Copy

Arbo, ziekmelding en privacy in corona-tijd

Er wordt vanuit arbo-perspectief veel gevraagd van werkgevers in de coronacrisis. De arbowet geeft werkgevers de zorgplicht om hun werknemers zo goed mogelijk te beschermen en een veilige en gezonde werkplek te bieden. Kwetsbare personen hebben dan ook nog recht op extra bescherming.  In uitzonderlijke situaties kunnen op basis van de arbowet aanvullende maatregelen worden getroffen. In deze uitzonderlijke corona-tijd zijn de adviezen en richtlijnen van het RIVM als aanvullende maatregelen uitgangspunt voor werkgevers en werknemersLees verder....

Werkgever overtreedt de richtlijnen. Wat nu? 
We kregen vorige week verschillende vragen van ondernemingsraden over overtreding van de werkgever van de corona-richtlijnen. Omdat dit kennelijk gebeurt is het goed om hier bij stil te staan. Lees verder....
Ervaringen uit de OR-praktijk  
Hoe vergaat het ondernemingsraden in andere organisaties? Welke keuzes maken zij en wat komen zij nu tegen? We gaan vanaf nu in elke nieuwsbrief met iemand in gesprek. Interessant om te lezen en misschien staat er een bruikbare tip in voor uw eigen OR.

Dit keer met Dorothé van Loon-Spiering, voorzitter van de ondernemingsraad van Vivent. Lees
hier het interview met haar.

 
Oefen Zoom met ons in een online workshop!
De eerste oefensessie met Zoom was een succes. Met een groepje enthousiaste deelnemers ging het dit keer over het starten van en uitnodigen voor een Zoom bijeenkomst, de voor- en nadelen van Zoom, verschillende gebruiksmogelijkheden en tips voor online overleg in de OR.

Op naar de volgende op: 
dinsdag 7 april en dinsdag 14 april van 13.30 – 14.15 uur.
U kunt u tot een half uur daarvoor aanmelden. 
Lees verder....
Staat u open voor een interview voor onze nieuwsbrief, dan horen wij dat graag. Stuur een mail naar stavoorhelpt@stavoor.nl 
Ook wij werken anders...
Voor de trainers van Stavoor ziet de wereld er sinds medio maart ook heel anders uit. Geen trainingen meer, wel veel actie- en denkwerk achter de schermen. Thuiswerken is niet nieuw, maar thuiswerken in deze context wel. Voor wie het leuk vindt om te lezen delen wij onze ervaringen. Lees verder.... 
OR-kwesties in corona-tijden
Wilt u meer informatie over de OR in corona-tijden? 

Bezoek dan onze 
speciale site.
                      
                      T: 085 - 401 91 88
E:  info@stavoor.nl                      
                      www.stavoor.nl
Facebook
Twitter
LinkedIn
Copyright © 2020 Stavoor, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp