Copy
View this email in your browser
Проект „С грижа от 0 до 3“ за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност в България обединява усилията на единайсет граждански организации в неформална мрежа, която се застъпва за системна промяна в политиките за пълноценна грижа в семействата на децата до 3-годишна възраст. Мрежата работи по пет национални инициативи - „Всяко бебе е БЕЗценно“, „Добро хранене за добро бъдеще“, „Да пораснем заедно“, „Без лични документи сме НЕВИДИМИ“ и „Цветно утре за нашите деца“.
Пълноценната грижа ИМА значение - БЮЛЕТИН - ноември 2022
Всяко бебе е БЕЗценно
Всяко бебе е БЕЗценно
Добро хранене за добро бъдеще
Добро хранене за добро бъдеще
Да пораснем заедно
Да пораснем заедно
Невидимите, които виждаме
Невидимите, които виждаме
Цветно утре за нашите деца
Цветно утре за нашите деца
„С грижа от 0 до 3“ вярва, че пълноценната грижа осигурява отглеждането на децата в благоприятна среда, в която могат да се развиват емоционално, когнитивно, физически и социално добре. Затова в първи брой на бюлетина ще споделим с вас защо споделяме това виждане.
 

НОВИНИ ОТ ПРОЕКТ „С ГРИЖА ОТ 0 ДО 3“

Кампания „Първите Години Първи Приоритет“ сподели за успеха, постигнат от проект „С грижа от 0 до 3“.
25 ноември 2022 г.
Пълноценната грижа в подкрепа на ранното детско развитие: Ролята на достъпа до медикаменти на деца до 3.
24 ноември 2022 г.
Пълноценната грижа в подкрепа на ранното детско развитие: Ролята на сигурната и безопасна среда.
18 ноември 2022 г.
От догодина здравно неосигурените бременни ще имат право на 4 прегледа.
10  ноември 2022 г.
На фокус: Пълноценната грижа за детето в най-ранна възраст.
27 октомври 2022 г.

Проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“ се изпълнява с финансовата подкрепа на фондациии „Тръст за социална алтернатива“, "Отворено общество" и "Портикус".

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Copyright © *|2022|* *|We Care|*, All rights reserved.
wecare@tsa-bulgaria.org

You can update your preferences or unsubscribe from this list.
Trust for Social Achievement · 64 Patriarch Evtimiy Blvd, Sofia 1000, Bulgaria · Sofia 1000 · Bulgaria