Copy
View this email in your browser

1st Newsletter - April 2019

Dobrodošli u prvi bilten nove inicijative za nZEB i BIM koju financira EU!


Projekt BIMzeED usredotočen je na potrebe osposobljavanja za sadašnju i buduću građevinsku industriju s glavnom svrhom da potakne:
1. bolja zapošljivost.
2. nisko-ugljični rast.
3. zelene i NZEB vještine.
4. porast zaposlenosti mladih.
Projektni tim iz Belgije, Hrvatske, Mađarske, Irske i Španjolske razvit će nastavni materijal za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (VET) i institucije visokog obrazovanja (VUU).

Pokretanje web stranice projekta BIMzeED.


Web stranica projekta BIMzeED sada je na mreži. Informacije o projektu su dostupne, a također možete pristupiti popisu prekretnica i resursa.
 
Za više informacija i najnovije vijesti posjetite web stranicu Projekta ili skenirajte QR kôd u nastavku.


Prvi sastanak o hrvatskoj nacionalnoj upravljačkoj skupini BIMzeED

 
15. travnja održan je prvi sastanak Nacionalne upravljačke skupine (NSG) u sklopu projekta BIMzeED na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. NSG (osnovan u svakoj partnerskoj zemlji) djelovat će kao pridruženi partneri na projektu i na taj način značajno pridonijeti kvaliteti rezultata projekta, a istovremeno će ojačati suradnju među dionicima.
 
"Ponosni smo što smo okupili vodeće hrvatske stručnjake za gotovo nulte energetske zgrade (NZEB) i informacijsko modeliranje zgrada (BIM)", rekao je Srećko Vrček, voditelj projekta iz Regionalne agencije za energetiku Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), jedan projektnih partnera. Sastanku je prisustvovalo 40 predstavnika iz različitih sektora građevinske industrije - državne i lokalne uprave, sektora znanosti i obrazovanja, dizajnera, arhitekata, izvođača radova, proizvođača građevinskog materijala, udruga i klastera.
Nakon prezentacije projekta prof. Bojana Milovanovića s Građevinskog fakulteta u Zagrebu, također jednog od projektnih partnera, Srećko Vrček predstavio je što je NSG i njegova uloga u projektu. Tijekom sastanka sudionici su također upoznati s upitnikom koji će morati popuniti kako bi dobili korisne informacije za daljnji tijek projekta. Nakon prezentacije upitnika pokrenula se zanimljiva i korisna rasprava o primjeni BIM-a u projektiranju zgrada s gotovo nula energije.
 
Sastanak je završio zaključkom u kojem su se svi složili: prednosti BIM-a i digitalizacije u građevinskom sektoru brojne su i donose brojne koristi. Međutim, za provedbu tih praksi od najveće je važnosti da se one što prije uvedu u obrazovni sustav. To će zatim doprinijeti podizanju svijesti o važnosti BIM-a i NZEB-a za građevinsku industriju razvojem fleksibilnih i dostupnih načina za stjecanje boljih sposobnosti na tržištu građevinskog sektora.

Predstavljanje projekta BIMzeED Komisiji građevinskih industrija (CIC)


Projektni partner ITeC organizirao je 1. travnja prezentacijsku sesiju projekta BIMzeED u svom sjedištu u Barceloni, upućenu Komisiji za građevinsku industriju (CIC).
 
Povjerenstvo za građevinsku industriju stvorio je ITeC početkom 2016. godine, s glavnim ciljem rasprave o najaktuelnijim pitanjima u sektoru i kako bi bila mjesto susreta industrija s tehnološkim centrima. Cilj CIC-a je približiti viziju industrije Savjetodavnom vijeću ITeC-a kao poprečnom entitetu koji okuplja sve agente građevinskog sektora.
 
 

Vodič za ACE: Uvod u BIM

 
25. ožujka, Vijeće arhitekata Europe (ACE) objavilo je kratki vodič o Modeliranju informacija o zgradama (BIM) kako bi podržao arhitekte u bavljenju digitalnim modelima i procesima.
 
Trenutno ne postoji jasno razumijevanje niti definicija pojma BIM. Znači li to 3D modele, je li to alat, je li proces, metoda ili je poslovni model? Pitanja su višestruka, a to se odražava u višestrukim definicijama koje se mogu naći u građevinskoj industriji. Trenutni je odgovor da koncept BIM-a obuhvaća pomalo sve.
Svrha ovog vodiča je dati neke odgovore na to kako se nositi s izazovom brzo napredujuće digitalizacije u građevinskoj industriji. Ovaj vodič govori o tome što sada možemo učiniti kako bismo arhitektima, projektima, partnerima i našim klijentima koji rade u digitalnom okruženju koje se brzo razvija stvorili vrijednost: kako arhitekti mogu poboljšati svoje IT mogućnosti i proširiti svoj tradicionalno vizualni oblik zasnovan na geometriji komunikacija koja uključuje alfanumeričke podatke povezane s BIM modelima i podatkovnim objektima / dijelovima zgrade?
 
Vodič je napisao Peter Hyttel-Sørensen, predsjedavajući ACE BIM radne skupine uz podršku članova ACE BIM radne skupine. Ovdje pročitajte cjelovito izvješće.

NEWCOM: Nove kompetencije za građevinske profesionalce i radnike

 
Energetski i klimatski ciljevi koje je postavila Europska unija ne mogu se postići bez kvalificirane radne snage u zgradama koja je spremna slijediti visokokvalitetna očekivanja potrebna za NZEB. Projekti poput NEWCOM-a koji se provode u okviru teme Obzor 2020: Graditeljske vještine uglavnom se nadovezuju na prethodnu inicijativu BUILD UP Skills EU-a.
 
Da bi se sustavno provodila Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada (EPBD) i time postizali energetski i klimatski ciljevi EU, vlasnici zgrada, graditelji i općine moraju biti svjesni mjera uštede energije i načina na koji ih treba planirati, primijeniti i nadgledao. Zgrade koje se grade ili obnavljaju sada su građevinski fond budućnosti. Budući da su građevinske pogreške odgovorne za većinu loših energetskih karakteristika zgrada u praksi, važno je obratiti pažnju na kvalitetu radova na gradilištu.
 
Projekt NEWCOM bavi se pitanjima kvalitete zgrada i izazovima s kojima se suočavaju vlasnici zgrada, građevinski radnici i nadzorna tijela danas kako bi postigli europske i nacionalne ciljeve zaštite klime za 2020. primjenom gotovo nula-energetskih standarda zgrada. NEWCOM se fokusira na razvoj nedostajućih kvalifikacijskih i certifikacijskih programa s posebnim naglaskom na međusobno priznavanje.Cilj NEWCOM-a je uspostaviti opsežne kvalifikacijske sheme kako bi se primijenile nedostajuće profesionalne kvalifikacije i certifikati radnika i građevinskih inspektora s posebnim naglaskom na mogućnost međusobnog priznavanja između različitih država članica. Ove sheme omogućit će radnoj snazi ​​u zgradama osposobljenost za izgradnju i obnovu zgrada NZEB-a.
 
Provedba projekta sada je dosegla svoju 'privremenu fazu u kojoj su projektni partneri već razvili jedinice ishoda učenja za radnike s plavim ovratnicima (ravni krovopokrivači i instalateri HVAC-a) i građevinske inspektore na temelju istraživanja postojećih i potrebnih certifikata u svakoj partnerskoj zemlji (Austrija, Nizozemska , Mađarska i Slovačka). Definirani ULO-i također će se pojaviti u europskoj bazi podataka certificiranih stručnjaka koja će se koristiti kao portal za lakše pronalaženje kvalificiranog osoblja / -poduzeća (certificiranih ili priznatih).
 
Trenutno se razvijaju sadržaji obuke i kvalifikacijski programi u odabranim poljima (za radnike u plavim ovratnicima i građevinske inspektore) koji će se predavati tijekom tečajeva „Obuka trenera“ za odabrane trenere u sve 4 partnerske zemlje.
 
Glavni rezultat projekta:
 
• Razvoj potrebnih shema kvalifikacija i certificiranja za radnike u plavim ovratnicima i građevinske inspektore.
• Provedba odgovarajućih treninga „obučavanja trenera“ u zemljama sudionicama.
• Priprema uzajamnog priznavanja razvijenih certificiranih shema kvalifikacija između različitih država članica (uključujući pripremu europske baze podataka certificiranih građevinskih stručnjaka).
• Razvoj strategija za povećanje potražnje na tržištu za razvijenim certificiranim shemama kvalifikacija kako bi se zajamčila održivost izvan životnog vijeka projekta, kao i repliciranje u cijeloj EU uključivanjem nacionalnih udruga i centara za obuku.
 
Projektom NEWCOM povećat će se broj radnika s posebnim ovlastima NZEB-a, podići kvaliteta zgrada (fokus energetske učinkovitosti) i povećati tržišno prepoznavanje dobro kvalificiranih stručnjaka u građevinskom sektoru na europskom tržištu. Više detalja na web stranici projekta

Fit-to-nZEB: Inovativni programi obuke za naknadnu ugradnju na razine nZEB

 
Projekt Fit-to-nZEB EU ima za cilj povećanje kompetencija i vještina građevinskih stručnjaka na polju duboke energetske obnove (DER) u ciljnim zemljama (Češka, Rumunjska, Bugarska, Italija, Hrvatska, Irska i Grčka) kroz jedinstveni obrazovni programi koje je razvio konzorcij, a koji će doprinijeti kvaliteti i razmjeru duboko energetskih obnova zgrada.
 
Projektni konzorcij razvio je inovativni Europski okvir kvalifikacija (EQF) na razini 3-7 sheme obuke za naknadnu ugradnju zgrada do razine NZEB, provedene u okviru projekta. Programi obuke organizirani su u različitim zemljama diljem Europe sa zajedničkom strukturom, ishodima učenja i kompetencijama. Tečajeve su izvodila sveučilišta, profesionalne srednje škole i fakulteti, centri za stručno osposobljavanje (VTC), kao i kroz programe obuke i provjere na radnom mjestu.
 
Uz to, iz svih relevantnih profesija izveden je zbir (kompetencija (sustavno organizirano prikupljanje zahtjeva)) kompetencija za DER.
 
Saznajte više na web stranici projekta.


Slika 1: primjer modela obuke, izvođenje sveučilišnog obrazovanja - puhala, univerzitetsko obrazovanje - minimiziranje toplinskih mostova, na obuci za posao u Irskoj

Net-UBIEP: Mreža za korištenje BIM-a za povećanje energetske učinkovitosti

 
Projekt Net-UBIEP koji financira Obzor 2020 ima za cilj povećati energetsku učinkovitost zgrada širokim širenjem i jačanjem upotrebe informacijskog modeliranja zgrada (BIM), tijekom cijelog životnog ciklusa zgrade. Smatra se da će upotreba BIM-a omogućiti simulaciju energetske učinkovitosti zgrade koristeći različite materijale i komponente, kako za upotrebu u dizajnu zgrade, tako i / ili za obnovu dizajna zgrade.
 
Glavni cilj projekta je integriranje informacijskog modeliranja zgrada sa zahtjevima energetske učinkovitosti kako bi se na učinkovitiji i djelotvorniji način promoviralo poboljšanje energetskih performansi.
 
Projekt predlaže BIM kvalifikacijske modele integrirane s energetskim kompetencijama (NZEB), kako bi se širilo bolje razumijevanje energetskih problema u cijelom lancu vrijednosti građevinske industrije, tako da će i postojeće i nove zgrade imati bolje energetske performanse. Javne uprave, profesionalci (inženjeri / arhitekti), tehničari (instalateri / održavatelji) i stanari bit će stoga uključeni u aktivnosti Net-UBIEP. Definiran je popis kompetencija za energetske performanse potrebne za svaki BIM profesionalni profil. Nadležnosti u energetskim učincima mapiraju se na definirane ciljne skupine, javnu upravu, profesionalce, tehničare i vlasnike. Pored toga, postoji mapiranje različitih BIM profesija: BIM menadžer, BIM koordinator, BIM stručnjak, BIM stručnjak, BIM procjenitelj, BIM upravitelj objekta i nesvjesni BIM korisnik.
 
Razvijeni su multimedijski priručnici za sve četiri ciljne skupine koji se vrednuju kroz različite aktivnosti obuke.
 
Više informacija potražite na web mjestu projekta.


Slika 2 aktivnosti obuke izvedene u okviru projekta Net-Ubiep

ICARO: obuka nove generacije tehničara gradilišta

ICARO je međunarodni projekt (financiran u okviru istog BIMzeED Erasmus + poziva) čiji je cilj osposobiti novu generaciju tehničara gradilišta sposobnih odgovoriti na izazove nametnute novim tehnologijama i novim regulatornim okvirom u građevinskom sektoru. Potrebna je promjena generacija, usmjeravanje mladih i nezaposlenih prema kvalificiranim zanimanjima. Pitanje spola također će igrati središnju ulogu: samo 10 posto diplomanata na stručnom osposobljavanju u građevinskom sektoru su žene i projekt želi taj postotak brzo povećati.Projekt Icaro imat će pozitivan utjecaj na zapošljavanje mladih, promičući visokokvalitetno osposobljavanje koje je privlačno i relevantno za tržište rada. Partneri na projektu su 3 nacionalna centra za stručno osposobljavanje koji djeluju u građevinskom sektoru (FORMEDIL, FLC, VSRC), regionalni centar (FLC ASTURIAS), provincijski centar (IIPLE), Europsko profesionalno udruženje (ACE), Gospodarska komora ( KOMORA PANEVEZYS) i sveučilište (ALMA MATER - UNIBO).

Umrežavanje će biti ključno za postizanje opisanih ciljeva, razvojem metodologije za poboljšanje shema certificiranja i kvalificiranja i učinkovitijom uporabom europskih alata kako bi se isti učinio transparentnijim.
 
Ciljevi Icara su u osnovi tri:
 
• revitalizirati građevinski sektor dubokim generacijskim prometom, usmjeravajući mlade i nezaposlene prema kvalificiranim zanimanjima;
• preokrenuti trend koji pokazuje da je malo žena zaposlenih u građevinarstvu;
• povećati mogućnosti zapošljavanja uključivanjem učenja temeljenog na radu u procesu obuke tvrtki.
 
Icaro želi poboljšati planiranje aktivnosti osposobljavanja koje vode do strukovnog osposobljavanja na europskoj razini, uključujući studente, poduzeća i sustav zanimanja. Prijelaz na rad i naukovanje moraju postati paradigma osposobljavanja kako bi se u nastavne programe uvodili elementi fleksibilnosti.
 
Politike rada i osposobljavanja bit će u stalnoj korelaciji uspostavljanjem stalnog foruma.
Ukratko, Icaro će razviti kombiniranu kvalifikaciju "Tehničar na radilištu", koja se odnosi na višenamjenski tehnički profil sposoban nadzirati aktivnosti na gradilištu, koordinirati zgradu i / ili postupak obnove, pratiti planiranje, upravljanje i nadzor nad radi, optimizirajući uključene ljudske resurse.
 
Učinak projekta bit će posebno relevantan u 3 države koje sudjeluju u projektu: Litva, Španjolska i Italija. Za više informacija posjetite web mjesto ICARO.

Projekt je sufinanciran iz programa Erasmus + Europske unije u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 600946

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.