Copy
View this email in your browser

Gjennom Advokatfirmaet Judicia og Gagn får du en totalleverandør som innehar både juridisk og teknologisk kompetanse. Særlig på personvernområdet ligger det store praktiske fordeler i å se disse fagfeltene i sammenheng.

Advokatfirmaet Judicia og GAGN har derfor gleden av å invitere til

Meld deg på her

Judicia

GDPR – Hvorfor er det viktig for din bedrift?

Med de nye personvernreglene ("GDPR") er både ansvar for alle som håndterer personopplysninger og bøtesatsene vesentlig skjerpet. Til tross for dette er vår erfaring at ingen bedrifter er i samsvar med de nye reglene, uten å måtte fatte nye tiltak. Advokat Martin Dyb og advokatfullmektig Anette Schei vil gi en lettfattelig gjennomgang av de nye reglene og informere om hvilke tiltak som må fattes.

GAGN

Hvordan sikre data og ha gode rutiner for behandling?

En sentral del av arbeidet er å ha oversikt over hvilke personopplysninger virksomheten behandler. Det er viktig å ha gode rutiner for håndtering, oppbevaring og sletting av personopplysninger. Eirik Nilssen vil presentere en kortfattet oversikt over hvordan implementering og rutineetterlevelse skjer i praksis.
OM SAMARBEIDET

mellom Judicia og GAGN

Det ligger store fordeler i å kombinere vår ekspertise innenfor bl.a. GDPR-området. Med Judicias juridiske kompetanse og gode kartleggingsevne, og med GAGN som rådgiver for faktisk implementering, skaper vi en helhetlig plattform for virksomhetens håndtering av personopplysninger.

Tid og sted:
5. april kl 09:00 - 10:00
Advokatfirmaet Judicia

Grimmergata 5
6002 Ålesund

Dørene åpner kl 08:30 og vi er tilgjengelige for spørsmål og samtaler i etterkant
Meld deg på her

Seminaret er utformet for bedriftsledere og de(n) som håndterer personopplysninger i virksomheten.

Påmeldingsfrist 2. april 2019