Copy
View this email in your browser

HVA: Arkitekturfilm Oslo 2020, 13.–15. mars 
ARRANGØR: ROM for kunst og arkitektur, i samarbeid med Oslo arkitekturtriennale og FINNO 
ARENAER: Cinemateket og ROM 
INFO:
Festivalprogram, pressebilder
PRESSEBILLETTER: eva@oslotriennale.no / 46950102 


13.–15. mars er det klart for den femte utgaven av Arkitekturfilm Oslo, den første og eneste arkitekturfilmfestivalen i Norge. Årets festival tar oss med ut i verdensrommet, under jordens overflate, inn i det hellige, tilbake til 60-tallet og inn i fremtiden.
 
Vi blir kjent med eksperimentbyen som aldri ble noe av, det futuristiske bolighuset som floppet, menneskelige krefter som ødelegger, mennesker som søker skjønnheten, og mennesker som forsøker å reparere og legge til rette for fremtidig liv på kloden.
 
Tema for årets festival er Det vi ikke vet. Fremtiden og det ukjente, og menneskets forestilling om det vi ikke vet, er på ulike måter tema i filmene som vises. Hvordan planlegger og bygger vi for en fremtid vi ikke kjenner? Mennesket setter nå tydelige geologiske spor på planeten, og menneskeheten står i dag ovenfor en mengde avgjørende valg. Hvordan legger vi til rette for muligheter og fremtidig liv? Hvordan har den nære fortid sett for seg vår samtid og hva kan vi lære av dette? Hvordan betrakter vi – samtiden – fremtiden?  
 
Filmen er vårt mest effektive medium for å binde sammen det romlige og det sosiale til en helhetlig opplevelse. Det gjør filmen til et særdeles godt medium for å snakke om arkitektur, både som byutvikling og som kunst. Det er nettopp det vi ønsker at publikum skal få oppleve under Arkitekturfilm Oslo 2020 når vi nå skal utforske filmer som tematiser menneskets forhold til fremtiden og det vi ikke vet, sier Gjertrud Steinsvåg, festivalsjef for Arkitekturfilm Oslo og daglig leder for ROM for kunst og arkitektur.
 
Festivalens åpningsfilm er «The Experimental City» (Chad Freidrichs, 2017, USA), en dokumentar om The Minnesota Experimental City Project, et futurisk prosjekt for å løse urbane problemer gjennom å etablere en helt ny by i de øde skogene i det nordlige Minnesota. Sentral i historien er den anerkjente vitenskapsmannen, oppfinneren og tegneserieskaperen Athelstan Spilhaus, som så for seg eksperimentelle løsninger for en helt ny type by i en tid preget av raske endringer.
 
De tretten filmene som vises på ROM og Cinemateket 13.–15. mars er:
 

Almost Nothing (Italia, 2018 / Regi: Anna di Manincor/ZimmerFrei)  
Architecture of Infinity (Sveits, 2018 / Regi: Christoph Schaub)
Earth (Østerrike, 2019 / Regi: Nikolaus Geyrhalter)
Futuro - A New Stance for Tomorrow (Finland, 1998 / Regi: Mika Taanila)
Into Eternity (Danmark, 2010 / Regi: Michael Madsen)
Metropolis (Japan, 2001 / Regi: Rintaro)
New Town Utopia (Storbritannia, 2018 / Regi: Christopher Ian Smith)
Reisen til Melonia (Sverige/Norge, 1989 / Regi: Per Åhlin)
Solaris (Sovjetunionen, 1972 / Regi: Andrej Tarkovskij)
The Experimental City (USA, 2017 / Regi: Chad Freidrichs)
The Relics of the Future (Canada, 2017 / Regi: Rob Lindsay)
The Sense of Beauty (Sveits/Italia, 2017 / Regi: Valerio Jalongo)
Wall-E (USA, 2008 / Regi: Andrew Stanton)
 
Blant filmvisningenes innledere er Ellen De Vibe (tidligere byplansjef i Oslo), Samoa Remy (Phd stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo og Artist-in-Residence ved CERN), og Marko Home (kunsthistoriker og Futuro-spesialist). Mer informasjon om filminnledningene kommer. Festivalprogrammet oppdateres 
her

 


Om Arkitekturfilm Oslo: 
Interessen for å diskutere arkitektur og byutvikling er økende. Vi lever i en tid med raske kulturelle endringer der vår forståelse av byen og de fysiske omgivelsene formes og oppdateres fortløpende. Arkitekturen har blitt en del av den store sammenhengen. Den setter store spor, og vi berøres og påvirkes alle av arkitekturen rundt oss og dens utforming. Arkitektur er dermed ikke bare et verktøy for byutvikling - for endring, fornyelse og eventuell forbedring av byen og samfunnet. På lik linje med film, musikk, billedkunst, litteratur og scenekunst er arkitektur et tydelig kunstuttrykk i vår samtid. 

Arkitekturfilm Oslo er en arena for å diskutere arkitektur både som byutvikling og kunst, og en døråpner til samtalen for de som liker å se film på kino. I dag finnes det nærmere 35 arkitekturfilmfestivaler spredt over hele verden. Arkitekturfilm Oslo er den første og eneste arkitekturfilmfestivalen i Norge, og årets festival er den femte i rekken siden starten i 2016.  

Arkitekturfilm Oslo er organisert av ROM for kunst og arkitektur. Samarbeidspartnere i 2020 er Oslo arkitekturtriennale og FINNO, og årets arenaer er ROM og Cinemateket. Programrådet består av Gjertrud Steinsvåg (leder, ROM for kunst og arkitektur), Per Henrik Svalastog (arkitekt og styremedlem på ROM), og Morten Ragnøy Ednes (arkitekt/byutvikler og seniorrådgiver på DOGA). Les merKontaktinfo: 
Eva Engeset, pressekontakt, Oslo arkitekturtriennale, 
eva@oslotriennale.no / 46950102. 
Gjertrud Steinsvåg, festivalsjef, ROM for kunst og arkitektur, 
gjertrud@r-o-m.no / 41302883. 

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 ROM for kunst og arkitektur, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp