Copy
View this email in your browser

Primer butlletí informatiu - abril de 2019

Benvingut al primer butlletí d'una nova iniciativa finançada per la UE per a nZEB i BIM!


Benvingut al primer butlletí d'una nova iniciativa finançada per la UE per a nZEB i BIM.
 
El projecte BIMzeED es centra en les necessitats de formació de la indústria de la construcció actual i futura amb l'objectiu principal de fomentar:

1. una millor ocupabilitat.
2. el creixement amb baixes emissions de carboni.
3. habilitats verdes i NZEB.
4. l'augment de l'ocupació juvenil.
 
L'equip del projecte, procedent de Bèlgica, Croàcia, Hongria, Irlanda i Espanya, desenvoluparà material de formació per l'Educació i Formació Professional (EFP) i les Institucions d'Educació Superior (IES).

Llançament de la pàgina web del projecte BIMzeED


La pàgina web del projecte BIMzeED ja està en línia. Hi ha disponible la informació del projecte i també es pot accedir a la llista de fites i recursos.
 
Per obtenir més informació i notícies actualitzades, visiti la pàgina web del projecte o escanegi el codi QR que apareix a continuació.


Primera reunió del Grup Directiu Nacional de BIMzeED a Croàcia

 
El 15 d'abril es va celebrar la primera reunió del Grup Directiu Nacional (NSG) en el marc del projecte BIMzeED a la Facultat d'Enginyeria Civil de Zagreb. El NSG (establert en cada país associat) actuarà com a soci del projecte i contribuirà així de manera significativa a la qualitat dels resultats del projecte i, al mateix temps, reforçarà la cooperació entre les parts interessades.
 
"Estem molt orgullosos d'haver reunit els principals experts croats en matèria d'edificis de consum d'energia gairebé nul (NZEB) i modelatge d'informació d'edificis (BIM)", va declarar Srecko Vrcek, director del projecte de l'Agència Regional d'Energia del Nord-oest de Croàcia (REGEA), un dels socis del projecte. A la reunió van assistir 40 representants de diversos sectors de la indústria de la construcció: governs estatals i locals, sector científic i educatiu, dissenyadors, arquitectes, contractistes, fabricadors de materials de construcció, associacions i clústers.Després de la presentació del projecte a càrrec del professor Bojan Milovanovic, de la Facultat d'Enginyeria Civil de Zagreb, també un dels socis del projecte, Srecko Vrcek va presentar què és la NSG i el seu paper en el projecte. Durant la reunió també es va presentar als participants el qüestionari que hauran d'emplenar per a obtenir informació útil pel desenvolupament del projecte. Després de la presentació del qüestionari, va sorgir un interessant i útil debat sobre la implementació de BIM en el disseny d'edificis d'energia gairebé nul·la.
 
La reunió va acabar amb una conclusió en la qual tots van estar d'acord: els avantatges de BIM i la digitalització en el sector de la construcció són nombrosos i aporten molts beneficis. No obstant això, per aplicar aquestes pràctiques és de gran  importància que s'introdueixin al sistema educatiu al més aviat possible. Això contribuirà a augmentar la conscienciació sobre la importància de BIM i NZEB per la indústria de la construcció, desenvolupant formes flexibles i accessibles perquè tots puguin adquirir millors competències en el mercat del sector de la construcció.

Presentació del projecte BIMzeED a la Comissió d'Indústries de la Construcció (CIC)


L'1 d'abril el soci del projecte ITeC va organitzar una sessió de presentació del projecte BIMzeED a la seva seu de Barcelona, dirigida a la Comissió d'Indústries de la Construcció (CIC).
 
La Comissió d’Indústries de la Construcció va ser creada per l’ITeC a principis de 2016, amb l'objectiu principal de debatre els temes més actuals del sector i ser un punt de trobada de les indústries amb els centres tecnològics. La CIC pretén aportar la visió de la indústria al Consell Assessor de l’ITeC com a entitat transversal que aglutina a tots els agents del sector de la construcció.
 
 

Guia ACE: Introducció al BIM

 
El 25 de març, el Consell d'Arquitectes d'Europa (ACE) va publicar una breu guia sobre el Modelatge d'Informació de la Construcció (BIM) per ajudar els arquitectes a manejar els models i processos digitals.
 
En l'actualitat, no existeix una comprensió clara ni una definició del concepte de BIM. Significa que els models 3D, són una eina, un procés, un mètode o són un model de negoci? Les preguntes són múltiples, i això es reflecteix en les múltiples definicions que es troben a la indústria de la construcció. La resposta actual és que el concepte de BIM abasta una mica de tot.L'objectiu d'aquesta guia és donar algunes respostes sobre com afrontar el repte de la ràpida digitalització al sector de la construcció. Aquesta guia tracta del que podem fer ara per aportar valor als arquitectes, els projectes, els socis i els nostres clients que treballen en un entorn digital en ràpida evolució: com poden els arquitectes millorar les seves capacitats informàtiques i ampliar la seva forma de comunicació, tradicionalment visual i basada en la geometria, per a incloure les dades alfanumèriques associades als models BIM i els objectes de dades/parts d'edificis?
 
