Copy

Es llança el Concurs de Mobilitat Urbana RAPTOR en 12 ciutats europees

Barcelona, Espanya, 2 de març de 2023 – Dotze ciutats europees de deu països se sumen a la tercera edició del concurs Rapid Applications for Transport (RAPTOR), dins del programa EIT Urban Mobility, una iniciativa de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), organisme pertanyent a la Unió Europea. RAPTOR és un programa àgil basat en desafiaments que crea i prova ràpidament solucions per respondre als desafiaments de nínxol en matèria de mobilitat urbana, identificats a les ciutats. El concurs anima a les noves empreses i pimes a proposar solucions prometedores, innovadores i impactants per respondre a aquests desafiaments. Els guanyadors rebran un finançament per valor de 35.000 euros i un assessorament personalitzat per desenvolupar i provar la seva solució a la ciutat durant un període de cinc mesos.

Cadascuna de les ciutats va identificar un desafiament únic al qual han de fer front, des de la contaminació de la càrrega a l'accés a la càrrega en vehicles elèctrics o la seguretat de les bicicletes a la ciutat. Les ciutats participants per a l'edició de 2023 són: Akureyri (Islàndia), Ankara (Turquia), Ajka (Hongria), AMB Barcelona (Espanya), Regió de Copenhaguen (Dinamarca), Debrecen (Hongria), Dubnicka nad Váhom (Eslovàquia), la Haia (Països Baixos), Helsingborg (Suècia), Malines (Bèlgica), Munic (Alemanya), Stuttgart (Alemanya).

Gareth Macnaughton, director d’Innovació d’EIT Urban Mobility: "RAPTOR fa servir solucions àgils i innovadores per resoldre desafiaments concrets de mobilitat urbana en ciutats europees. El programa promou que les empreses emergents i les pimes europees innovadores s'associïn amb les ciutats per trobar i provar solucions als seus desafiaments. RAPTOR porta la innovació a un nivell local alliberant les ciutats de la seva dependència de les grans empreses multinacionals de consultoria o tecnologia. EIT Urban Mobility dona la benvinguda a aquestes dotze noves ciutats amb un paper actiu com a força impulsora i facilitadora d'una innovació a nivell de mobilitat més ràpida".

EIT Urban Mobility i les ciutats participants llançaran el concurs obert la setmana vinent, perquè les empreses emergents i les pimes europees proposin solucions que abordin aquests desafiaments. Els desafiaments de nínxol en matèria de mobilitat per a cadascuna d'aquestes ciutats s'explicaran i detallaran durant una jornada informativa que tindrà lloc el 15 de març de 2023, fent costat a les pimes i empreses emergents en la preparació del concurs.

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) - Com aprofitar les dades recollides a les zones de càrrega/descarrega per millorar les polítiques logístiques de la ciutat a l'àrea metropolitana?

AMB Barcelona s'enfronta a diversos reptes per treure el màxim profit de les dades recollides per la seva pròpia app (SPRO) amb la finalitat de monitorar les zones de càrrega/descarrega. Un dels principals problemes és la complexitat i el volum de les dades recopilades. Un altre problema és la necessitat de garantir la privacitat i seguretat de la informació recollida. Això és particularment important quan les dades contenen informació confidencial, com ara dades personals o dades crítiques per al negoci. A més, AMB Barcelona necessita prioritzar les inversions en matèria de tecnologia i infraestructures més adients per donar suport a l'ús de les dades recopilades a través de l'aplicació. Això inclou capacitats d'emmagatzematge i processament de dades, així com eines de visualització i anàlisi d'aquestes.

Sobre RAPTOR

Rapid Applications for Transport (RAPTOR) és un concurs que crea i prova de manera ràpida solucions per a desafiaments de nínxol en matèria de mobilitat urbana. Els participants al concurs han d'oferir les solucions més innovadores, factibles i impactants. RAPTOR és finançat per EIT Urban Mobility, una iniciativa de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), organisme dependent de la Unió Europea. Fins a avui, més de 30 ciutats de 25 països han participat en el programa al llarg dels anys. Més informació: Projecte RAPTOR– APLICACIONS RÀPIDES PER AL TRANSPORT

Sobre EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility, una iniciativa de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), un organisme de la Unió Europea, té com a objectiu aportar solucions innovadores i accelerar la transició cap a un sistema de transport realment multimodal, integrat i centrat en l'usuari. Com la principal comunitat europea d'innovació en mobilitat urbana, EIT Urban Mobility treballa per a evitar la fragmentació facilitant la col·laboració entre ciutats, empreses, educació, recerca i innovació per a resoldre els reptes més urgents de les ciutats. Les ciutats es convertiran en “laboratoris vius” on les empreses i els centres educatius i de recerca de la comunitat demostraran com les noves tecnologies poden funcionar per a resoldre els problemes reals en ciutats reals en transportar persones, béns i residus de manera intel·ligent

Per a més informació, visita www.eiturbanmobility.eu.

Contacte per a premsa: Marine Moulin ‐ E: media@eiturbanmobility.eu ‐ T: +34 654 017 463