Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF MIP DE FRYSKE MARREN

Voorwoord
Beste mantelzorgers en netwerkpartners,

We starten het nieuwe jaar met het uitbrengen van de 1e MIP Nieuwsbrief. Als eerste willen we u als mantelzorger en als netwerkpartner een heel fijn 2022 wensen waarin we elkaar hopelijk binnenkort weer mogen ontmoeten.
 
'MIP! De Fryske Marren' is onderdeel van Sociaal Werk De Kear en staat voor Mantelzorg Informatie Punt in De Fryske Marren. MIP! De Fryske Marren is dé plek voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van mantelzorg. MIP! is er voor mantelzorgers van alle leeftijden en vrijwilligers/professionals uit alle sectoren.
 
Met onze Nieuwsbrief willen wij u 4x in het jaar informeren over geplande activiteiten en nieuwe ontwikkelingen omtrent mantelzorg, tips, nieuwsberichten en veel meer.
Wat is (jonge) mantelzorg en wat doet MIP! De Fryske Marren?
Zorg jij langdurig en onbetaald voor een zieke partner, ouder, kind, vriend of buurman? Dan ben jij mantelzorger. Als mantelzorger heb je het niet altijd even makkelijk. Hoewel de zorg voor een ander veel voldoening geeft, kun je ook overbelast raken. Dit kan ertoe leiden dat je zelf even niet meer lekker in je vel zit en dat je jouw zorgtaak niet meer optimaal uit kan voeren. Herken jij je hierin? Wil je hier graag over verder praten met een medewerker of andere mantelzorgers ontmoeten?
Lees in de folder wat het MIP voor je kan betekenen.

 
Folder MIP
AGENDA

Bijeenkomsten voor mantelzorgers
Het Mantelzorg Informatie Punt organiseert ook bijeenkomsten voor mantelzorgers. Meestal in samenwerking met netwerkpartners. Hierbij kunt u andere mantelzorgers ontmoeten en ervaringen en tips delen. Er zijn themabijeenkomsten met gastsprekers die gespecialiseerd zijn in een bepaald thema en we organiseren activiteiten waar ontmoeting en ontspanning centraal staan. De mantelzorgbijeenkomsten vinden regelmatig plaats. Kijk in de agenda op onze website wanneer en waar een bijeenkomst wordt georganiseerd. https://www.sociaalwerkdekear.nl/mantelzorg/
Agenda Uitgelicht
Jonge mantelzorgers Online Bingo avond 13 januari om 19.30 uur (geen kosten aan verbonden)
Helaas kunnen we elkaar niet ‘live’ treffen. Toch vinden we het belangrijk én vooral heel leuk om elkaar weer te ontmoeten. Daarom organiseren we een Online Bingo voor alle jonge mantelzorgers uit de gemeente De Fryske Marren en de gemeente Heerenveen (Caleidoscoop) . Er zijn leuke en lekkere prijzen te winnen. Ben je een jonge mantelzorger en vind jij het leuk om mee te doen? Geef je dan op bij Annieck Bos via: a.bos@sociaalwerkdekear.nl

Leven na mantelzorg  
Als de zorg voor je naaste wegvalt, dan gaat er een nieuwe fase van je leven in. Naast rouwen om het verlies, vraag je je misschien af hoe je een andere invulling gaat geven aan je dagelijks leven. Het Mantelzorg Informatie Punt  organiseert daarom bijeenkomsten voor ex-mantelzorgers.
 
Onderwerpen die aan bod komen zijn rouw- en verliesverwerking, ervaringen delen, vorm geven aan herinneringen en hoe nu verder. ‘We lopen vier bijeenkomsten met elkaar mee’.
 
De bijeenkomsten worden begeleid door Jackie Sanger, ervaringsdeskundige op het gebied van verlies en rouw. Tevens heeft zij heeft de opleidingen rouwverwerking, counseling en kortdurende oplossingsgerichte therapie gedaan. Zie voor meer informatie over Jackie www.jackiesanger.nl

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Het is de bedoeling dat we rond februari weer een nieuwe groep starten. Op donderdagochtend in Sint Nicolaasga. Wil je eerst nog wat meer informatie of wil je je alvast aanmelden? Dit kan via mantelzorg@sociaalwerkdekear.nl  of bellen met Francien Bekius, 06-51291163

Groepsgesprek: Hoe blijf je als mantelzorger in balans?
Voor een ander zorgen kan heel vanzelfsprekend zijn maar kan ook veel energie vragen. Daarom is het belangrijk om in balans te blijven en te zorgen dat u zelf gezond blijft en in balans. In een groepsgesprek met andere mantelzorgers kunt u ervaringen met elkaar delen krijgt u tips en handvatten om te zorgen om zelf in balans te blijven zodat u de mooie taak als mantelzorger gezond en fit kan blijven vervullen.
Deelname aan het groepsgesprek is gratis. Datum is nog niet bekend maar het zal op een ochtend zijn. Wil je eerst nog wat meer informatie of wil je je alvast aanmelden? Dit kan via mantelzorg@sociaalwerkdekear.nl  of bellen met Francien Bekius, 06-51291163
MANTELZORG

De zorg even overdragen / De Ferfanger
Het MIP kan ondersteunen bij het organiseren van respijtzorg thuis. Respijtzorg biedt jou als mantelzorger de mogelijkheid jouw zorgtaken tijdelijk aan een vrijwilliger (De Ferfanger) over te dragen. Hierdoor heb je even tijd voor jezelf en kun je de zorg beter volhouden.
 
Vrijwilligers kunnen mantelzorgers (structureel) ontlasten, voor maximaal een dagdeel in de week. Na een kennismaking zoeken we een vrijwilliger en kijken of het klikt. We bieden hulp op maat, dus afhankelijk van de vraag zoeken we naar een passende oplossing.
 
Voorbeelden waar je aan kan denken: een vrijwilliger gaat iedere donderdagmiddag – na een kop koffie samen – de krant voorlezen aan een meneer, zodat zijn vrouw kan gaan volksdansen.
Een ander voorbeeld: “Soms is het ook fijn voor een mantelzorger om de handen vrij te hebben, om een boek te lezen of een middag alleen te zijn. Een van onze vrijwilligers gaat dan wandelen of winkelen met de verzorgde, zodat de mantelzorger tijd voor zichzelf heeft.”
 
Wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Lees bijgevoegde flyer of neem dan contact met ons op.

 
Folder De Ferfanger
Mantelzorgwaardering
MANTELZORGWAARDERING, OOK VOOR U?
Zorgt u langdurig voor een hulpbehoevende, gehandicapte of chronisch zieke? Bijvoorbeeld uw zieke buurman, schoonzus, vader of vriend? Hulp geven aan een hulpbehoevend persoon in uw directe omgeving noemen we mantelzorg. Gemeente De Fryske Marren heeft grote waardering voor mantelzorgers. Alle mantelzorgers in De Fryske Marren komen daarom mogelijk in aanmerking voor de mantelzorgwaardering van € 150.

Mantelzorgwaardering  digitaal aanvragen
Als mantelzorger kan u een mantelzorgwaardering aanvragen. Vanaf oktober kan deze waardering digitaal aangevraagd worden. Dit doet u samen met de zorgontvanger. Hiervoor logt u, als mantelzorger, in met DigiD. Houd bij het aanvragen ook uw IBAN (bankrekeningnummer) bij de hand. De zorgontvanger heeft zijn/haar eigen BSN nodig. Het is belangrijk dat de persoonsgegevens van zowel mantelzorger als zorgontvanger juist worden ingevuld.
De aanvraag mantelzorgwaardering voor 2022 moet uiterlijk 31 december 2022 bij ons binnen zijn. Kijk voor de voorwaarden en een aanvraagformulier op https://www.defryskemarren.nl/mantelzorgwaardering
Twitter
Facebook
MIP Sociaal Werk De Kear
Copyright © | 2021 |
|Sociaal Werk De Kear |
All rights reserved.


Our mailing address is:
mantelzorg@sociaalwerkdekear.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.