Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief februari 2022
In januari ontving u onze eerste digitale nieuwsbrief over de plannen voor nieuwbouwappartementen in de omgeving van de Kloosterweide / Hindersteinlaan. We blikten o.a. terug op de informatiebijeenkomst van 14 december en vertelden meer over het vervolgproces. Ook lieten wij u weten dat het groen binnen ons plangebied door Pius Floris Boomverzorging werd opgeschoond. 

Graag geven wij u via deze weg een update over de laatste stand van zaken en de planning rondom het vervolgproces

Concept bouwenvelop

Op dit moment werken we samen met de gemeente toe naar de concept bouwenvelop met daarin de randvoorwaarden voor het plan. De reacties die naar voren zijn gekomen tijdens de gesprekken met de buurt en de bijeenkomst op 14 december 2021, worden geïnventariseerd en zoveel mogelijk meegenomen in de uitwerking van de plannen. 

Onderzoeken
Daarnaast voeren we verschillende onderzoeken uit die nodig zijn om tot een concept bouwenvelop te komen. Denk aan een onderzoek naar archeologie, explosieven, verkeer en flora & fauna. De uitkomsten van deze onderzoeken vormen mede het kader voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp en het landschapsinrichtingsplan.

Vervolgbijeenkomst
We verwachten dat de concept bouwenvelop voor de zomer gereed is. U ontvangt tegen die tijd een uitnodiging voor een (hopelijk live) vervolgbijeenkomst waarin we de concept bouwenvelop verder aan u toelichten. U krijgt dan ook de gelegenheid om op de concept bouwenvelop te reageren. Wanneer u nog aandachtspunten heeft die u graag zou willen meegeven, kunt u dit mailen naar contact@kloosterweide-vleuten.nl
Groen binnen plangebied opgeschoond

De afgelopen weken heeft het gespecialiseerde bedrijf Pius Floris Boomverzorging het groen binnen ons plangebied opgeschoond en opgeknapt. Het terrein was erg verwilderd en met het opschonen en opknappen van het groen is de kwaliteit van het terrein en de groene uitstraling verbeterd.

Communicatie en vragen

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via onze nieuwsbrief en website en laten u tijdig weten wanneer de vervolgbijeenkomst plaatsvindt. Wanneer u verder nog vragen en/of opmerkingen heeft, stuur dan gerust een e-mail naar contact@kloosterweide-vleuten.nl.

Vriendelijke groeten,
Het team van Kloosterweide B.V.

 
Bezoek de website www.kloosterweide-vleuten.nl
Copyright © 2022 Kloosterweide Vleuten, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp