Copy
View this email in your browser

Torsdag 28. november kl. 09:00 - 11:00.

Kaffe og frokost serveres fra kl. 08.30.

Sted: Henrich Gerners gate 11, Fehuset, Moss

 

TEMA

KJØP OG SALG AV NÆRINGSEIENDOM

ARBEIDSRETT

SKATT OG AVGIFT

Påmelding til post@hulaas.no

 

Om temaene:

KJØP OG SALG AV NÆRINGSEIENDOM

Foredragsholder: Kristian Voie Danielsen 

Markedet for næringseiendom i Østfold er spennende om dagen. Kjøp og salg av næringseiendom stiller helt andre utfordringer enn salg av bolig. Advokatfirmaet Hulaas AS har bistått en rekke kjøpere og selgere i forbindelse med transaksjoner av næringseiendom.

Skal man selge eiendom eller aksjeselskap? Skal det gis «skatterabatt?»? Hvilke forhold bør reguleres i avtalen? Vi gir en kort gjennomgang av hva som er viktig å huske på både som kjøper og selger.

 

ARBEIDSRETT

Foredragsholder: Johan Rysst-Heilmann 

Som arbeidsgiver må man hele tiden tilpasse seg endringer i samfunnet, politiske vedtak og ikke minst den teknologiske utviklingen. Hvilke verktøy har arbeidsgiver ved omorganisering av driften? Hvilke feller kan man gå i? Vi gir en kort fremstilling av temaet, med hovedvekt på hvor grensen går mellom arbeidsgivers styringsrett og gjennomføring av endringsoppsigelser.

 

SKATTERETT

Foredragsholder: Anders Christensen 

Gir den nye organiseringen av skatteklagenemnda bedre rettssikkerhet for skattyter, slik politikerne ønsket? Hvordan praktiseres de nye skattereglene fra 2014 relatert til eiendeler som arves etter bortfall av arveavgiften? Vi gjennomgår nyheter fra skatterettens verden for å finne svar.

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Grafik/Design, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp