Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in je browser
U heeft aangegeven dat u op de hoogte wilt blijven van het onderzoek naar schuifruimte. Het gaat hier om ruimte voor Woerdense bedrijven die groeien, maar op hun eigen terrein niet kunnen uitbreiden. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken en het vervolg.

SCHUIFRUIMTE, EEN ONDERWERP DAT LEEFT

 

We hebben dit voorjaar vier informatieavonden georganiseerd. Hier was veel belangstelling voor. In totaal zijn er meer dan 500 bezoekers geweest. Wij zien dat het onderwerp bij u leeft en dat u zorgen heeft over het inpassen van een nieuw bedrijventerrein in uw woonomgeving.

 Lees verder 

IS ER WEL SCHUIFRUIMTE NODIG?

 

Schuifruimte is een nieuw bedrijventerrein, bedoeld voor bedrijven die bedrijfsgebouwen nodig hebben en niet in kantoorgebouwen gehuisvest kunnen worden. Vaak zijn het bedrijven die iets maken, verhandelen of vervoeren. In Woerden is er een behoorlijk aantal bedrijven in de maakindustrie waarvan verwacht wordt dat ze nog verder zullen groeien.

 Lees verder 

ONDERZOEK NAAR HAALBAARHEID GESTART

 

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 7 maart dit jaar vijf locaties aangewezen waarvoor moet worden onderzocht of schuifruimte hier haalbaar is. Het gaat om twee locaties aan de westkant van Woerden, één aan de zuidkant en twee aan de oostkant. Inmiddels is voor deze locaties het onderzoek naar de haalbaarheid gestart.

 Lees verder 

EERSTE RESULTATEN EN VERVOLG

 

Het is onze bedoeling om in het najaar de eerste resultaten met u te delen. Wij hopen dan een stedenbouwkundige visie te kunnen laten zien die een goed beeld geeft en waarover wij met elkaar in gesprek kunnen. Ons streven is om begin oktober een avond te organiseren.

 Lees verder 
TOT SLOT

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben over het proces of ons nog een mening willen meegeven, dan kan dat via het mailadres
schuifruimte@woerden.nl.
Copyright © 2019 Gemeente Woerden, All rights reserved.


Wil je jouw gegevens aanpassen?
Je kan hier je gegevens wijzigen of je afmelden.

Email Marketing Powered by Mailchimp