Copy
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser »

Nieuwsbrief september 2019

Opdrachtbevestiging griepvaccins

Per post heeft u onlangs de opdrachtbevestiging van de door u bestelde griepvaccins ontvangen. Hierin staat het overzicht van de door u bestelde griepvaccins met bijbehorende aflevergegevens. In deze opdrachtbevestiging staat de afleverdatum vermeld in Amerikaanse notatie, komende week ontvangt u een nieuwe opdrachtbevestiging met de afleverdatum in Nederlandse notatie.
Indien u eind volgende week nog geen opdrachtbevestiging heeft ontvangen, neem dan contact op met SNPG via griep@snpg.nl.
 
Controleer de opdrachtbevestiging goed!
Wijzigingen van uw bestelling kunt u tot 8 dagen voor de afleverdatum van de griepvaccins via uw account bij SNPG doorvoeren.
 
Wanneer u binnen 8 dagen voor de afleverdatum wijzigingen wilt doorvoeren dan kunt u contact opnemen met SNPG via griep@snpg.nl onder vermelding van uw AGB-code. 
 
De gebruikershandleidingen voor de webapplicatie zijn hier te downloaden.

Levering vaccins

Bij het in ontvangst nemen van de vaccins dient u te tekenen voor de levering. U gaat dan akkoord dat de levering correct, namelijk volledig en onbeschadigd, is uitgevoerd.
De gehele levering moet geweigerd worden wanneer deze beschadigd of niet volledig is. In dat geval dient u binnen 24 uur contact met SNPG op te nemen.

Lees meer

LET OP: Speciale levering vaccins voor kinderen < 3 jaar!

Bij de hoofdlevering van de door u bestelde vaccins ontvangt u in een aparte envelop 20 vaccins Vaxigrip Tetra voor kinderen van 6 maanden tot 3 jaar.
Deze twintig stuks zijn afzonderlijk verpakt (twee verpakkingen van tien stuks) in een luchtkussenenvelop en maken deel uit van het totale aantal door u bestelde vaccins.
 
De kinderen moeten gevaccineerd worden met Vaxigrip Tetra, omdat alleen dit vaccin voor hen geregistreerd staat.
De vaccins kunnen uiteraard ook gebruikt worden voor personen boven 3 jaar.

Lees meer

Bewaren vaccins

Gekoeld bewaren van de vaccins is essentieel voor de werking en houdbaarheid van vaccins. Om de koude keten (cold chain) niet te doorbreken dienen de vaccins binnen 1 uur na levering in de koelkast geplaatst te worden. De temperatuur van de koelkast moet hierbij liggen tussen de 2 en 8°C.
Zorg ook voor voldoende capaciteit in de koelkast.

Lees meer

Aflevertijd vaccins

U ontvangt op de dag voorafgaand aan de levering, vóór 08.00 uur ’s ochtends, een vooraankondiging met een indicatie van de levertijd (met een tijdsframe van 2-4 uur). Deze wordt verstuurd naar het e-mailadres van de praktijk zoals opgegeven in de webapplicatie.

Lees meer

Vernietigen vaccins vorig griepseizoen

Het vaccin van 2018 is niet meer bruikbaar. Om verwarring te voorkomen met de vaccins voor komend griepseizoen dient u, voorafgaand aan de levering van de griepvaccins van 2019, de vaccins van het vorige seizoen te vernietigen.

Veiligheidsnaalden

Ook in het campagnejaar 2019/2020 worden de griepvaccins zonder naalden geleverd. U dient daarom apart veiligheidsnaalden te bestellen.

Lees meer

E-learning

Via onze website kunt u de e-learning voor de griepvaccinatie volgen. De e-learning is zo opgesteld, dat u na het volgen ervan in staat bent om de campagne op een juiste manier uit te voeren.

Lees meer

Selecteren patiënten

U kunt uw patiënten uitnodigen door gebruik te maken van de griepmodule van het HIS. In uw HIS kunt u de lijst selecteren met patiënten voor griepvaccinatie op basis van leeftijd, relevante en mogelijk relevante ICPC-codes en weerstandverlagende medicatie. De patiënten met een mogelijke indicatie voor griepvaccinatie kunt u individueel beoordelen op de aan- of afwezigheid van een indicatie.

Lees meer

Uitnodigen en informeren van patiënten

Net als bij de vorige campagne bieden wij u de gratis infographic aan, alsmede een voorbeeld van een uitnodigingsbrief.

Infographic:
Op de voorzijde van deze infographic kunt u de uitnodiging aan uw patiënten afdrukken, zodat op de achterzijde de patiënt informatie over griep en het griepvaccin kan raadplegen. Gebruik bij het versturen een gesloten envelop in verband met de privacy.
De infographic is er ook in digitale versie.
Wilt u nog infographics (bij-)bestellen dan kunt u dit eenvoudig regelen via de webapplicatie.
Lees meer
Uitnodigingsbrief:
De uitnodigingsbrief, die is opgesteld door de NHG, RIVM en SNPG, is deze griepcampagne wat ingekort en sluit daarmee goed aan op de infographic.
De uitnodigingsbrief is er ook in digitale versie. U kunt deze brief volgens uw eigen wens aanpassen.
 
Informeren van uw patiënten:
Voor informatie over het informeren van uw patiënten kunt u terecht op onze website.
Lees meer
Wachtkamerscherm:
Op onze website zijn de wachtkamerschermen in verschillende bestandsformaten beschikbaar.

Informeren van uw professionals

Naast de doelgroep willen we ook u als uitvoerder informeren en in staat stellen uw medewerkers goed te informeren. Eén van de middelen daarbij is de herziene NHG/SNPG Praktijkhandleiding Griepvaccinatie, welke binnenkort beschikbaar is via SNPG en NHG.

Registratie

Bij vaccin-incidenten moet u snel kunnen nagaan wie welk vaccin heeft ontvangen. Daarom is het erg belangrijk om voor iedere patiënt te registreren met welk vaccin (batch- of chargenummer dat op elk vaccin staat) u heeft gevaccineerd. Lareb vraagt standaard naar het batchnummer.
In principe bevat iedere levering maar één batchnummer. Voor- en naleveringen bevatten meestal wel andere batchnummers dan de hoofdlevering. Het is bij de registratie dan ook belangrijk dat u in uw administratie onderscheid maakt in de voor-, hoofd- en nalevering. Dit jaar is registratie extra belangrijk vanwege de vaccins bestemd voor kinderen onder 3 jaar. De vaccins t.b.v. kinderen onder de 3 jaar worden in een aparte enveloppe geleverd en hebben een eigen batchnummer.

Lees meer

Vergoeding

Huisartsen ontvangen een vergoeding voor het vaccineren van de geïndiceerde patiënten in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie. De vergoeding voor het seizoen 2019/2020 is EUR 12,10.

Indicaties

De indicaties voor de doelgroepen van het NPG zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Voor een overzicht van de medische indicaties verwijzen wij u naar de NHG/SNPG Praktijkhandleiding Griepvaccinatie.

Lees meer

Griepvaccin

Het griepvaccin is een ‘dood’ vaccin. Het vaccin dat vanaf dit jaar wordt gebruikt is een quadrivalent vaccin dat bescherming biedt tegen 4 griepvirussen.
Het vaccin is gericht tegen griepvirus type A en B. Voor het jaar 2019/2020 is de samenstelling:

  • een A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus
  • een A/Kansas/14/2017 (H3N2) -like virus
  • een B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage)
  • een B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage)
Er zijn momenteel 2 vaccins die in het NPG worden gebruikt: Influvac tetra (leverancier: Mylan) en Vaxigrip tetra (leverancier: Sanofi Pasteur).

Klik hier voor de bijsluiters van de vaccins.
 
Lees meer

SNPG is verhuisd

Op 1 september 2019 is SNPG verhuisd naar het hoofdkantoor van Saltro.
Saltro is voor ons de geschikte samenwerkingspartner om onze kwetsbaarheid te verminderen en te zorgen voor de continuïteit van de organisatie.
Wij blijven bereikbaar op het oude vertrouwde telefoonnummer en e-mailadres.

Lees meer

Uitbreiding werkzaamheden SNPG

Vanaf het seizoen 2020/2021 gaat de huisarts de pneumokokkenvaccinatie voor volwassenen uitvoeren. Dit gebeurt op verzoek van het ministerie van VWS en na zorgvuldige afweging in de LHV-ledenraad. Naast SNPG zijn NHG, LHV, NVDA en het RIVM nauw betrokken bij de voorbereidingen.
SNPG heeft de opdracht gekregen om de coördinatie van de uitvoering van de pneumokokkenvaccinatie op zich te nemen. Met de voorbereidingen hiervoor is inmiddels al begonnen. SNPG zal hierbij in lijn met het NPG handelen. Het uitgangspunt is dat het programma van de pneumokokkenvaccinatie tergelijkertijd loopt met de griepcampagne. De webapplicatie wordt hierop aangepast. Dit betekent dat bestellen, leveren en declareren van de pneumokokkenvaccins gelijk zal vallen met de griepvaccins. In de volgende nieuwsbrieven wordt u verder op de hoogte gebracht van de stand van zaken op dat moment.

Vanwege deze uitbreiding heeft SNPG haar logo en pay-off gewijzigd. In augustus en september zijn de eerste brieven met de aanpassingen al aan u verstuurd, mogelijk dat het u al is opgevallen.

Vragen?

Heeft u vragen over de griepcampagne? U kunt alle informatie terugvinden op onze website, maar u kunt ons ook bellen. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zijn bereikbaar via 0900 - 47 43 777 (10 cent per minuut).

Het is ook mogelijk om te mailen naar griep@snpg.nl onder vermelding van de AGB-code. U ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord.

Veelgestelde vragen
Bekijk onze website
persoonsgegevens aanpassen of uitschrijven.