Copy
NYHETSBREV - Vårdgivare
View this email in your browser

Konsekvenser av okunskap?

Majoriteten i riksdagen hade idag röstat igenom för att unga lagöverträdare bör dömas till Kriminalvården istället för att få korrekt vård. Vi anser (och vet) att det kan bidra till mer utbredd kriminalitet och ökat utanförskap i samhället.

Missbruk och kriminalitet går hand i hand som dessutom kan vara ett uttryck för trauman. Utifrån utbredd okunskap i samhället risker detta att skapa samsjuklighetskonsekvenser under en lång framtid framöver.
 

Vi ser istället behov av:

 • Relationsskapande innehåll
 • Öppen behandling i kombination med andra insatser
 • Trygghet och individuellt anpassad behandling

Tidigt riktade och proaktiva insatser över tid kommer istället ge individen en hållbar utveckling och självkänsla att vara en del av samhället.

Andreas Persson, placeringskoordinator berättar: Det vi ser nu på våra verksamheter runt om i landet är att majoriteten av de som kommer till oss har tillförskansat sig en ovanligt hög av problematik innan vård som insats genomförs. Detta resulterar många gånger i långa insatser hos oss som hade kunnat kortas av markant om rätt förebyggande insatser hade påbörjats tidigare eller om vård erbjudits vid ett snabbare skede.
 

Läs mer om på vår hemsida

Fri rådgivning kring våra tjänster!
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour dygnet runt 0200-75 34 02

OM VÅR BEHANDLING

Vi öppnar återigen upp vår familjeverksamhet

 

”Det är med stor glädje vi nu åter igen kan presentera insatsen familjehemsvård hos oss i vår egna vårdkedja. Vi ser detta som ett viktigt komplement till vår redan breda kompetens och vi vet redan nu att behovet av detta är stort. I dagsläget utgår vi från Uppsala och Malmö som bas vilket redan ger oss ett stort upptagningsområde men rekrytering av nya kollegor pågår för fullt och vi räknar med att vara rikstäckande fullt ut till sommaren. Vi kompletterar i dagsläget många gånger vår familjehemsvård med gedigna insatser från vår öppenvård, då bland annat med lågintensiv-, högintensiv- behandling, rEpulse som insats, enskilda samtal samt anhörigstöd”

Andreas Persson, föreståndare familjehemsenheten samt kundansvarig för affärsområdet offentlig.

I våra familjehem tar vi emot:

 • Barn med egen och utan egen problematik.
 • Unga vuxna med egen och utan egen problematik.
 • Vuxna i behov av stöd eller i kombination med behandling.
 • Vuxna och barn kombination.
 • Skyddsplaceringar.

Läs mer om familje- och jourhem för ungdom och vuxna.

Behandlingshem för kvinnor - specialiserade på beroende och samsjuklighet

På vackert belägna Rönneholms Slott (utanför Eslöv) erbjuder vi specialiserad behandling av kvinnor med missbruk och beroende. På våra olika enheter behandlar vi kvinnor med olika typer av beroenden. Ofta finns det även en social problematik i grunden och/eller inget fotfäste på arbetsmarknaden. 

Att bo på Rönneholm tillsammans med vår erfarna personal skapar den trygghet och tillit som behövs för att klienten ska kunna förändra sin livsstil. En av våra behandlingar riktar sig främst mot unga kvinnor och är unikt i sitt slag.

Vill du läsa mer om våra olika enheter på Rönneholm?

Rönneholm:
Kvinnobehandlingen direkt
0413-54 42 22
Placeringskoordinator Tina Koivunen
stiina.koivunen@namndemansgarden.se

Embla:
Direkt
 0761-42 64 00
Platschef Hanna Norrby 0701-99 17 55
hanna.norrby@namndemansgarden.se

Placeringsjour dygnet runt 0200-75 34 02
Växel 020-20 20 75
info@namndemansgarden.se

Anhörigstöd digitalt

Vi ser idag ett fortsatt och stort behov av stöd och råd till anhöriga till någon med en beroendeproblematik. I med rådande tider erbjuder vi digitala kurser till anhöriga och medberoende.

Vi erbjuder idag:

 • Digitala kurser
 • Anhörigkurs på något av våra rehabcenter
 • Enskilda samtal
 • Familjesamtal
 • Anhörigvecka
 • Vuxna-barn vecka

För mer information kontakta oss på 020-20 20 75.

Mer om våra behandlingar

Behandling ungdom

På våra behandlingshem för ungdomar (och unga vuxna) 16-21 år erbjuder vi professionell behandling av olika former av missbruk och beroenden i kombination med parallella diagnoser.
Om vår behandling

Vårdgivare

Hela vårdkedjan från avgiftning till utsluss - Nämndemansgården erbjuder många olika tjänster som en del i en komplett behandling.
Våra tjänster

Öppenvård i Uppsala

I våra lokaler i Uppsala erbjuder vi lågintensiv behandling samt efterbehandling. För mer information kontakta oss direkt på 018-31 79 00 eller info@namndemansgrden.se
Facebook
LinkedIn
Copyright © 2021 Nämndemansgården i Sverige AB, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp