Copy
View this email in your browser

1. hírlevél - 2019. április

Üdvözöljük! Ön az EU által finanszírozott nZEB és a BIM témájú kezdeményezés első hírlevelét olvassa!

A BIMzeED projekt az építőipar jelenlegi és  jövőbeni képzési igényeire összpontosít, amelynek fő célja:
1. jobb foglalkoztathatóság.
2. alacsony szén-dioxid-növekedés.
3. zöld és NZEB készségek.
4. a fiatalok foglalkoztatásának elősegítése.
A belga, horvát, magyar, ír és spanyol projektcsapat képzési anyagot dolgoz ki a szakképzési és a felsőoktatási intézmények számára.


A BIMzeED projekt weboldalának elindítása


A BIMzeED projekt honlapja elérhető, a projektinformációk rendelkezésre állnak, a mérföldkövek és a projektanyagok a honlapon megtekinthetők.
 
További információért és naprakész hírekért keresse fel a Projekt weboldalát, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot.


A BIMzeED Horvát Nemzeti Irányító Testület első ülése 

 
Április 15-én a BIMzeED projekt keretében tartották a Nemzeti Irányító Testület (NSG) első ülését a zágrábi Építőmérnöki Karon. Az NSG (minden partnerországban létrehozva) társult partnerként fog közreműködni a projektben, így jelentősen hozzájárul a projekt eredményeinek minőségéhez, és ezzel egyidejűleg megerősíti az érdekelt felek közötti együttműködést.
 
"Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy összegyűjtöttük a közel nulla energiaigényű épületek (NZEB) és az épületinformációs modellezés (BIM) vezető horvát szakértőit" - mondta Srecko Vrcek, az északnyugat-horvátországi regionális energiaügynökség (REGEA) projektmenedzsere, az egyik projektpartner képviselője. A találkozón 40 szakember vett részt az építőipar különböző szektoraiból - állami és helyi önkormányzatok, tudomány és oktatási szektor, tervezők, építészek, vállalkozók, építőanyag-gyártók, egyesületek és klaszterek részéről.Prof. Bojan Milovanovic, a zágrábi Építőmérnöki Kar, szintén projektpartner, professzorának projektbemutatója után, Srecko Vrcek ismertette, mi is az NSG és milyen szerepe van a projektben. A találkozó során a résztvevőkkel megismertették azt a kérdőívet, amely kitöltésével hasznos információkat szerezhetnek a projekt további megvalósításáról. A kérdőív bemutatása után érdekes és hasznos vita merült fel a BIM alkalmazásáról a közel nulla energiaigényű épületek tervezésénél.
 
A találkozó azzal a minden résztvevő által egyetértésben megfogalmazott következtetéssel zárult, hogy a BIM és a digitalizáció számos előnnyel jár az építőiparban.
A széleskörben elérhető rugalmas képzési módszerek segítségével felhívhatjuk a figyelmet a BIM és nZEB építőiparban betöltött kiemelt szerepére, valamint támogathatjuk az új kompetenciák megszerzését.

A BIMzeED projekt bemutatása az Építőipari Bizottságnak (CIC)


Április 1-jén az ITeC (projektpartner) barcelonai központjában szervezett ülésén bemutatta a BIMzeED projektet a spanyol Építőipari Bizottságnak (CIC).
 
Az Építőipari Bizottságot az ITeC hozta létre 2016 elején, azzal céllal, hogy megvitassák az ágazat legfrissebb kérdéseit, és hogy a szervezet összekapcsolja az ipari vállalatokat a technológiai központokkal. A CIC célja, hogy az ipar jövőképét átadja az ITeC Tanácsadó Testületének, mint transzverzális egységnek, amely összefogja az építőipar összes szereplőjét.
 
 

ACE útmutató: A BIM bevezetése

 
Március 25-én az Európa Építésztanács (ACE) kiadott egy rövid útmutatót az Épületinformációs modellezésről (BIM), azzal a céllal, hogy támogassa az építészeket a digitális modellek és folyamatok kezelésében.
 
Jelenleg nincs a BIM fogalmának egyértelmű, általánosan elfogadott meghatározása. 3D modelleket jelent, eszközt, folyamatot, módszert vagy üzleti modellt? A kérdések sokrétűek, ezt tükrözi az építőiparban fellelhető többféle meghatározás is. A jelenlegi válasz az, hogy a BIM fogalma egy kicsit mindent magában foglal.A kidolgozott útmutató célja, hogy válaszokat adjon arra, miként lehet kezelni az építőipar lendületes digitalizációjának kihívásait. Az útmutató arról szól, hogy mit tehetünk most, hogy értéket teremtsünk a gyorsan fejlődő digitális környezetben dolgozó építészek, projektek, partnerek és ügyfeleink számára: hogyan fejleszthetők az építészek informatikai készségei és hogyan bővíthetik hagyományos vizuális, geometria alapú kommunikációjukat a BIM modellekhez és adatobjektumokhoz / épületrészekhez kapcsolódó alfanumerikus adatok alkalmazásával?
 
Az útmutatót Peter Hyttel-Sørensen, az ACE BIM munkacsoport elnöke dolgozta ki a munkacsoport tagjainak támogatásával. A teljes jelentés itt olvasható.

NEWCOM: Kompetencia és készségfejlesztés az építőiparban dolgozó szakemberek számára

 
Az Európai Unió által kitűzött energetikai és klímavédelmi célok eléréséhez olyan képzett építőipari munkaerőre van szükség, amely rendelkezik a közel nulla energiaigényű épületekkel szemben támasztott elvárásoknak megfelelő készségekkel. A Horizon 2020: Építőipari készségek fejlesztése témakörben megvalósuló NEWCOM projekt és a hasonló kezdeményezések, főként az EU korábbi BUILD UP Skills programjának keretében született eredményekre épülnek.
 
Az épületek energetikai teljesítményéről szóló irányelv (EPBD) szisztematikus végrehajtása és ezáltal az EU energia- és klímapolitikai célkitűzéseinek elérése érdekében az épületek tulajdonosainak, a kivitelezőknek és az önkormányzatoknak tisztában kell lenniük az energiatakarékossági intézkedésekkel és a szükséges tervezési módszerekkel. A jelenleg kivitelezés alatt álló épületek, valamint a felújított épületek képezik a jövő épületállományát. Mivel a gyakorlatban többnyire az építési hibák okozzák az épületek gyenge energetikai teljesítményét, fontos figyelni az építkezésen végzett munka minőségére.
 
A NEWCOM projekt az épületek minőségével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, amelyekre szintén felhívja az épületek tulajdonosainak, az építőipari dolgozóknak és hatóságoknak a figyelmét, annak érdekében, hogy a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó normák megvalósításával elősegítsék a 2020-ra kitűzött európai és nemzeti klímavédelmi célok elérését.A NEWCOM célja hiányzó képesítési és tanúsítási rendszerek létrehozása az építőiparban dolgozó szakemberek és műszaki ellenőrök részére, különös tekintettel a különböző tagállamok közötti kölcsönös elismerés lehetőségére. A kidolgozott rendszerek lehetővé teszik az építőipari munkaerő NZEB épületek építéséhez és felújításához szükséges készségeinek fejlesztését.
 
A projekt megvalósítás jelenlegi státusza szerint a projektpartnerek már kidolgozták a képzési modulokat az építőipari szakemberek részére (lapostető és szellőzés témakörben) és a műszaki ellenőrök számára, az egyes partnerországokban (Ausztria, Hollandia, Magyarország, Szlovákia) működő és hiányzó tanúsítási rendszerek elemzése alapján. A meghatározott modulok, valamint készségek egy európai adatbázisban kerültek összegzésre.
 
Jelenleg a kiválasztott szakterületeken folyik a tananyagfejlesztés (építőipari szakemberek és műszaki ellenőrök számára), amelyeket a „Train the Trainers” tanfolyamok során oktatnak mind a négy partnerország kiválasztott oktatói számára.
 
A projekt tervezett fő eredményei:
• Szükséges képesítési és tanúsítási rendszerek kidolgozása az építőipari szakemberek és műszaki ellenőrök számára.
• Megfelelő „Train the Trainer” képzések megvalósítása a résztvevő országokban.
• A kidolgozott tanúsítási és képesítési rendszerek kölcsönös elismerésének előkészítése a különböző tagállamok között (ideértve a minősített építőipari szakemberek európai adatbázisának elkészítését).
• Stratégia meghatározása a kidolgozott tanúsítási és képesítési rendszerek piaci keresletének növelésére, a fenntarthatóság, valamint az EU szintű replikálhatóság biztosítása érdekében.
A NEWCOM projekt révén megnő az NZEB követelményeknek megfelelő speciális kompetenciákkal rendelkező munkavállalók száma, javul az épületek minősége és erősödik a jól képzett szakemberek piaci elismertsége az építőiparban és az európai piacon. További részletek elérhetők a projekt honlapján.

Fit-to-nZEB: Innovatív képzési rendszerek az nZEB követelmények eléréséhez

 
A Fit-to-nZEB EU-s projekt célja az építőipari szakemberek kompetenciájának és készségeinek fejlesztése az energetikai felújítások (DER) területén meghatározott országokban (Csehország, Románia, Bulgária, Olaszország, Horvátország, Írország és Görögország) a konzorcium által kidolgozott oktatási programok segítségével, amelyek hozzájárulnak az energetikai épületfelújítások minőségi megvalósításához.
 
A projekt konzorcium egy innovatív európai képesítési keretrendszer (EQF) 3-7 szintű képzési programot dolgozott ki az épületek NZEB-szintig történő utólagos felszerelésére, amelyet a projekt keretében hajtottak végre. A képzési programokat Európa különböző országaiban egységes felépítésű modulokkal és megszerezhető kompetenciákkal szervezték. A tanfolyamokat egyetemeken, szakközépiskolákban és főiskolákon, szakképzési központokban (VTC-k), valamint munkahelyi képzések keretében tartották.
 
Mindemellett egy összefoglaló (a követelmények szisztematikus gyűjteménye) készült az energetikai felújításokhoz szükséges kompetenciákról.
 
Tudjon meg többet a projekt weboldalán.


1. ábra: példa a képzési modellekre, az egyetemi képzés megvalósítása - légzárás, egyetemi képzés - a hőhidak minimalizálása

Net-UBIEP: Network for Using BIM to Increase the Energy Performance

 
A Horizont 2020 által finanszírozott Net-UBIEP projekt célja az épületek energetikai teljesítményének növelése az épületinformációs modellezés (BIM) széles körű elterjesztésével és használatának megerősítésével az épület teljes életciklusa alatt. A feltevések szerint a BIM használata lehetővé teszi az épület energetikai teljesítményének szimulálását különböző anyagok és elemek felhasználásával, mind az épület tervezése, mind pedig az épület felújítása során.
 
A projekt fő célja az épületinformációs modellezés összekapcsolása az energiahatékonysági követelményekkel annak érdekében, hogy hatékonyabban elősegítse az energetikai teljesítmény javítását.
 
A projekt a BIM összekapcsolását javasolja az nZEB kompetenciákkal az energiaügyi kérdések jobb megértésének elterjesztése érdekében az építőipar egész értékláncára kiterjedően, azért hogy mind a meglévő, mind az új épületek jobb energetikai teljesítményt érjenek el.
 
Ezért a Net-UBIEP tevékenységében a közigazgatás, a szakemberek (mérnökök / építészek), a technikusok (szerelők / karbantartók) és a bérlők is részt vesznek. A projekt keretében meghatározták az egyes BIM szakmai profilokhoz szükséges kompetenciák listáját az energetikai teljesítmény tekintetében. Az energiahatékonysággal kapcsolatos kompetenciák a meghatározott célcsoportok, a közigazgatás, a szakemberek, a technikusokhoz és a tulajdonosok igényeihez mérten kerültek feltérképezésre. Ezen kívül a különböző BIM szakmákról is felmérés készült: BIM menedzser, BIM koordinátor, BIM szakértő, BIM szakértői felhasználó, BIM értékelő, BIM létesítmény menedzser és laikus BIM felhasználó.
 
Multimédiás kézikönyveket fejlesztettek ki mind a négy célcsoport számára, amelyeket különböző képzési tevékenységek keretében alkalmaznak.
 
Tudjon meg többet a projekt weboldalán.


A 2. ábra a Net-Ubiep projekt keretében végzett képzési tevékenységeket mutatja be

ICARO: a helyszíni technikusok új generációjának képzése

 

Az ICARO nemzetközi projekt (amely szintén az Erasmus + felhívás keretében került finanszírozásra) célja az építéstechnikusok olyan új generációjának képzése, akik képesek reagálni az új technológiák és az új szabályozási keretrendszer által az építőiparban felmerülő kihívásokra.
Nemzedékváltásra van szükség, amely a fiatalokat és a munkanélkülieket meghatározott szakmák felé tereli. A nemek közötti egyenlőség kérdésének szintén központi szerepe lesz: az építőipari szakképzésben végzett diplomások mindössze 10 százaléka nő, a projekt ezt a százalékot igyekszik emelni.Az Icaro projekt pozitív hatással lesz a fiatalok foglalkoztatására, elősegítve a munkaerőpiac szempontjából vonzó és magas színvonalú képzést. A projekt partnerei: 3 nemzeti építőipari szakképzési központ (FORMEDIL, FLC, VSRC), regionális központ (FLC ASTURIAS), tartományi központ (IIPLE), európai szakmai szövetség (ACE), Kereskedelmi Kamara ( PANEVEZYS KAMARA) és egy egyetem (ALMA MATER - UNIBO).

A hálózatépítés elengedhetetlen a leírt célok eléréséhez, a tanúsítási és képesítési rendszerek javítását szolgáló módszertan kidolgozásával és az európai eszközök hatékonyabb felhasználásával kiegészítve.
 
Az Icaro projekt céljai:
• az építőipar újjáélesztése generációs váltás révén, a fiatalokat és a munkanélkülieket meghatározott szakmák felé terelve;
• az építkezéseken foglalkoztatott nők számának növelése;
• a foglalkoztatási lehetőségek növelése azáltal, hogy a munkahelyi képzések beépítésre kerülnek a vállalatok képzési folyamatába.
Az Icaro javítani kívánja a képzési tevékenységek tervezését a vállalkozások és a szakmák bevonásával.
 
A munkába állás és gyakornoki pozíció betöltésének előkészítése a képzés része kell legyen.
 
A foglalkoztatási és képzési politikák folyamatosan egyeztethetőek lesznek egy állandó fórum létrehozásával.
Röviden, az Icaro kidolgoz egy úgynevezett „helyszíni technikus” kombinált képesítést, egy olyan multifunkcionális műszaki profilt, amely eredményeként a szakember képes felügyelni az építkezésen végzett tevékenységeket, koordinálni az építési és / vagy a felújítási folyamatot, követni az terveket, irányítani és felügyelni a munkálatokat.
 
A projekt hatása különösen releváns lesz a projektben részt vevő 3 országban: Litvániában, Spanyolországban és Olaszországban. További információért látogasson el az ICARO weboldalára.

A projektet az Európai Unió Erasmus + programja társfinanszírozza n. 600946 szerződésszámmal.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.