Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief juni 2022
In februari jl. ontving u van ons een digitale update over de plannen voor nieuwbouwappartementen in de omgeving van de Kloosterweide/Hindersteinlaan. Via deze nieuwsbrief geven wij u graag weer een update over de huidige stand van zaken en de planning rondom het vervolgproces.

Wat hebben we de afgelopen maanden gedaan?
Concept bouwenvelop

De afgelopen maanden hebben wij samen met de gemeente gewerkt aan de concept bouwenvelop, met daarin de randvoorwaarden voor het plan. De reacties die naar voren kwamen tijdens de gesprekken met de buurt en de bijeenkomst op 14 december 2021, hebben wij geïnventariseerd en nemen we zoveel mogelijk mee in de uitwerking van de plannen.

Onderzoeken
Verder hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn om tot een concept bouwenvelop te komen. Denk aan een onderzoek naar archeologie, verkeer en flora & fauna. De uitkomsten van deze onderzoeken vormen mede het kader voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp en het landschapsinrichtingsplan.

Waar zijn we op dit moment mee bezig?
Verwerken onderzoeken voor concept bouwenvelop

Op dit moment zijn we hard aan het werk om de onderzoeksvragen en de resultaten van de onderzoeken die we hebben uitgevoerd verder te verwerken in het stedenbouwkundig ontwerp t.b.v. de concept bouwenvelop. De uitkomsten van deze onderzoeken vormen ook de basis voor het landschapsinrichtingsplan.

Inloopbijeenkomst in september

We verwachten dat de concept bouwenvelop in het derde kwartaal van dit jaar gereed is. In september geven wij daarom graag een toelichting op de concept bouwenvelop, het verder uitgewerkte stedenbouwkundig ontwerp en het landschapsinrichtingsplan. Dit doen we in de vorm van een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. 

Tijdens de inloopbijeenkomst zullen we ook het verdere proces en het besluitvormingstraject toelichten. Daarnaast is er tijdens deze bijeenkomst gelegenheid om vragen te stellen en persoonlijk in gesprek te gaan met de ontwikkelaar, gemeente en/of architect. Wij sturen t.z.t. een aparte uitnodiging voor de inloopbijeenkomst met meer informatie.

Communicatie en vragen

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen via onze nieuwsbrief en website. Wanneer u verder nog vragen en/of opmerkingen heeft, stuur dan gerust een e-mail naar contact@kloosterweide-vleuten.nl.

Vriendelijke groeten,
Het team van Kloosterweide B.V.

 
Bezoek de website www.kloosterweide-vleuten.nl
Copyright © 2022 Kloosterweide Vleuten, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp