Copy

RAPTOR, Urban Mobility Prebieha súťaž v 12 európskych mestách

Barcelona, Španielsko, 2. marca 2023 – Dvanásť európskych miest z desiatich krajín sa zapojilo do tretieho ročníka súťaže Rapid Applications for Transport (RAPTOR - súťaž, v rámci ktorej sa rýchlo vytvárajú a testujú riešenia špecifických výziev v oblasti mestskej mobility) v rámci programu EIT Urban Mobility, ktorý je iniciatívou Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), orgánu Európskej únie. RAPTOR je agilný program založený na výzvach, v rámci ktorého sa rýchlo vytvárajú a testujú riešenia zamerané na riešenie výziev v oblasti mestskej mobility, ktoré určili mestá. V rámci súťaže začínajúce podniky a malé a stredné podniky navrhujú sľubné inovatívne a efektívne riešenia na zdolanie týchto výziev. Víťazi získajú finančné prostriedky (v hodnote 35 000 EUR) a poradenstvo na mieru týkajúce sa vývoja a pilotného testovania svojich riešení počas päťmesačného obdobia projektu v meste.

Každé z miest identifikovalo jedinečnú výzvu, ktorej čelí, počnúc znečistením nákladnou dopravou cez prístup k nabíjaniu elektrických vozidiel až po bezpečnosť cyklistov. V roku 2023 sa do súťaže zapojili tieto mestá: Akureyri (Island), Ankara (Türkiye), Ajka (Maďarsko), AMB Barcelona (Španielsko), región Kodaň (Dánsko), Debrecín (Maďarsko), Dubnica nad Váhom (Slovensko), Haag (Holandsko), Helsingborg (Švédsko), Mechelen (Belgicko), Mníchov (Nemecko), Stuttgart (Nemecko).

Gareth Macnaughton, riaditeľ pre inovácie, EIT Urban Mobility: „RAPTOR využíva agilné, inovatívne riešenia na riešenie konkrétnych výziev mestskej mobility v európskych mestách. Program podporuje inovatívne európske začínajúce podniky a malé a stredné podniky, aby spolupracovali s mestami pri hľadaní a testovaní riešení ich problémov. RAPTOR prináša inovácie na lokálnu úroveň, čím oslobodzuje mestá od ich závislosti od veľkých poradenských alebo technologických nadnárodných spoločností. EIT Urban Mobility víta týchto dvanásť nových miest v ich aktívnej úlohe hnacej sily a podporovateľov rýchlejších inovácií v oblasti mobility.“

EIT Urban Mobility a mestá budúci týždeň vyhlasujú otvorenú súťaž pre európske začínajúce podniky a malé a stredné podniky (MSP), aby navrhli riešenia, ktoré tieto výzvy riešia. Výzvy v oblasti mobility pre každé z týchto miest budú vysvetlené a podrobne opísané počas informačného dňa o výzve, ktorý sa uskutoční dňa 15. marca 2023, s cieľom podporiť MSP a začínajúce podniky pri príprave na súťaž.

Traian Urban, riaditeľ Innovation Hub East, EIT Urban Mobility: „Program RAPTOR ponúka mestám možnosť rýchlo otestovať nové riešenia bez administratívnej a finančnej záťaže. V minulom ročníku programu RAPTOR sme zaznamenali úspechy v mestách ako Bratislava, Praha alebo Cluj-Napoca v Rumunsku, ktoré sa zameriavali na výzvy, ako je rozvoj udržateľného a odolného mestského plánu, predvídateľná verejná doprava alebo bezpečnosť detí na cestách.“

Ajka – Ako môžeme optimalizovať trasy verejnej dopravy s využitím možností, ktoré ponúva nový most?

Mesto v Maďarsku, ktoré bolo pôvodne tvorené 6-timi zlúčenými obcami, je dnes centrom pracovných, zdravotníckych a vzdelávacích služieb. V súčasnosti do centra mesta Ajka denne dochádza viac ako 14 000 obyvateľov. Za posledných 10 rokov sa počet áut v meste zvýšil o 24 %. Z tohto dôvodu sa mesto Ajka rozhodlo reorganizovať a optimalizovať verejný dopravný systém na riešenie problémov miestnej a regionálnej mobility, ktoré vyplývajú z vysokej miery preťaženia a nedostatočných trás verejnej dopravy. Jadrom tejto výzvy je štúdia možnosti výstavby nového mosta v meste, pretože sa tým reštrukturalizuje sieť verejnej dopravy a zlepšia sa toky mobility v rámci mesta.

Debrecín – Ako pripojiť občanov z oblastí s nízkou hustotou obyvateľstva k sieti verejnej dopravy prostredníctvom aktívnej mobility?

Debrecín v Maďarsku sa rýchlo rozširuje, čo znamená ešte väčší tlak na mestskú dopravu a preťaženie ciest, ktoré všetkým sťažuje a znepríjemňuje život. Keďže nadmerné používanie automobilov a preťaženie ciest sú pre Debrecín kľúčovými problémami, sú vítané akékoľvek užitočné a účinné stimuly, najmä ak sa už osvedčili v iných mestách. Mesto musí podporovať schopnosť a možnosti občanov využívať udržateľné spôsoby cestovania namiesto jazdy autom. Z tohto dôvodu sú tieto snahy veľmi užitočné a relatívne lacné a inteligentné riešenia.

Dubnica nad Váhom – Ako vytvoriť bezpečné možnosti parkovania bicyklov pre ľudí zo sídliska?

Dubnica nad Váhom je mesto v strednej časti Slovenska s približne 25 000 obyvateľmi. Je to priemyselné mesto. Podmienky mesta sú pomerne priaznivé pre vyššiu mieru aktívnej mobility a mesto v súčasnosti buduje prvú cyklistickú infraštruktúru a zároveň pracuje na strategickejšom a dlhodobejšom prístupe k zvyšovaniu podielu cyklistickej dopravy. Výzvou je preto zabezpečiť bezpečnú a dostupnú infraštruktúru na parkovanie bicyklov pre ľudí žijúcich v širšom centre mesta.

KONTEXT

O súťaži RAPTOR

Rapid Applications for Transport (RAPTOR) je súťaž, v rámci ktorej sa rýchlo vytvárajú a testujú riešenia pre špecifické výzvy v oblasti mestskej mobility. Účastníci súťažia o najinovatívnejšie, najrealizovateľnejšie a najúčinnejšie riešenia. RAPTOR financuje EIT Urban Mobility, iniciatíva Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ktorý je orgánom Európskej únie. Do dnešného dňa sa na programe v priebehu rokov zúčastnilo viac ako 30 miest v 25 krajinách. Viac informácií: Projekt RAPTOR – RAPID APPLICATIONS FOR TRANSPORT

O EIT Urban Mobility

Iniciatíva EIT Urban Mobility, ktorú vyvíja Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), orgán Európskej únie, má za cieľ urýchliť riešenia a prechod na integrovaný a skutočne multimodálny dopravný systém zameraný na používateľa. Ako vedúce európske inovačné spoločenstvo pre mestskú mobilitu sa EIT Urban Mobility snaží predchádzať roztrieštenosti tým, že uľahčuje spoluprácu medzi mestami, priemyslom, akademickou obcou, výskumom a inováciami s cieľom riešiť najnaliehavejšie výzvy v oblasti mobility v mestách. Využívajúc mestá ako živé laboratóriá, jeho priemyselní, výskumní a univerzitní partneri budú demonštrovať, ako môžu nové technológie fungovať pri riešení skutočných problémov v reálnych mestách prostredníctvom inteligentnejšej prepravy ľudí, tovaru a odpadu. Viac informácií nájdete na stránke www.eiturbanmobility.eu.

Kontaktné údaje pre médiá:

Marine Moulin - E: media@eiturbanmobility.eu - T: +34 654 017 463