Copy
Indien U de mail niet goed kunt lezen klik hier.
Jaargang # 2 | editie 12 | nov 2020
Redactie: Bert Wassenberg & Wouter de Wijn

BESTE LEZERS

Het is november en Nederland is, vanwege de tweede golf van het Coronavirus, al enkele weken in een gedeeltelijke lockdown. Gilde De Graven heeft hierom inmiddels al haar activiteiten stop gezet. Helaas, maar het is niet anders.
In deze Nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor een aantal nieuwe cursussen die we zullen opstarten zodra dat weer verantwoord is.
Ook hebben we een interview met onze voorzitter John Arets, dat door mijnGAZET (een huis-aan-huiskrant voor de gemeente Sittard-Geleen) is gepubliceerd en dat we u niet willen onthouden.

De Redactie

WELKE NIEUWE CURSUSSEN STAAN VOOR 2021 OP STAPEL

De volgende cursussen zijn eerder nog niet uitgevoerd (veelal wel aangeboden) vanwege de coronapandemie:

Compositie in de beeldende kunst door Peter Keulers

We zijn blij jullie deze nieuwe en bijzonder creatieve cursus aan te kunnen aanbieden. Veel schilders en beeldhouwers zien hun technische vaardigheden met de jaren toenemen. Compositieleer in de beeldende kunst is vaak onderbelicht. Toch wordt hierdoor bepaald of je werk zeggingskracht heeft. Voor schilders, tekenaars, fotografen, grafici, ceramisten en beeldhouwers geldt eveneens dat hun werk veel meer is dan techniek. Beroemde werken zijn technisch gezien vaak lang niet zo bijzonder. Hun compositie wel. Naast de theoretische benadering krijgt de praktijk ruimschoots aandacht. In alle delen krijgt je kleine gerichte opdrachtjes. Thuis kunt je de ideeën in je eigen werk toepassen. De cursus vereist geen specifieke voorkennis.Fotobewerking met Lightroom door Loek Voesten

Vanaf 27 oktober leert u in 6 lessen met behulp van het programma Lightroom wat u met uw digitale foto’s allemaal kunt doen. In de cursus krijgt u uitleg en gaat u het programma interactief en samen met collega-amateurfotografen ontdekken. Meer gedetailleerde informatie is te lezen op de website onder de computercursussen.Check-up je loopbaan door Henny Driessen

Ben je toe aan een check-UP van je loopbaan of ben je benieuwd of de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nog verrassingen voor je loopbaan in petto hebben? Zo ja, neem dan de proef op de som en meld je aan voor een opfris- c.q. revitaliseringsworkshop van je loopbaan bij Gilde de Graven. In een 4-tal sessies van elk 2,5 uur krijg je de gelegenheid om het verloop van je loopbaan tot nu toe te evalueren en een plan-de-campagne te maken voor de toekomst. Dit allemaal rekening houdend met je eigen persoonlijkheid, doelstellingen, kwaliteiten, talenten en vaardigheden.Fotografie in 2 niveaus (beginners en gevorderden) door Oscar Schouten

Altijd al meer uit je camera willen halen? De automatische stand van je camera levert mooie plaatjes, maar je toestel kan zoveel meer. Mensen die benieuwd zijn om meer uit hun digitale systeem- of spiegelreflexcamera te halen start, kunnen met een beginnerscursus van 6 lessen al heel wat resultaat behalen.
Ben je al wat meer gevorderd, dan gaan we zien wat er zoal komt kijken bij een landschaps-, architectuur of portretfoto. Hoe los je tegenlicht eenvoudig op? Wat zijn de beginselen van een goede compositie? Deze cursus bestaat uit 5 lessen.Interesse kunt u per e-mail melden via info@gildedegraven.nl en inschrijven wordt hoogstwaarschijnlijk rond de komende jaarwisseling weer mogelijk!

INTERVIEW MET JOHN ARETS*

John Arets (70) woont in Munstergeleen en is sinds 1 januari 2019 voorzitter van de Stichting Gilde De Graven.

Hoe ben je met deze organisatie in contact gekomen?
De laatste jaren ben ik voorzitter geweest van het Ondernemers Klankbord Afdeling Zuid-Limburg. Deze organisatie die uit vrijwilligers bestaat van oud-ondernemers adviseurs en consultants helpt ondernemers en ZZP’ers die in zwaar weer zitten. Omdat ik toe was aan een nieuwe uitdaging kwam ik bij toeval de voorzittersfunctie bij Gilde De Graven tegen. Deze organisatie is verhuisd van Sittard naar mijn woonplaats Munstergeleen en was op zoek naar een voorzitter.

Wat viel je meteen op bij de start van jouw voorzitterschap?
Ik kom uit een zakelijk omgeving en in bedrijven worden beslissingen anders genomen als bij een vrijwilligersorganisatie. Nu is Gilde De Graven geen bedrijf en dat was wel even wennen voor mij. Een vrijwilligersorganisatie aansturen vergt meer geduld en inlevingsvermogen.

Wat is er aan de hand in Munstergeleen?
In Munstergeleen zijn wij centraal gevestigd en goed bereikbaar voor de inwoners van Sittard-Geleen en Beekdaelen en hebben wij de beschikking over moderne leslokalen en ruime parkeergelegenheid.
Door Corona hebben nu voor de 2e keer onze activiteiten moeten stil leggen. In Munstergeleen maakten we ons zorgen over de ventilatie en zijn we tijdelijk verhuisd naar de Hanenhof in Geleen en Punt 39 in Elsloo.

Door corona hebben jullie al tweemaal alle activiteiten moeten stoppen: was er geen andere oplossing?
De locaties in Geleen en Elsloo waren prima voor ons geschikt, echter veel van onze deelnemers aan cursussen en andere activiteiten behoren tot de risicogroepen voor Covid 19 en door de tweede Lockdown konden wij als Bestuur niet anders dan onze activiteiten op te schorten tot na 1 januari 2021.

Waar haalt Gilde De Graven het geld vandaan?
Wij proberen de cursussen en andere activiteiten laagdrempelig en betaalbaar te houden maar worden gelukkig ook financieel ondersteund door de gemeenten in de regio.

Wat wil je bereiken met deze organisatie?
Bij de start van mijn voorzitterschap zag ik wel dat er nog genoeg kansen waren om nieuwe activiteiten bij Gilde De Graven te gaan organiseren. Veel nieuwe ideeën heb ik weten in te brengen en word hier gelukkig in ondersteund door een geweldig enthousiast team vrijwilligers en bestuursleden. Nu in Geleen de Volksuniversiteit gestopt is met al haar activiteiten proberen wij als Gilde de Graven hierop in te springen door ons aanbod aan activiteiten uit te breiden.
Door Corona hebben veel mensen ervaren dat thuiszitten en niets meer omhanden hebben vreselijk is. Mensen staan te popelen iets te doen te hebben, hun kennis te vergroten maar vooral weer echte face to face contact te hebben. Sociale media zijn echt niet zaligmakend.
Wij hopen dat na 1 januari 2021 iedereen weer de draad kan oppakken en dan biedt Gilde De Graven ontzettend veel mogelijkheden die leuk, betaalbaar, leerzaam, maar vooral ook gezellig zijn.

Met hoeveel vrijwilligers werken jullie en hoe komen jullie aan vrijwilligers?
We werken momenteel met meer dan 50 vrijwilligers en iedere week melden zich spontaan nieuwe kandidaten. Het aantal deelnemers aan onze activiteiten is de laatste 2 jaar zeer sterk toegenomen en door de mond op mond reclame van de deelnemers heeft dit onze naamsbekendheid enorm vergroot. Maar wij zijn nog steeds op zoek naar oud-docenten, ondernemers en vakmensen die hun kennis en ervaring graag willen delen met anderen. Onze docenten worden door de cursisten enorm gewaardeerd voor de inzet in hun vrije tijd.

Hoe kunnen de mensen erachter komen wat Gilde precies doet?
Zo zijn we naast de gebruikelijke talen-, computer- en schildercursussen, leesclubs en wandelingen o.a. gestart met gezondheidscursussen, naailes, fotografie en fotobewerking, een wijnproefcursus, creatieve workshops, luisterkring klassieke muziek, korte wandelingen, lezingen, excursies en reizen.
Ik sluit niet uit dat wij in de toekomst ook nog starten met ambachtelijke activiteiten zoals zilversmeden, fietsreparatie en houtbewerking. Wil je steeds op de hoogte blijven van onze activiteiten meld je dan aan voor onze Nieuwsbrief en Nieuwsflits bij www.gildedegraven.nl en of kijk regelmatig op onze website.

Is er een vraag die niet gesteld is, maar die je graag hadden willen beantwoorden (dan is nu je kans)?
Complimenten voor het mooie initiatief van het nieuwe huis-aan-huisblad mijnGAZET. Hier krijgen verenigingen en andere organisaties een échte kans hun activiteiten in Sittard-Geleen onder de aandacht te brengen.
En tenslotte……wij hanteren niet voor niets de slogan:
GILDE DE GRAVEN…………DÉ PLEK VOOR UW VRIJETIJDSBESTEDING!!!

*) Dit interview is gepubliceerd in mijnGAZET, een tweewekelijkse huis-aan-huiskrant die in een oplage van 34.000 bij alle inwoners van de gemeente Sittard-Geleen in de bus wordt bezorgd.

Copyright © 2020 Gilde De Graven, alle rechten voorbehouden.


Wilt U geen nieuwsbrief meer ontvangen schrijf U hier uit.

Email Marketing Powered by Mailchimp