La guia ha estat redactada per Peter Hyttel-*Sørensen, president del grup de treball BIM de ACE, amb el suport dels membres del grup de treball BIM de ACE. Llegeixi aquí l'informe complet.

NEWCOM: Noves competències per als professionals de la construcció i els obrers

 
Els objectius energètics i climàtics fixats per la Unió Europea no poden aconseguir-se sense una mà d'obra qualificada en el sector de la construcció que estigui preparada per seguir les expectatives d'alta qualitat requerides per als NZEB. Els projectes com NEWCOM, realitzats en el marc d'Horitzó 2020: Habilitats en la construcció es basen principalment en l'anterior iniciativa BUILD UP Skills de la UE.
 
Per aplicar sistemàticament la Directiva d'Eficiència Energètica dels Edificis (EPBD) i aconseguir així els objectius energètics i climàtics de la UE, els propietaris d'edificis, els constructors i els ajuntaments han de conèixer les mesures d'estalvi energètic i la forma en què han de planificar-se, aplicar-se i supervisar-se. Els edificis que s'estan construint o renovant ara, són els edificis del futur. Atès que els errors de construcció són els responsables de la major part del mal rendiment energètic dels edificis a la pràctica, és important parar atenció a la qualitat del treball a l'obra.
 
El projecte NEWCOM aborda els problemes de qualitat dels edificis i els reptes als quals s'enfronten avui dia els propietaris d'edificis, els treballadors de la construcció i les autoritats supervisores per a aconseguir els objectius europeus i nacionals de protecció del clima pel 2020 mitjançant l'aplicació de normes d'edificis de consum d'energia gairebé nul. NEWCOM es centra en el desenvolupament dels sistemes de qualificació i certificació que falten, amb un enfocament específic en el reconeixement mutu.L'objectiu de NEWCOM és crear sistemes de qualificació a gran escala per implantar les qualificacions i certificacions professionals que falten per als treballadors i inspectors d'edificis, amb especial atenció a la possibilitat de reconeixement mutu entre els diferents estats membres. Aquests plans permetran que la mà d'obra de la construcció estigui qualificada per la construcció i renovació dels edificis NZEB.
 
L'execució del projecte ha arribat a la seva fase intermèdia, en la qual els socis del projecte ja han desenvolupat unitats de resultats d'aprenentatge per als obrers (instal·ladors de teulades planes i de calefacció, ventilació i aire condicionat) i els inspectors d'edificis, basant-se en la recerca de les certificacions existents i necessàries en cada país soci (Àustria, Països Baixos, Hongria i Eslovàquia). Les obligacions pendents definides també apareixeran en una base de dades europea de professionals certificats que s'utilitzarà com a portal per a facilitar la cerca de personal/empreses qualificats (certificats o reconeguts).
 
Actualment s'estan desenvolupant continguts de formació i esquemes de qualificació en els camps seleccionats (per a obrers i inspectors de construcció) que s'impartiran durant els cursos de "Formació de Formadors" per a formadors seleccionats en els 4 països socis.
 
Principal resultat del projecte:
  • Desenvolupament dels sistemes de qualificació i certificació necessaris per als obrers i inspectors de la construcció.
  • Realització dels respectius cursos de "formació de formadors" als països participants.
  • Preparació del reconeixement mutu dels esquemes de qualificació certificats desenvolupats entre els diferents estats membres (incloent la preparació d'una base de dades europea de professionals de la construcció certificats).
  • Desenvolupament d'estratègies per a augmentar la demanda del mercat dels esquemes de qualificació certificats desenvolupats per a garantir la sostenibilitat més enllà de la vida del projecte, així com la replicació en tota la UE mitjançant la participació d'associacions nacionals i centres de formació.
Amb el projecte NEWCOM s'incrementarà el nombre de treballadors amb competències especials en NZEB, s'augmentarà la qualitat dels edificis (sobretot l'eficiència energètica) i s'impulsarà el reconeixement del mercat de professionals ben qualificats al sector de la construcció pel mercat europeu. Més detalls a la pàgina web del projecte.

Fit-to-nZEB: plans de formació innovadors per a la rehabilitació a nivells nZEB

 
El projecte europeu Fit-to-nZEB té com a objectiu augmentar la competència i les habilitats dels professionals de la construcció en el camp de la renovació energètica profunda (DER) als països objectiu (República Txeca, Romania, Bulgària, Itàlia, Croàcia, Irlanda i Grècia) a través dels programes educatius únics desenvolupats pel consorci, que contribuiran tant a la qualitat com a l'escala de les renovacions energètiques profundes dels edificis.
 
El consorci del projecte ha desenvolupat uns innovadors programes de formació de nivell 3-7 del Marc Europeu de Qualificació (MEQ) per a la rehabilitació d'edificis fins als nivells NZEB, que s'han aplicat en el marc del projecte. Els programes de formació s'han organitzat en diferents països d'Europa amb una estructura, resultats d'aprenentatge i competències comunes. Els cursos van ser impartits per universitats, instituts i col·legis professionals, centres de formació professional (VTC), així com a través de programes de formació i validació en el lloc de treball.
 
A més, es va elaborar un compendi (recopilació sistemàtica de requisits) de competències per al DER de totes les professions rellevants.

Més informació a la pàgina web del projecte.

Fig. 1: exemple dels models de formació, execució de la formació universitària - porta bufador, formació universitària - minimització de ponts tèrmics, formació al lloc de treball a Irlanda

Net-UBIEP: Xarxa per a l'ús de BIM per a augmentar el rendiment energètic

 
El projecte Net-UBIEP, finançat per Horitzó 2020, té com a objectiu augmentar el rendiment energètic dels edificis mitjançant l'àmplia difusió i el reforç de l'ús de Building Information Modelling (BIM), durant tot el cicle de vida de l'edifici. Es creu que l'ús de BIM permetrà simular el rendiment energètic de l'edifici utilitzant diferents materials i components, tant per a ser utilitzat en el disseny de l'edifici i/o en la rehabilitació d'aquest.
 
L'objectiu principal del projecte és integrar la modelització de la informació de l'edifici amb els requisits de rendiment energètic per a promoure la millora del rendiment energètic d'una manera més eficaç i eficient.
 
El projecte proposa models de qualificació BIM integrats amb competències energètiques (NZEB), per a difondre una millor comprensió de les qüestions energètiques al llarg de tota la cadena de valor de la indústria de la construcció, de manera que tant els edificis existents com els nous tinguin un millor rendiment energètic. Les administracions públiques, els professionals (enginyers/arquitectes), els tècnics (instal·ladors/mantenidors) i els inquilins participaran en les activitats de Net-UBIEP. S'ha definit una llista de competències sobre rendiment energètic necessàries per a cada perfil professional BIM. Les competències en matèria de rendiment energètic s'assignen als grups objectiu definits, l'administració pública, els professionals, els tècnics i els propietaris. A més, hi ha un mapatge a les diferents professions BIM: Gestor BIM, coordinador BIM, expert BIM, usuari expert BIM, avaluador BIM, gestor d'instal·lacions BIM i usuari BIM inconscient.
 
S'han elaborat manuals multimèdia per als quatre grups destinataris, que s'estan validant mitjançant diferents activitats de formació.
 
Trobarà més informació en el lloc web del projecte.


Fig. 2 Activitats de formació realitzades en el marc del projecte Net-Ubiep

ICARO: formació d'una nova generació de tècnics d'obra

ICARO és un projecte internacional (finançat en el marc de la mateixa convocatòria BIMzeED Erasmus +) que té com a objectiu la formació d'una nova generació de tècnics d'obra capaces de respondre als reptes que imposen les noves tecnologies i el nou marc normatiu en el sector de la construcció. És necessari un canvi generacional, orientant als joves i als aturats cap a professions qualificades. La qüestió del gènere també exercirà un paper fonamental: només el 10% dels titulats en formació professional en el sector de la construcció són dones i el projecte pretén augmentar aquest percentatge ràpidament.El projecte Icaro tindrà un impacte positiu en l'ocupació juvenil, promovent una formació d'alta qualitat que sigui atractiva i rellevant pel mercat laboral. Els socis del projecte són 3 centres nacionals de formació professional que operen en el sector de la construcció (FORMEDIL, FLC, VSRC), un centre regional (FLC ASTÚRIES), un centre provincial (IIPLE), una associació professional europea (ACE), una Cambra de Comerç (CAMBRA PANEVEZYS) i una universitat (ALMA MATER - UNIBO).

El treball en xarxa serà essencial per a aconseguir els objectius descrits, amb el desenvolupament d'una metodologia per a millorar els esquemes de certificació i qualificació i un ús més eficient de les eines europees per a fer els mateixos més transparents.
 
Els objectius d’Icaro són essencialment tres:

  • revitalitzar el sector de la construcció mitjançant un profund relleu generacional, orientant als joves i aturats cap a professions qualificades
  • invertir la tendència que fa que hi hagi poques dones ocupades en la construcció
    augmentar les possibilitats d'ocupació
  •  incrementar les possibilitats d’ocupació a través de la incorporació de l'aprenentatge basat en el treball en el procés de formació de les empreses.

Icaro desitja millorar la planificació de les activitats de formació que condueixen a la qualificació de la EFP a nivell europeu, implicant els estudiants, les empreses i el sistema de professions. La transició laboral i l'aprenentatge han de convertir-se en el paradigma de la formació per a introduir elements de flexibilitat en els plans d'estudi.
 
Les polítiques de treball i de formació estaran en constant correlació mitjançant la creació d'un fòrum permanent.
En definitiva, Icaro desenvoluparà una qualificació combinada de "Tècnic d'Obra", que fa referència a un perfil tècnic multifuncional capaç de supervisar les activitats en l'obra, coordinar el procés de construcció i/o renovació, seguir la planificació, gestió i supervisió de les obres, optimitzant els recursos humans implicats.
 
L'impacte del projecte serà especialment rellevant en els 3 països que participen en el projecte: Lituània, Espanya i Itàlia. Per a més informació, visiti la pàgina web d’ICARO.

El projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea en virtut de l'acord de subvenció núm. 600946

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.