Copy
Nieuwsbrief Kennispact MBO Brabant - juni 2019

Het laatste nieuws over
Kennispact MBO Brabant


Welkom bij de tweede nieuwsbrief van Kennispact MBO Brabant. Deze nieuwsbrief is een volgende stap om duidelijk te maken wat dit samenwerkingsverband betekent voor de ontwikkeling van het middelbaar beroepsonderwijs in de provincie Brabant. Op strategisch niveau heeft Kennispact MBO Brabant het mbo al duidelijk op de kaart gezet. Door deze nieuwsbrief en via onze website www.kennispactmbobrabant.nl communiceren we over alle onderwerpen waar we ons mee bezighouden.

In deze nieuwsbrief o.a. een column van Cor van Gerven, lid College van Bestuur Koning Willem I College, met daarin een duidelijk pleidooi voor samenwerking. In Uitgelicht gaan we wat dieper in op de resultaten binnen het thema Innovatie & Expertise.

Door samen te werken aan dit soort thema’s worden mbo-instellingen versterkt, omdat ze gebruik kunnen maken van elkaars expertise.De zomerse temperaturen van nu doen velen wellicht verlangen naar de vakantie. We wensen jullie daarbij veel plezier in binnen- of buitenland. Na de zomervakantie zijn we weer terug met de volgende nieuwsbrief van Kennispact MBO Brabant.

Column: Cor van Gerven, lid college van bestuur van het Koning Willem I College.

Lees meer

Nieuws vanuit de Thema's:

  • Macrodoelmatigheid: Projectleider Jeroen van den Brand: Begin juli komt de werkgroep voor de tweede bijeenkomst bij elkaar en worden er verdere afspraken gemaakt. Er komt een jaarplanner zodat de werkgroep gericht naar "Het overleg" in januari 2020 toe kan werken, waar bestuurders macrodoelmatigheid met elkaar bespreken.Tevens gaan Peter van Ierland en Jeroen van den Brand aangeven welke opleidingen onderzocht gaan worden in relatie tot macrodoelmatigheid.
  • Leven lang Ontwikkelen: Projectleider Joan Adriaanse: 1) Vanaf 23 mei 2019 is het mogelijk om nieuwe voorstellen in te dienen voor certificaten voor beroepsgerichte onderdelen. De uiterste datum waarop voorstellen kunnen worden ingediend is 5 juli 2019. Voor meer info zie de pagina van het SBB. 2) Aankondiging van de subsidieregeling flexibel onderwijs mbo voor volwassenen. De regeling is nog niet openbaar voor meer informatie zie DUS-I of PNO Consultants. De subsidieregeling wordt naar verwachting begin juli 2019 opengesteld (precieze datum volgt) en zal lopen tot en met 2022. Voor meer informatie zie DUS-I. 3) Op 20 juni vindt er een bijeenkomst plaats in 's-Hertogenbosch over deze laatste regeling. Uiteraard zijn we daar namens Kennispact MBO Brabant aanwezig. We gaan onderzoeken of we gezamenlijk namens Kennispact MBO Brabant deze aanvraag kunnen/willen oppakken.

Uitgelicht: thema Innovatie & Expertise


De werkgroep MIEC (MBO Innovatie- en Expertisecentrum)/ Onderwijsinnovatie is inmiddels een aantal malen bij elkaar geweest. Doel van de werkgroep is:
-het verbinden (naar en in de eigen organisatie, maar ook met maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen en het verbinden naar het onderwijs),
-het valideren van de methodiek (werk- en ontwikkelatelier),
-het verbeteren en monitoren-het borgen.

Op dit moment wordt de opdracht scherper geformuleerd en het proces verder uitgewerkt. Leden van de werkgroep zijn:Anita Verbeek (Helicon), Francisca van Kessel (ROC de Leijgraaf), Frank Heezemans (SintLucas), Marja van der Velden en Bas Postma (ROC West Brabant), Sem van Geffen (KW1C), Irene Wannet (ROC Nijmegen), Maaike van Doren (opvolgster van Aukje Swegers, ROC ter Aa). Kaylee Rosalina is onze vaste facilitator / gespreksleider .

Werkatelier Automotive: Inmiddels heeft het werkatelier Automotive haar eindrapport geleverd. De leden van het werkatelier hebben een nieuw beroep geformuleerd: Automotive Product Genius (APG).De APG-opleiding is een crossover tussen motorvoertuigentechniek, ICT, Marketing en HTM. De APG’er is een octopus die meerdere disciplines beheerst en kan denken in crossovers. Bovendien is hij nieuwsgierig, ondernemend en klantgericht. De APG’er kan in meerdere sectoren/branches werken.
Hij of zij is breed technisch georiënteerd (meer natuurkunde dan autotechniek), maar heeft wel een basis autotechniek, aangevuld met kennis van aandrijftechnieken (huidige, elektrisch, waterstof), en is ICT-vaardig (computer, i-pad, domotica, connectiviteit).

De werkgroep MIEC/Onderwijsinnovatie gaat onderzoeken of en op welke wijze een ontwikkelatelier mogelijk is. Dit is tegelijkertijd een mooi beginpunt om de valideringsopdracht van de werkgroep aan te scherpen en in te vullen aan de hand van de uitkomsten en het gevolgde proces van dit atelier.
 

"Gamificatie als didactische tool kan van steeds meer betekenis zijn"


Game Logistiek: In januari 2019 is een game uitgevoerd bij de opleiding Logistiek van ROC Tilburg. Deze game is het gevolg van de uitkomst van een eerder werkatelier Logistiek. Gamificatie als didactische tool kan van steeds meer betekenis zijn. Het voornemen is de game door te ontwikkelen. Het gaat hier overigens om het aanwenden van spelprincipes en speeltechnieken (zoals levels, challenges, beloning etc.) in het reguliere onderwijs. Het gaat niet om het inzetten van een spel in een les, maar om het gamificeren van (delen van) bestaande curricula.
De werkgroep 'Beste van Brabant' richt een Excellente Klas Logistiek in (Brabant breed), samengesteld uit studenten van Brabantse mbo-opleidingen Logistiek. Deze groep zal o.m. de logistieke game spelen. Tegelijkertijd willen de ontwikkelaars van de game een minimal viable product (MVP) bouwen. Daartoe wil men een vooronderzoek doen naar de diversiteit, mogelijkheden en randvoorwaarden. Steekwoorden hierbij zijn “Curriculum Omvormer”, “Story Generator”, “Framework”.Docenten worden getraind als “gamecoach”.

Uitkomst werkatelier Industriële Automatisering: Het is de bedoeling om twee ontwikkelateliers op te starten als uitkomst van het werkatelier Industriële Automatisering: Robot Support Engineer en Remote Service Engineer. Directeuren Techniek ondersteunen deze lijnen.  Algemeen verloopt de inzet vanuit de mbo-instellingen moeizaam. Dat vraagt grote aandacht. Bij deze een oproep aan belangstellende docent / ontwikkelaars zich te melden bij de projectleiding (rene.savelsberg@leijgraaf.nl ). De projectleiding neemt dan contact op met de instelling.

Andere thema's: Mogelijke andere thema’s die op de werktafel komen te liggen van de werkgroep MIEC/Onderwijsinnovatie kunnen zijn: Block Chain Technologie, Creativiteit & Technologie, SPOC (Small Private Open Course, in tegenstelling tot MOOC).

Onderzoek naar bestaande samenwerkingsverbanden: Binnen Kennispact MBO Brabant is onderzoek gedaan naar het wel en wee van de Publiek – Private samenwerkingsverbanden zoals die in Brabant zijn ontstaan op basis van de RIF- en CVI-subsidies. Middels een bijeenkomst met 'n beperkt aantal projectleiders uit één opleidingsdomein of segment, mbo-onderwijsdirecteuren uit dat segment en werkgroepleden van de werkgroep MIEC/Onderwijsinnovatie zal de potentie van deze samenwerkingsverbanden op onderwijsvernieuwing en de ontwikkeling naar een virtueel expertisecentrum handen en voeten gegeven worden.

Opbrengst werkgroepen Curriculumvernieuwing en Experimenteerruimte: De opbrengsten van de werkgroepen Curriculumvernieuwing en Experimenteerruimte (voorgangers van de werkgroep MIEC) zullen binnenkort gepubliceerd worden op de website van Kennispact MBO Brabant. Naast een integraal document, is ook een download per onderdeel mogelijk. Het is de bedoeling dat dit nog voor de zomervakantie gerealiseerd wordt.

 

Nieuws vanuit de ROC's:


ROC West Brabant: Huidige situatie: Binnen ons huidige onderwijssysteem (Verpleegkunde BOL4) krijgen studenten ‘losse’ vakken met eigen vakinhoud. 
Lees meer

Prof. dr. Filip Dochy op bezoek in Tilburg.
Lees meer

Meer informatie over onze thema's

Over Kennispact MBO Brabant


Kennispact MBO Brabant verbindt en draagt door het delen van kennis bij aan de matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door een samenwerking van bedrijfsleven, overheid en mbo-kennisinstellingen
Bezoek onze website
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Education, Alle rechten voorbehouden.


Profielbeheer of Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp