Copy
Nieuwsbrief Kennispact MBO Brabant - mei 2019

Het laatste nieuws over
Kennispact MBO Brabant


Welkom bij de eerste nieuwsbrief van Kennispact MBO Brabant. Deze nieuwsbrief is een volgende stap om duidelijk te maken wat dit samenwerkingsverband betekent voor de ontwikkeling van het middelbaar beroepsonderwijs in de provincie Brabant. Op strategisch niveau heeft Kennispact MBO Brabant het mbo al duidelijk op de kaart gezet. Door deze nieuwsbrief en via onze website www.kennispactmbobrabant.nl communiceren we over alle onderwerpen waar we ons mee bezighouden.

In de komende periode zal Kennispact MBO Brabant zich richten op de thema’s: Leven lang Ontwikkelen, Macrodoelmatigheid, Deskundigheidsbevordering en Innovatie & Expertise. Kennispact MBO Brabant heeft daarin een verbindende rol. Waarom het wiel steeds opnieuw uitvinden, maar leren van elkaars ervaringen. Door samen te werken aan deze thema’s worden mbo-instellingen versterkt, omdat ze gebruik kunnen maken van elkaars expertise.

Binnen het nieuwe thema Innovatie & Expertise zullen kwartiermakers zich bezighouden met actuele onderwerpen zoals Energietransitie, Voeding en Zorg & Technologie.Wat betekenen ontwikkelingen op deze gebieden voor het mbo? We gaan partnerships aan met veel andere partijen, zodat we een ontwikkeling zo adequaat mogelijk kunnen vertalen in onderwijs. We brengen expertise bij elkaar, zodat de noodzakelijke aanpassingen gedaan kunnen worden ter verbetering van het middelbaar beroepsonderwijs.

Voorstellen nieuwe kwartiermakers:

Stijn Weijermans, kwartiermaker Engerietransitie: ‘Mensheid, natuur en aarde zijn onscheidbaar’, een  uitspraak van wijlen Wubbo Ockels die mij inspireert en motiveert in mijn werk. Zowel bij de opleiding Water & Energie, Stad en Mens bij Helicon Tilburg als in de vormgeving van het nieuwe curriculum van de opleiding; de energieadviseur, laat ik mij leiden door deze visie. Duurzaam denken en handelen ten opzichte van mens en natuur zie je ook wat dichter bij huis terug bij de inrichting van mijn eigen gezinsleven. Ik verdiep me onder andere in energiezuinige manieren van bouwen en in de teelt van voedsel door o.a. de aanleg van een voedselbos. Als kwartiermaker energietransitie zoek ik graag naar de onderlinge verbindingen en ook juist de verschillen. Ik ga voor onderwijs waarin de jonge professionals van morgen het verschil gaan maken in de wereld van nu.
Gerty van den Bosch, kwartiermaker Voeding:
Mijn naam is Gerty van den Bosch - Habraken. Ik ben 32 jaar oud, woonachtig in Aarle-Rixtel en werkzaam voor Helicon als Kerndocent van de opleiding Voeding en Welzijn en Verbindingsofficier bij Centrum voor Innovatief Vakmanschap Agrofood. Ik ben getrouwd, moeder van twee vrolijke vriendjes en houd me daarnaast bezig met bootcamp, melodisch slagwerk/percussie en onze moestuin. Binnen Kennispact MBO Brabant  vervul ik sinds kort de  rol van kwartiermaker Voeding. Dit is een soort 'verkenners-functie' waarbij ik alle voedingsinitiatieven in Brabant in beeld ga brengen en een advies ga schrijven over hoe Overheid, Onderwijs, Ondernemers en Onderzoek het best samen zouden kunnen werken, om Brabant op MBO voedingsgebied toekomstproof te maken. Ik heb er heel veel zin in! Mocht je leuke ideeën hebben m.b.t. bovenstaande opdracht dan hoor ik het graag. Hopelijk tot ziens!

Column: Fred van der Westerlaken, voorzitter college van bestuur van ROC Tilburg.

Lees meer

Projectleiders/kwartiermakers aan het woord:

  • Leven Lang Ontwikkelen (LLO): Projectleider Joan Adriaanse geeft aan dat LLO  binnen alle mbo-instellingen van het Kennispact MBO Brabant opgenomen  is in de kwaliteitsagenda. Op dit moment wordt er een actieplan opgesteld om dit najaar te komen tot een eerste aanzet van het zgn. White-label. We starten met aanbod vanuit de sector Techniek. Gesprekken met interne en externe stakeholders worden inmiddels gevoerd.
  • Macrodoelmatigheid: Projectleider Jeroen van den Brand: Maandag 27 mei komt de werkgroep voor de eerste keer bij elkaar. Het doel is om de aanwezige schriftelijke onderliggers met elkaar te bespreken. Tevens gaan we afspraken maken over de aanpak zodat we de beoogde doelstellingen bereiken.
  • Voeding: Gerty van den Bosch: Plan van aanpak Voeding is goedgekeurd door de bestuurders. Tot de zomer gaat Gerty een inventarisatierondje maken langs de scholen en bedrijven. Tevens komt er een analyse van wat er allemaal al is. Op donderdag 10 oktober organiseert Kennispact Voeding in samenwerking met ZLTO en Food up (provincie Brabant) het B eet (Brabant eet) evenement: het Brabantse Agrofood overleg waar ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek samenwerken aan de toekomst. Zorg dat je er bij bent!
  • HR:  Projectleider Bert van leeuwen licht HR-programma ‘investeren in human capital’ toe: 1. Samenwerking tussen de mbo-instellingen op het gebied van ‘samen scholen’: a) lezing professor Filip Dochy op 24 mei in Tilburg (lees meer), b) in juni twee workshops met HR-adviseurs die betrokken zijn bij training en ontwikkeling: "waar kunnen we elkaar versterken?" 2. Lerarentekort in technieksectoren: werven hybride docenten en gastdocenten, organiseren oriëntatieprogramma en scholing in samenwerking met Opleidingsfondsen en Fontys. 3. Personeelsvoorziening mbo-sector: versterken mobiliteit van docenten, begeleiden van bewegingen van krimp en groei tussen de verschillende instellingen: haalbaarheidsonderzoek mobiliteitscentrum. 4: Samenwerking met lerarenopleidingen: invloed op herontwerp van de bachelor lerarenopleiding en de uitstroomrichting beroepsonderwijs.

Kwaliteitsagenda’s: alle mbo-scholen klaar voor volgende stap.
Lees meer

Meer informatie over onze thema's

Over Kennispact MBO Brabant


Kennispact MBO Brabant verbindt en draagt door het delen van kennis bij aan de matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door een samenwerking van bedrijfsleven, overheid en mbo-kennisinstellingen
Bezoek onze website
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Education, Alle rechten voorbehouden.


Profielbeheer of Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp