Copy
View this email in your browser
Vážení čtenáři,

První fáze projektu LC Districts, zaměřená na sdílení zkušeností mezi partnerskými regiony, je u konce. Její průběh poznamenala celosvětová pandemie nemoci
covid-19. Většina plánovaných studijních návštěv se musela uskutečnit online a pořádání dalších setkání či akcí k šíření výsledků projektu bylo rovněž omezené. Z tohoto důvodu byl projekt prodloužen o jeden semestr.

Koncem roku 2021 došlo k mírnému uvolnění protiepidemických opatření, a tak se nám opět podařilo setkat se osobně, dokonce dvakrát. Po hlasování členů konsorcia bylo rozhodnuto, že studijní návštěvy se budou konat v italském regionu Marche a švédském regionu Småland. Přečtěte si, jak návštěvy probíhaly, a podívejte se na krátké video od italských organizátorů.

V současné době dokončujeme veškeré výstupy projektu, které budou volně ke stažení na našem webu.

Za celý projektový tým LC Districts bych vám chtěla popřát vše nejlepší do nového roku,     

Soňa Nosková, ČVUT UCEEB
Komunikační manažerka projektu
Přečtěte si, jaké si Švédsko stanovilo cíle týkající se snížení celkové spotřeby energie a jak jich chce dosáhnout. Článek také poukazuje na důležitost úzké spolupráce akademické sféry a průmyslu.
Španělský region Navarra a agentura Nasuvinsa podporují program sociálního bydlení, jehož cílem je poskytovat důstojné a kvalitní bydlení lidem v bytové nouzi, v tomto případě dokonce v pasivním standardu.
Chorvatští partneři vysvětlují roli energetických agentur a zdůrazňují, že na cestě ke klimatické neutralitě je nezbytná jejich spolupráce s regionálními úřady.
Přečtěte si o malé obci Hostětín ve Zlínském kraji, která jde příkladem v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Ve vesnici, kde žije přibližně 220 obyvatel, již bylo realizováno mnoho ekologických projektů.
ITACA Protocol Urban Scale je italský multikriteriální systém pro hodnocení environmentální udržitelnosti městského kontextu. Přečtěte si o tom více v článku od našich italských partnerů.
Eko-vesnice Eransus v regionu Navarra je krásným příkladem respektu k přírodě a udržitelnému životu. Domy mají veškerý komfort moderního života, ale téměř nulovou spotřebu neobnovitelné energie.
Na stránkách projektu již nyní najdete naši Metodiku regionální diagnostiky zdarma ke stažení. Brzy budou k dispozici i další výstupy projektu.
To mě zajímá, ukažte mi webové stránky projektu!
Projekt LC DISTRICTS „Towards low carbon city districts through the improvement of regional policies“ je podpořen z Programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
Copyright © 2022 LC Districts, All rights reserved.

Tento e-mail jste dostali, protože si myslíme, že jste ÚŽASNÁ osoba NAKLONĚNÁ SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÝCH EMISÍ, kterou naše práce zaujme. Pokud už naše newslettery nechcete dostávat, můžete se odhlásit.
Email Marketing Powered by Mailchimp