Copy
Nieuwsbrief Kennispact MBO Brabant - maart 2020-8

Het laatste nieuws over
Kennispact MBO Brabant

Welkom bij de achtste nieuwsbrief van Kennispact MBO Brabant. Door de nieuwsbrief willen wij duidelijk maken wat dit samenwerkingsverband betekent voor de ontwikkeling van het middelbaar beroepsonderwijs in de provincie Brabant. Op strategisch niveau heeft Kennispact MBO Brabant het mbo al duidelijk op de kaart gezet. Door deze nieuwsbrief en via onze website www.kennispactmbobrabant.nl communiceren we over alle onderwerpen waar we ons mee bezighouden. 

In deze nieuwsbrief leest u o.a. berichtgeving over het coronavirus, en de column van Titia Bredée, lid College van Bestuur van Helicon Opleidingen, waarin zij aangeeft dat Kennispact MBO Brabant de R&D-afdeling voor het mbo kan zijn, ook voor de 'groene' opleidingen.
Natuurlijk ook aandacht voor nieuws vanuit de betrokken instellingen, nieuws uit het MBO en nieuws vanuit de thema's die prioriteit hebben gekregen. 
 

Coronavirus


Momenteel heeft het coronavirus ons land in zijn greep en worden er door het kabinet drastische maatregelen genomen wat vele ondernemingen en instanties treft, zo ook het onderwijs. Maatregelen die veel impact en consequenties hebben. Scholen moeten sluiten en er moet op afstand onderwijs aangeboden worden. Een forse en snelle maatregel waar veel scholen (nog) niet op waren ingericht. Fijn is het dan om te zien dat collega instellingen elkaar vinden om dit samen aan te pakken en hier gezamenlijk een goede weg in weten te vinden. 

De dienstverlening van SBB aan leerbedrijven en scholen blijft grotendeels beschikbaar. De maatregelen die in het hele land gelden door het coronavirus leiden tot en met 6 april wel tot een aantal aanpassingen. Lees hier het hele bericht. 

De MBO raad heeft een corona-meldpunt opgericht voor al u vragen over onderwijs & examinering. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact openen via corona@mboraad.nl. 

Minister Engelshoven en Minister slob willen jullie bedanken via deze videoboodschap. 

Kennispact MBO Brabant wenst u alle goeds in deze moeilijke tijd. Let goed op uzelf en elkaar. 

 

Interview met Titia Bredée, voorzitter College van Bestuur Helicon Opleidingen, door John Spierings

Lees meer

Nieuws uit het thema Innovatie en Expertise

Ontwikkelatelier Remote Service Engineer en Robot Support Engineer.
Het atelier is bijna klaar. Het atelier werkt de “Remote Service Engineer” uit tot een nieuw keuzedeel. De “Robot Support engineer” wordt verder uitgewerkt als een lesmodule aansluitend bij het Kwalificatie Dossier (KD) Industriële Robotica (K0989). Beide ontwikkelingen komen tot stand met steun van Fontys Hogescholen (Fontys Centre of Expertise HTSM) en Avans Hogeschool (Academie voor Industrie en Informatica). Bedrijven zijn betrokken bij dit proces. In maart zullen ook studenten bevraagd worden. Na de laatste bijeenkomst zal het keuzedeel formeel via SBB in gang gezet worden. De deelnemende mbo-instellingen hebben aangegeven dat het ontwikkelde materiaal met ingang van komend schooljaar gebruikt zal worden.

De taskforce Ondermijning van Brabant – Zeeland gaf in de werkgroep een presentatie over de oorzaken, kenmerken en gevolgen van het thema “ondermijning’ voor onze mbo- instellingen. Zijn onze studenten extra gevoelig voor het “snelle” geld, de verlokkingen en verleidingen? Op basis van deze presentatie is er een brainstormsessie geweest. De uitkomst daarvan is dat er een ontwikkelatelier wordt opgestart om in de context van burgerschap leerdoelen te bepalen en een module te ontwikkelen. Het atelier geeft ook aandacht aan hoe medewerkers van mbo-instellingen hier alert op kunnen zijn, hoe ze het herkennen en hoe ze mogelijk kunnen handelen. Het atelier start in april en is naar verwachting rond de zomer klaar.

In januari 2020 is voor de tweede maal een pilot uitgevoerd in de Logistiek: Logistic Gaming. Op basis van de principes van “proto play” hebben studenten van Curio, ROC Tilburg en ROC Nijmegen een game met elkaar gespeeld. Challenges, onverwachte gebeurtenissen, en hoe de teams daarop handelden, bepaalden het verloop. De laatste sessie hield elk team een pitch voor de directie. De game werd door alle studenten zeer goed gewaardeerd, vergelijkbaar met de game in 2019 (maar toen nog met alleen studenten van ROC Tilburg). Ook de betrokken docenten ervaarden de week als waardevol en plezierig. Gastheer was het bedrijf ID Logistics te Tilburg. Het mbo zal deze lijn van “gamificatie” verder ontwikkelen, waarmee docenten van opleidingen geleidelijk aan de principes van gaming kunnen toepassen in hun opleiding.

In Uden ontwikkelen ondernemers met elkaar een hybride leeromgeving, als antwoord op een veranderende arbeidsmarkt: waar halen bedrijven in de toekomst hun (goed geschoold) personeel vandaan en hoe kunnen zij jongeren verleiden te blijven in de regio waarin zij het vmbo/vo hebben gevolgd. Het project heeft als doelgroepen de zij-instromers, de werknemers en jongeren. Het experiment kan dus ook van betekenis zijn voor een ander thema binnen Kennispact MBO Brabant: leven lang ontwikkelen. Voor de werkgroep onderwijsinnovatie betekent dit project, dat men kan leren hoe hybride leeromgevingen te ontwikkelen en in te passen zijn, de do’s en don’ts.

Nieuws uit het thema Leven Lang Ontwikkelen

In het kader van de toenemende arbeidsmarktproblematiek binnen de sector Zorg en Welzijn, zijn afgelopen jaren reeds vele initiatieven ontstaan voor het vergroten van de instroom door middel van het opleiden van zij-instromers.
 
Als onderdeel van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) en het regionaal plan Arbeidsmarkt VV&T willen zorginstellingen in de regio Brabant meer in gezamenlijkheid in op trekken. Onderdeel van deze regionale aanpak is de behoefte aan een (verkort) maatwerktraject voor zij-instromers richting diploma niveau 3 VZ/MZ.
Deze vraag past mooi in de uitgangspunten van het samenwerkingsverband Kennispact MBO Brabant (thema LLO). Intensief samenwerken om de matching van vraag en aanbod op de Brabantse arbeidsmarkt te verbeteren. Vandaar er een gezamenlijke reactie/aanpak is voorgesteld aan de zorginstellingen (KW1, ROC Tilburg en Curio). Namens kennispact volgen we dit traject nauwlettend, aangezien we deze opleiding in het white-label systeem van NCVB gaan onderbrengen. De projectleider van de werkgroep LLO is nauw betrokken bij de opzet van dit traject. Op 30 maart 2020 is de start van het traject, daarna zal er een evaluatie-proces verslag volgen. Het doel is om daarna andere trajecten conform deze werkwijze in te richten.

Zie hier de flyer. 

Nieuws uit de ROC's

Koning Willem I College:  Afdeling Mobiliteit & Logistiek van het Koning Willem I College blijft ontwikkelingen in het bedrijfsleven bijbenen. 
Lees meer 
Curio: Ode aan een collega
Lees meer 
Curio: van de bijstand in tijden van personeelstekort naar een echt horecabaan. 
Lees meer 
De Leijgraaf: Kweekvijvers geslaagd. 
Lees meer 
ROC Nijmegen:  Leraar van het jaar meneer Megens start Gelderse denktank om mbo scholen meer ideeën te laten delen
Lees meer 

Nieuws uit het MBO

Van urennorm naar kwaliteitsnorm
Lees meer 
School en bedrijf samen verantwoordelijk voor onderwijs
Lees meer
Mbo-student gaat steeds vaker naar het buitenland
Lees meer
Einde aan onbetaalde stage mbo'er: vergoeding wordt verplicht
Lees meer 
Mbo-student moet zelf keuze maken: doorleren of werken
Lees meer 

Meer informatie over onze thema's

Over Kennispact MBO Brabant


Kennispact MBO Brabant verbindt en draagt door het delen van kennis bij aan de matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door een samenwerking van bedrijfsleven, overheid en mbo-kennisinstellingen
Bezoek onze website
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Education, Alle rechten voorbehouden.


Profielbeheer of Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp