Copy
Bekijk deze mail in je browser
Nieuwsbrief nr. 1 - oktober 2019
In deze allereerste editie van de nieuwsbrief van Onderwijspartners Regio Amsterdam e.o. (OPeRA), een overkoepelend netwerk voor vo-ho aansluiting kunt u lezen over activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van aansluiting en studiesucces die plaats hebben gevonden en/of gaan vinden in het netwerk.
 Terugblik OPeRA-conferentie

Meer dan 100 deelnemers waren op 7 oktober jl. aanwezig op de jaarlijkse conferentie van Onderwijspartners Amsterdam en omstreken (OPeRA). De conferentie vond dit jaar plaats op de HvA plaats. Het thema was ‘Wat maakt een studieloopbaan geslaagd?’
 
Blog 'De Beste Bachelor'

De Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelde de Beste Bachelor. Een bordspel over het studiesucces en welzijn van studenten in bacheloropleidingen op basis van onderwijsanalyses. Waarom eigenlijk? Hoe pakten ze het aan? En wat gaat het de student opleveren? Door Theo Bakker, teamleider VU Analytics.

Meer lezen

Bekijk hieronder het filmpje over het spel:
UvA-HvA Oudervoorlichting 'Hoe help ik mijn kind kiezen'

Afgelopen 7 oktober kwamen ruim 250 ouders naar en speciale voorlichting: “Hoe help ik mijn kind kiezen”. De eerstvolgende voorlichting vindt plaats op maandag 27 januari 2020. Door middel van theorie en praktische tips geven de HvA en UvA voorlichting over het begeleiden van het studiekeuzeproces.  

Meer lezen

Nieuw: Studiekeuzegesprekken op de HvA!

Om leerlingen verder te helpen in hun studiekeuzeproces biedt de HvA vanaf medio oktober 2019 studiekeuzegesprekken aan op de HvA-locatie Leeuwenburg (naast het Amstelstation). In het gesprek worden interessegebieden en bijbehorende studies besproken. De coach helpt de leerling bij het keuzeproces door structuur aan te brengen, inzichten te verwoorden en acties te concretiseren.

Meer lezen

Lectoraat Studiesucces Inholland ontwikkelt 10 tips voor studenten om met meer focus te studeren

Het lectoraat Studiesucces van Inholland richt zich op onderwijsinnovaties op het gebied van studiesucces. In het kader van studiesucces is een van de vier universele principes voor leren en presteren: actieve betrokkenheid. Hiervoor is focus nodig. Het lectoraat Studiesucces ontwikkelde op basis van wetenschappelijke inzichten een infographic voor studenten met daarop 10 tips om met meer focus te studeren.  

Meer lezen

Collegetours handboek en uitwisseling 

Bètapartners heeft de ervaringen die ze sinds vier jaar hebben opgedaan met Collegetours gebundeld in een Collegetourhandboek. Bij deze Collegetours stellen momenteel 23 scholen en 28 bedrijven samen interessante programma’s voor bovenbouwleerlingen samen. Het downloadbare handboek bevat onder andere een concreet stappenplan voor het organiseren van bedrijfsbezoeken, met per stap veel tips voor een goede aanpak. 

Meer lezen

Bètapartners jaarverslag 2018-2019 

In 2018-2019 namen 7215 leerlingen en 1311 docenten deel aan de activiteiten van Bètapartners, en had de Bètapartnersconferentie op het Hyperion Lyceum een recordaantal deelnemers van 202. Daarnaast namen er 24 docenten, 28 bedrijven en 565 leerlingen deel aan de Collegetours (bedrijfsbezoeken). Lees er meer over in het Bètapartners jaarverslag 2018-2019

HvA Tune In een groot succes 

Zeventig nieuwe eerstengeneratie-studenten van de HvA hebben in augustus deelgenomen aan de pilot Tune In. Een zogeheten snelcursus hbo om kennis te maken met de HvA en het studentenleven. Dit driedaagse programma van Studentenzaken en het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen is bedoeld om studenten, waarvan de ouders of verzorgers niet hebben gestudeerd in het hoger onderwijs, te helpen aan een goede studiestart.  

Meer lezen

Decanen regio Noord-Holland Noord bijgepraat over hoger onderwijs 

Op 26 september kwamen 45 decanen van middelbare scholen van Decanenkring Noord-Holland Noord naar de Decanendag die werd gehouden bij Inholland Alkmaar. Zij kregnen dit jaar informatie over de ontwikkelingen binnen het onderwijs ten opzichte van de snel veranderende wereld om ons heen. Aansluitingsactiviteiten voor en na de poort en de eerste honderd dagen van een opleiding in het hoger onderwijs zijn zo belangrijk. 

Meer lezen

320 leerlingen aan de slag met profielwerkstuk bij het Pre-University College
 

5 & 6 vwo-leerlingen waren op 30 september jl. bij het Pre-University College goed aan de slag met hun profielwerkstuk. Zij kregen een college over hoe je wetenschappelijke literatuur zoekt en beoordeeld op relevantie en konden dit na afloop meteen oefenen en toepassen.

Meer lezen

Vergilius’ verteltechnieken: gratis inleiding en commentaar bij Examen Latijn

Dit schooljaar gaat het Centraal Examen Latijn over delen uit de Aeneis van Vergilius. Om leraren te inspireren ook de verteltechnieken van Vergilius in hun onderwijs op te nemen, is de stof met een groep leraren uit het voortgezet onderwijs bestudeerd en is er een inleiding en commentaar gemaakt voor leraren in het voortgezet onderwijs. Het document is gratis te downloaden op de website Quamlibet.nl.

Meer lezen

Studenten leiden robotwedstrijd First Lego League in goede banen 

Op 11 september jl. vond de kick-off van de robotwedstrijd plaats op twee locaties van lnholland. Teams van scholieren programmeren en bouwen robots onder begeleiding van studenten van (Technische)  Informatica en Bouwkunde. De FIRST® LEGO® League is een unieke internationale roboticawedstrijd voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar, die hen de mogelijkheid biedt om in teamverband op een leuke en uitdagende manier in aanraking te komen met techniek. De regiofinales op 20 november bij Inholland Alkmaar en op 27 november bij Inholland Haarlem beloven een ware happening te worden. 

Meer lezen

Agenda OPeRA bijeenkomsten 

  • 26 september 2019 (14:15-17:15) OPeRA-netwerkbijeenkomst 

    Locatie: Universiteitsbibliotheek (Doelenzaal), UvA: Singel 425, Amsterdam

  • 24 maart 2020 (14:15-17:15) OPeRA-netwerkbijeenkomst

  • 23 juni 2020 (14:15-17:15) OPeRA-netwerkbijeenkomst

Colofon
De nieuwsbrief van Onderwijspartners Regio Amsterdam e.o. (OPeRA) is tot stand gekomen in samenwerking met de partners: UvA, VU, HvA, Inholland, AHK, Bètapartners, Pre-University college en de participerende scholen voor voortgezet onderwijs. 
Copyright © 2019 OPeRA, All rights reserved.