Nieuwsbrief - Energietransitie Noord-Holland voor raadsleden  - 26 april 2022
Klik hier voor de online versieGeacht raadslid,

Van harte gefeliciteerd met uw benoeming in de gemeenteraad! Als raadslid komt er veel op u af, waaronder de energietransitie. Hierdoor krijgt u ook te maken met de Regionale Energiestrategie (RES). Wat is de RES en wat is uw invloed op dit proces?


Hoe krijgt u als raadslid te maken met de energietransitie en de RES? Hoe kunt u invloed uitoefenen op dit proces? En welke ontwikkelingen zijn actueel? Een overzicht hiervan staat in deze nieuwsbrief.

Onderaan deze nieuwsbrief staat een agenda met activiteiten rond de energietransitie, waaronder de online avondsessie 'Snel van het gas af?' op 12 mei en het jongerenfestival PowerUp op 7 mei. JongRES nodigt u hiervoor van harte uit om met jongeren in gesprek te gaan over de energietransitie.

Introductie: de energietransitie en de RES


De energietransitie is volop aan de gang. Als raadslid heeft u daarmee te maken. In de voorgaande raadsperiode heeft uw gemeenteraad ingestemd met een Regionale Energiestrategie (RES). De gemeenten zijn begonnen met de uitvoering daarvan.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het contact met bewoners en belanghebbenden. Ze werken in deelregio’s samen aan de RES-opgave. Iedere deelregio heeft hiervoor een RES-coördinator. Voor Noord-Holland Zuid klik hier en voor Noord-Holland Noord klik hier.

Wilt u meer weten over uw rol als raadslid bij de RES? En hoe u hier invloed op uitoefent?


Lees meer en/of bekijk het introductiefilmpje voor raadsleden

Bekijk de webpagina 'RES voor raadsleden'

Provincie maakt ruimte voor wind op land


De afspraken uit de Regionale Energiestrategieën (RES’en) zijn bepalend als het gaat om de mogelijkheden voor windturbines in Noord-Holland. 
Lees verder

Hoe ondersteunt de provincie zonne-energie?

Provincie Noord-Holland helpt gemeenten met tools en subsidies om het gebruik van zonne-energie te stimuleren. Een recent voorbeeld is de tool Zonnedakje, waarmee in één oogopslag is te zien op welke daken nog zonnepanelen kunnen worden gelegd. Lees meer

Bekijk de regelingen van de provincie voor zonne-energie

Onderzoek: zon en wind langs snelwegen


Het Rijk, provincie Noord-Holland en elf omliggende gemeenten onderzoeken samen de mogelijkheden om langs de snelwegen A9, A5 en A22 hernieuwbare energie op te wekken. Lees meer

Hoe een zonnepark genoeg draagvlak krijgt


Ook plannen om zonneparken te bouwen ontmoeten soms veel weerstand. In het Westfriese Midwoud is het wel gelukt om zonnepark Tripkouw aan te leggen met instemming van nagenoeg alle omwonenden. Dit kwam vooral door de landelijke inpassing en de financiële participatie.  Lees meer

Bekijk de kennissessie over participatie

Participatiecoalitie helpt met draagvlak voor energietransitie


Om genoeg draagvlak te creëren voor de energietransitie is het belangrijk om rekening te houden met belangen van omwonenden, natuur en landschap. De Participatiecoalitie Noord-Holland biedt hiervoor ondersteuning aan gemeenten.  
Lees meer

Wat is de rol van de gemeenteraad bij de warmtetransitie?


De warmtetransitie in de gebouwde omgeving is een grote opgave met directe invloed op het leven van de bewoners die je als raadslid vertegenwoordigt. 
Lees meer

Download Warmtetransitie: de Noord-Hollandse aanpak 2022-2023 (pdf)

Restwarmte kan woningen verwarmen


Met de restwarmte die de Noord-Hollandse industrie loost kunnen bijna 2 miljoen woningen worden verwarmd. Dat blijkt uit onderzoek van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in opdracht van de provincie Noord-Holland. Lees meer

Aardwarmte betrouwbaar alternatief voor aardgas


Geothermie of aardwarmte is een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas en kan ongeveer 30% van de huidige warmtevraag voor woningen en gebouwen invullen. Lees meer

Taskforce werkt aan elektriciteitsnet


Provincie Noord-Holland, netbeheerders Liander en TenneT en gemeenten werken samen in een Taskforce om het elektriciteitsnet zo snel mogelijk uit te breiden en te verzwaren. Daarnaast bieden slimme oplossingen tijdelijk soelaas. Wat doet de Taskforce en wat zijn de slimme oplossingen?
Lees meer

Monitoring energietransitie via dashboard


Hoeveel windenergie wordt er opgewekt in Noord-Holland? En hoeveel energie via zonnepanelen? Op welke plekken leveren die het meeste op? En hoeveel energie wordt er verbruikt?
 

Bekijk het dashboard en/of de RES-viewer

Wat gebeurt er verder in Noord-Holland?


De provincie werkt aan de energietransitie, aan een circulaire economie, duurzaam wonen en duurzame infrastructuur. Ook draagt ze bij aan innovatieve technologie om deze doelen te bereiken.

Bekijk de webpagina Klimaat & Energie van de provincie

Agenda

  
zijn de programmaorganisaties die de ontwikkeling van de Regionale
Energiestrategieën in Noord-Holland Noord & Noord-Holland Zuid faciliteren.
Noord-Holland Noord
LinkedIn
Twitter
Email
Website
Noord-Holland Zuid
LinkedIn
Twitter
Email
Website

Copyright © 2023 Energieregio Noord-Holland, All rights reserved.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. Wilt u deze nieuwsbrief op een
andere e-mailadres ontvangen of iets wijzigen? Pas dan
hier uw gegevens aan. Email Marketing Powered by Mailchimp