Copy
Nieuwsbrief Kennispact MBO Brabant - oktober 2019-4

Het laatste nieuws over
Kennispact MBO Brabant

Welkom bij de vierde nieuwsbrief van Kennispact MBO Brabant. Door de nieuwsbrief willen we duidelijk maken wat dit samenwerkingsverband betekent voor de ontwikkeling van het middelbaar beroepsonderwijs in de provincie Brabant. Op strategisch niveau heeft Kennispact MBO Brabant het mbo al duidelijk op de kaart gezet. Door deze nieuwsbrief en via onze website www.kennispactmbobrabant.nl communiceren we over alle onderwerpen waar we ons mee bezighouden.

In deze nieuwsbrief o.a. een column van Jan-Hein Alkemade, Algemeen directeur van de Renova Groep, met daarin zijn pleidooi voor samenwerking onderwijs en bedrijfsleven. Verder een verslag van het succesvolle netwerkevent ‘Talent voor Energietransitie” dat donderdag 3 oktober heeft plaatsgevonden en een laatste herinnering aan de Brabantse Agrifood Expertmeeting oftewel: het Beet! evenement dat op donderdag 7 november plaatsvindt. Natuurlijk ook aandacht voor nieuws vanuit de betrokken instellingen, nieuws uit het MBO en nieuws vanuit de thema’s die prioriteit hebben gekregen.

Door samen te werken aan dit soort thema’s worden mbo-instellingen versterkt, omdat ze gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Kennispact MBO Brabant spreekt de komende tijd met alle betrokkenen over deze samenwerking in een poging nog beter in te spelen op de vraag die vanuit de partners wordt gesteld.

Column: Jan-Hein Alkemade, Algemeen Directeur Renova Group

Lees meer

Netwerkevent Talent voor de Energietransitie. 


Zo’n 120 werkgevers, beleidsmakers, opleiders en andere arbeidsmarktprofessionals kwamen vorige week naar het tweejaarlijkse netwerkevent van AgriFood Capital Werkt!. Deze keer werd het event – samen met de Provincie Brabant, Kennispact MBO Brabant en VNO-NCW - georganiseerd in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Alles draaide om ‘Talent voor de energietransitie’.

De energietransitie heeft veel impact op de arbeidsmarkt. Vooral in Noordoost-Brabant waar veel maakindustrie en bouw- en installatiebedrijven zijn. Tot 2030 komen er duizenden banen bij. Niet alleen in de bouw, ICT en techniek maar in de volle breedte van de arbeidsmarkt.
Na een welkom van Huib van Olden, voorzitter van AgriFood Capital Werkt!, nam Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Gezondheid, Energie en Landbouw het woord. Ze sprak over de impact van de energietransitie op andere maatschappelijke opgaven en vice versa.

Er volgden twee rondes met inspiratiesessies waarin bedrijven en instanties lieten zien welke stappen ze al hebben gezet op gebied van talent voor de energietransitie. Deze praktijkvoorbeelden gaven de deelnemers extra energie om zelf ook aan de slag te gaan of om de volgende stappen te zetten.
Als afsluiting was er een paneldiscussie onder leiding van  van de dagvoorzitter Simone van Trier.

Klik hier voor een uitgebreid verslag van de bijeenkomst, foto's en presentaties.

Brabanteet! evenement 2019

Donderdag 7 november vindt het Beet! evenement plaats.
Ben je nog niet ingeschreven? Meld je nog snel aan via Beet!

Klik hier voor het definitieve programma. 
 

Nieuws uit de Thema's


Macrodoelmatigheid: Op 24 januari 2020 staat een Brabants Besturen Overleg gepland waarin gesproken gaat worden over de opleidingen die gestart dan wel gestopt gaan worden per schooljaar 2021-2022.
Dit zoals door de bestuurders is afgesproken in het kader van macrodoelmatigheid.

Het betreft dus de opleidingen die bij DUO gemeld gaan worden voor 1 februari 2020, inclusief opleidingen die gestart gaan worden vanuit ‘slapende’ crebo’s.
Daarnaast wordt ook informatie uitgewisseld over aanvragen met betrekking tot cross-overs, derde leerweg, certificeerbare keuzedelen en/of werkprocessen, zodat er provinciaal een totaalbeeld geschetst kan worden.
Jeroen van den Brand, projectleider macrodoelmatigheid is voor vragen of opmerkingen beschikbaar: je.vandenbrand@kw1c.nl

Binnenkort wordt in de werkgroep Macrodoelmatigheid bijgaand toolkit Doelmatigheid besproken (zie pdf)

Nieuws uit de ROC's

Curio: nieuwe opleiding Food & Future verbindt vakgebieden
Lees meer
Curio: Horeca Curio werkt nauw samen met diverse partners zowel nationaal als internationaal.
Lees meer
De Leijgraaf: Dan maar zelf carrièreswitchers opleiden in de zorg: Severinus in Veldhoven start opleiding. 
Lees meer

 

Koning Willem I College: KWIC lanceert opleiding voor startende ondernemers. 
Lees meer

Nieuws uit het MBO

MBO Raad waarschuwt werkgevers voor valse diploma's.
Lees meer
Leven Lang Ontwikkelen in kleinschalig specialistische beroepen. 
Lees meer
Versterken van de beroepsgroep mbo-docenten; nut of noodzaak.
Lees meer
Meer flexibel onderwijs voor volwassenen in het MBO. 
Lees meer

Meer informatie over onze thema's

Over Kennispact MBO Brabant


Kennispact MBO Brabant verbindt en draagt door het delen van kennis bij aan de matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door een samenwerking van bedrijfsleven, overheid en mbo-kennisinstellingen
Bezoek onze website
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Education, Alle rechten voorbehouden.


Profielbeheer of Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp