Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser                                                            Nieuwsbrief maart 2020Nieuwsbrief
voor patiënten

Beste Q-koortspatiënten en allen die betrokken zijn bij Q-support,
 

Het zijn angstige tijden voor iedereen en met name ook voor u als Q-koortspatiënt. Met deze nieuwsbrief wil ik u breed informeren over wat we voor onze doelgroep kunnen en willen betekenen. Ik wil u vooral bemoedigende woorden sturen, voor zover dat mogelijk is.
 
Voor Q-koortspatiënten zijn het extra bange tijden. We krijgen dan ook veel vragen over wat dit virus voor deze kwetsbare doelgroep betekent. Uiteraard staat het volgen van het landelijk protocol voorop, maar inmiddels heeft Alfons Olde Loohuis informatie gegeven over wat hij van belang vindt voor Q-koortspatiënten. U vindt dit op onze website. Ook via mijn blog probeer ik u op de hoogte te houden van ontwikkelingen, al kijk ik wekelijks terug op een turbulente week waarin de wereld er iedere dag anders uitziet.
 
Wij delen uw zorgen en we willen er zijn voor u als patiënt. Of u nu een gerichte vraag heeft, of behoefte aan een luisterend oor. Voor beiden kunt u bij ons terecht. We realiseren ons dat de Q-koortspatiënten als kwetsbare groep wellicht nog meer in een isolement zitten, veel vragen hebben en wellicht flashbacks over wat hen eerder is overkomen. Er zijn al veel telefoontjes gepleegd, maar volgende week starten we heel gericht met een belronde om zoveel mogelijk patiënten te spreken en hen een hart onder de riem te steken.
 
U begrijpt dat we de, inmiddels 1300 patiënten die bij ons bekend zijn, niet allemaal tegelijk kunnen bellen. Maar we doen ons best. En wilt u eerder een gesprek of wilt u via e-mail uw vraag vast stellen? We zijn bereikbaar op 073-610 00 10 (ma t/m do) of via e-mail info@q-support.nu en proberen op korte termijn te reageren.
We kunnen ons ook voorstellen dat u nu juist uw ervaringen wilt delen. Ook daar hebben we een mogelijkheid voor ingericht. U kunt uw verhaal delen via info@q-support.nu en u kunt later de inzendingen van mensen teruglezen via de website onder de tab Patiënten / patiënten over corona. En wat let u om de telefoon te pakken en lotgenoten te bellen voor een praatje?
We realiseren ons dat dit druppeltjes op een gloeiende plaat zijn. Maar alle kleine beetjes helpen!
 
De Q-koortsepidemie heeft diepe wonden geslagen bij een grote groep mensen. En datzelfde zien we nu gebeuren. Met waarschijnlijk ook nu weer mensen die nog lang geconfronteerd worden met de gevolgen van wat hen is overkomen. Als Q-support hebben we eerder gepleit dat we lering moeten trekken uit het verleden. En dat er niet alleen aandacht moet zijn voor acute zorg maar ook voor adequate nazorg. Laten we met die les in gedachten nu al nadenken over de dag vanmorgen.
 
Ik wens u allen sterkte in deze tijd en hopelijk blijft u gevrijwaard van het coronavirus.
 
Hartelijke groet, 
Annemieke de Groot
Directeur-bestuurder Q-support 


Goudsbloemvallei 1
's-Hertogenbosch
T. 073 610 00 10
Website
Email
Facebook
Twitter
YouTube
Mocht u geen prijs stellen op toezending van deze nieuwsbrief, dan kunt u zich hieronder afmelden.
Maar dat vinden wij uiteraard erg jammer.