Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser                          juli 2019


 

  Nieuwsbrief 

Speciaal bericht voor
Q-koortspatiënten

 
  Q-support 2.0 wijzigt haar koers

Ruim een jaar na de start van Q-support 2.0 hebben wij onze nieuwe opdracht geëvalueerd. Belangrijk onderdeel van de nieuwe opdracht was om bekende en nieuwe patiënten met een warme overdracht toe te vertrouwen aan de gemeente van herkomst. Samen met het team, patiënten, beleidsmakers, gemeenten en stakeholders hebben we gekeken hoe het de patiënten het afgelopen jaar is vergaan. Al die gesprekken en ervaringen hebben tot de conclusie geleid dat niet alle patiënten goede zorg krijgen. Vandaar dat Q-support kiest voor een andere manier van werken.
 

Wat verandert er?Q-support als loket

Q-support 2.0 blijft het loket voor Q-koortspatiënten voor advies en begeleiding. Dat is duidelijker en ook effectiever en efficiënter dan de huidige loketten bij ongeveer 160 gemeenten. Wij willen één toegang voor Q-koortspatiënten; zoals vaker gekozen wordt voor één voorziening bij complexe problemen. Q-support is ook het loket waar professionals met vragen of voor advies en ondersteuning terecht kunnen.


Niet overdragen maar samenwerken

In de zorg voor de patiënten gaat Q-support niet meer warm overdragen naar gemeenten maar samenwerken. We gaan gemeenten informeren over Q-koorts en met hen samenwerken in de zorg voor patiënten. Concreet wil dat zeggen dat we samen een plan van aanpak maken. Daarna biedt de gemeente de zorg die zij kan bieden. En biedt Q-support de individuele ondersteuning die lokaal niet kan. Denk daarbij aan medisch, juridisch en arbeidsdeskundig advies door professionals met kennis van Q-koorts. Q-support blijft tot het einde van de projectperiode het aanspreekpunt voor patiënten waar patiënten indien nodig ook op terug kunnen vallen wanneer de reguliere zorg stokt.


Zorg in de toekomst?

Q-support zal deze werkwijze hanteren tot het eind van haar actieve opdracht; eind 2020. Om de zorg voor patiënten ook in de toekomst te borgen heeft Q-support aan de opdrachtgever, het ministerie voor VWS, voorgesteld om de functie van het loket (semi)permanent in te richten zodat de zorg ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Ook over 2 jaar zijn de problemen van patiënten helaas niet over. Q-support is hierover met het ministerie in gesprek.
 


Goudsbloemvallei 1
's-Hertogenbosch
T. 073 610 00 10
Website
Email
Facebook
Twitter
YouTube
Mocht u geen prijs stellen op toezending van deze nieuwsbrief, dan kunt u zich hier afmelden.
Maar dat vinden wij uiteraard erg jammer.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Q-support · Goudsbloemvallei 1 · 's-Hertogenbosch, NB 5237 MH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp