View this email in your browser

Info om at båtplasser blir lagt ut for salg nå i høst


På årsmøtet i mars i år ble det i sak 8 vedtatt noen endringer i reglene for salg av båtplasser. Den vesentligste endringen i reglene var nye omsetningsverdier på båtplassene.

Gjeldende "Regler for kjøp, salg og framleie av båtplasser" kan leses i sin helhet på båthavnas nettsider:
http://www.hsbaathavn.no/regler-for-kjop,-salg-og-framleie-av-batplasser.html

Begrunnelsen fra styret for å foreslå å øke omsetningsverdiene på båtplasser var at styret ønsker at medlemmer som ikke lenger trenger båtplassen skal selge den til noen som ønsker å eie egen båtplass.

Det kan se ut som at mange, historisk sett, har vært skeptiske til å selge båtplassen sin. Kanskje fordi prisen har vært relativt lav og fordi sjansene til å få ny båtplass, hvis behovet skulle dukke opp senere, er svært liten. Mange har derfor leid ut båtplassen sin i stedet for å selge den. Styret håper at på sikt så blir venteliste for kjøp av båtplass så kort som mulig.

Styrets forslag om nye priser ble vedtatt av årsmøtet, og fra 1. oktober 2022 er det følgende omsetningsverdier som skal brukes:
  • 2,5 m bred plass = kr 130 000
  • 3,0 m bred plass = kr 145 000
  • 3,5 m bred plass = kr 160 000
  • 4,0 m bred plass = kr 175 000.
Disse omsetningsverdiene ligger fast i to år (frem til 30.09.2024).

Styret håper at de nye omsetningsverdier gjør at flere ønsker å selge båtplassene sine (prisene er ca tredoblet). Og at ventelistene for kjøp av båtplass på sikt skal bli vesentlig kortere.

Det er to ventelister for kjøp av båtplass i "Høllen og Solta Båthavn", i prioritert rekkefølge:
1. Listen som ble overtatt fra Søgne kommune, ajourført pr 31.12.2019
2. Oppføringer som har kommet etter 01.01.2020, og som ajourføres løpende.

Du får denne informasjonen fordi du er oppført på en av disse to listene.

Vi jobber nå med å få oversikt over hvilke båtplasser som ønskes solgt, og vil i løpet av oktober/november kontakte de som står øverst på den første ventelisten med tilbud om kjøp av båtplass. Listen vil inneholde flere båtplasser og med forskjellige bredde på plassene. Hvor mange og hvilke plasser vi kan tilby vet vi ikke ennå.

Vi vil sende tilbud til inntil 5 båtplassøkende ad gangen (færre hvis det er færre plasser til salgs).

Dersom man ikke er interessert i båtplass når man får tilbud, så kan man takke nei. For at listen skal være så reell som mulig vil man ikke kunne takke nei mer enn en gang pr sesong og i alt 3 ganger før man strykes fra listen.

De som får tilbud om plasser kan vurdere plassene inntil 14 dager før oversikten gjøres tilgjengelig for neste gruppe båtplassøkende. Tildeling gjøres ut fra prinsippet "førstemann til mølla", så det kan medføre at et førstevalg er tatt om man bruker for lang tid på å vurdere plassene.

Oppgjør for båtplassen må skje innen 14 dager etter at man har takket ja til en båtplass.

Det vil ikke ble tilbudt plasser fra vi starter planlegging av neste års sesong og gjennom hovedsesongen, dvs ingen tilbud i perioden 01.03 til 30.09.

Vi sender ut denne informasjonen nå til alle som står oppført på ventelistene, slik at dere er kjent med dette allerede nå, og har vurdert om dette er aktuelt for dere når vi tar kontakt.

Dette til info. Informasjonen kan bli oppdatert.

 
Med vennlig hilsen
for Høllen og Solta Båthavn


Ørjan Bueklev
Regnskapsfører
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2023 Høllen og Solta Båthavn, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp