarvoor kun je altijd een beroep doen op onze zorgadviseurs. Zij denken mee, informeren, zoeken uit, adviseren en begeleiden naar de optimale zorg.  Het uitgangspunt is, dat je zo lang mogelijk in je eigen omgeving kunt blijven wonen, zo gezond en fit mogelijk en vooral ook dat je daarbij zelf de touwtjes in handen houdt. Eigen regie en eigen verantwoordelijk staan daarbij voorop.  De sociale omgeving speelt daarbij een belangrijke rol. Kinderen, familie, buren en vrienden zijn in de eerste plaats degenen waar je dan aan denkt. Maar die zijn niet altijd beschikbaar. Daarom wil de Zorg Coöperatie met haar leden ook een netwerk vormen van mensen die iets voor mekaar kunnen betekenen. Dat is het idee van onze coöperatie. Belangrijk is daarvoor dat we mekaar kennen, ontmoeten. Dat er verbinding tussen de leden ontstaat. Zo wordt het makkelijker mekaar iets te vragen, of te helpen, of samen iets leuks te gaan doen. De werkgroep Community is er om nou juist dat te bevorderen. Ook hier is het idee: eigen regie en initiatief.  Onze leden worden uitgenodigd met ideeën te komen, vragen te stellen, hulp te bieden, actief mee te doen. 
Of bovenstaande ook al gelukt is? Ik dacht het wel!  Lees maar. Er gebeurd al van alles… 
 
Theo Scholten, voorzitter.
Secretariaat ZCR
Jacqueline van Aalst heeft aangeboden  het secretariaat van de Zorg Coöperatie op zich te nemen.
Zij blijft ook als lid van de werkgroep Zorg actief.
Dank voor je inzet Jacqueline en veel succes.

Vacature Bestuurslid
ZCR zoekt een nieuwe bestuurslid. Heb je interesse? Bel Theo Scholten; 0653864570.
Mensen met een achtergrond in de zorg of beleid en organisatie zijn speciaal welkom.

Website ZCR  aangepast
Samen met Jeffrey van Pelt van Positiv zijn we onze website aan het aanpassen. De nieuwe huisstijl staat er al op.
Neem een kijkje op www.zorgcooperatierooi.nl
 
Mailadres Zorgteam ZCR
Heeft u een vraag voor de leden het Zorgteam, dan kunt u hen nu ook rechtstreeks mailen via hun eigen mailadres: zorgteam@zcrooi.nl
Nieuwe flyer Zorg Coöperatie
Tijdens de jaarvergadering in mei werd de nieuwe flyer van ZCR gepresenteerd en uitgedeeld. We hopen dat onze leden ook ambassadeurs zijn voor de Coöperatie. Wilt u flyers hebben om uit te delen? Op vrijdagochtend tussen half 10 en half 12 kunt u ze ophalen op ons kantoor in Odendael.
U kunt de flyer  binnenkort ook via de website downloaden.
Terugblik: Informatieavond over de Zorg Coöperatie 18 juni
Op 18 juni werd in Odendael voor leden en niet-leden informatie over de Zorg Coöperatie gegeven. De informatie -die ook aan leden werd gegeven tijdens de jaarvergadering van 10 mei j.l.- ging over Zorg, Community en Wonen.
Er waren zo’n 35 mensen op de uitnodiging afgekomen. Leden en niet-leden.
De avond leverde 7 nieuwe leden op waarmee het totaal aantal nieuwe leden van de laatste tijd op 11 komt. Ze zijn allemaal  van harte welkom!
Fietsen, wandelen en lunchen bij de Schutskuil
Op initiatief van de werkgroep Community werd op vrijdag 16 augustus een activiteit georganiseerd voor ZCR leden. Met veel succes!
Lees hier het verslag van die dag:
WhatsApp groepen Zorg Coöperatie Rooi: doe mee!
Onze werkgroep Community heeft twee WhatsApp groepen gemaakt; een voor onderlinge ledenhulp en een voor welzijn/activiteiten.
 
De WhatsApp groep ledenhulp
Op dit moment doen al  46 mensen mee.
In de WhatsApp groep Ledenhulp kun je een vraag zetten als je een acuut probleem hebt en er in de eigen kring op dat moment niemand beschikbaar is om dit op te lossen.
Dan kan hulp aan leden van de coöperatie gevraagd worden.
Hulp door eigen leden  is altijd van korte duur en nooit permanent.
Hier kun je hulpvragen zetten op het gebied van:
  • kleine huishoudelijke taken
  • boodschappen doen
  • kleine klussen
  • vervoer naar dokter of ziekenhuis
  • etc.
Enkele vragen om hulp werden inmiddels meteen opgelost.
 
De Whatsapp groep Welzijn/Activiteiten
In deze app groep doen al 52 leden mee.
In de WhatsApp groep Welzijn kun je leuke ideeën of vragen zetten die betrekking hebben op  activiteiten als:
Culinair:                    Samen aan tafel, samen een drankje drinken
Cultuur:                    Samen naar kunst, theater of muziek
Sport en natuur:       Samen fietsen, wandelen of sporten in de natuur
Creativiteit:               Samen deelnemen aan workshops, hobby’s of gespreksgroepen                                                     .
Alle leden kunnen meedoen in één of in beide WhatsApp-groepen.
De WhatsApp werkt dankzij een heldere instructie en werkwijze heel eenvoudig. Zonder gedoe, zonder heen en weer ge-app.
Via WhatsApp kunnen we elkaar heel snel bereiken. Je bericht bereikt meteen de hele groep.
Je kunt snel (persoonlijk) reageren op een vraag.
Dit is belangrijk bij welzijn-  of hulpvragen waar een snel antwoord gewenst is.
 
Meedoen? Meld je aan bij de WhatsApp beheerder Riky de Roo, telefoon 06-46140918 of via riky.deroo@gmail.com
(geef aan of je in één van de app-groepen wil meedoen of in allebei)
 
Vreedzaam bezig zijn
Ter gelegenheid van de viering van het feit dat 75 jaar geleden de bevrijding heeft plaats gevonden wordt er een bloementapijt gecreëerd op de Veghelse dijk. De bloemen die hiervoor nodig zijn worden gemaakt van allerlei plastic afval. Een groepje leden  van onze Zorg Coöperatie heeft afgelopen vrijdag 30 augustus onder leiding van Gerrie Lauwen 25 prachtige ‘ bloemen ‘ in elkaar geknutseld. Wij ‘ bloemisten ‘ voor één dag hebben genoten van de gezelligheid en het samen bezig zijn tegen de achtergrond van de luxe van een heel leven zonder oorlog in ons vaderland.
Dit was een initiatief via de Whatsapp groep Welzijn
Wandelen en lunchen bij een van onze leden
De nieuwe WhatsApp groep was nog niet in de lucht of de eerste uitnodiging van een lid kwam al binnen. Ans en Frans van Esch nodigden de leden uit voor een wandeling door het mooie natuurgebied De Moerkuilen, dat pal aan hun achtertuin is gelegen. Een 15 tal leden melde zich aan, een mooi aantal om de dag geslaagd te noemen. Ans had voor die gelegenheid zich verdiept in de geschiedenis van dit stukje Rooi en Frans wist heel veel te vertellen om de schoonheid van het landschap. Het was stralend weer en de goed verzorgde lunch die Ans op het terras had klaargezet vond gretig aftrek na die heerlijke wandeling.
De warme gastvrijheid van Ans en Frans, de onderlinge vriendschap tussen de leden en het besef dat samen dingen beleven een band schept onder de leden maakt dit initiatief tot een geweldige belevenis. Ans en Frans bedankt voor dit heerlijke dagje Community.
Word nu lid van ZCR
Website
Email
Copyright © | 2018 | Nieuwsbrief ZCR voor leden en geïnteresseerden | All rights reserved.

Nieuwsbrief ZCR is een uitgave voor leden van de Zorgcoöperatie Rooi. Via deze nieuwsbrief delen we informatie vanuit het bestuur, informeren we leden over gezondheidszorg en welzijn in het algemeen en over ontwikkelingen en veranderingen binnen ZCR in het bijzonder.

Heb je vragen of suggesties? We horen het graag.
Mail naar info@zcrooi.nl of bel 0413 760 032.
Opening kantoor ZCR: vrijdag van 09.30 - 11.30 uur.

Deze nieuwsbrief kun je ook teruglezen op www.zorgcooperatierooi.nl.

Heb je de nieuwsbrief uit? Geef 'm door! 
Bijvoorbeeld aan vrienden, kennissen, buurtgenoten of familie. 
De redactie heeft het recht om wijzigingen in de aangeleverde kopij aan te brengen.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zorg Coöperatie Rooi · Gouverneur Crommelinlaan 15 · Sint-Oedenrode, Nb 5492 GP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp