Copy
Programma Open Ruimte Platform XL                    View this email in your browser
Het is bijna zover! Op 3 maart vindt het Open Ruimte Platform XL plaats in het Paleis der Academiën.
We geven jullie in deze nieuwsbrief graag de laatste updates over het programma van de dag mee!


Nog niet ingeschreven? Haast je want de plaatsen zijn beperkt.
Inschrijven kan 
via deze link
Tot dan!
Een Terug- en Vooruitblik! In het begin van de dag evalueren we de werking van het Open Ruimte Platform. Hans Leinfelder (KULeuven) en Saartje Degelin (Boerenbond) kijken terug naar drie jaar Open Ruimte Platform. Welke lessen kunnen we trekken?
Vooruitkijken gebeurt door Kathy Belpaeme (Foodshift Oostende) en Michiel Dehaene (UGent). Ze schetsen hun uitdagingen en streefdoelen voor de toekomst van de open ruimte en tonen ons waar ze reeds kiemen zien van verandering.

 
Vervolgens duiken we in het pioniersprogramma Water+Land+Schap en laten we lokale coalities aan het woord. Het programma Water+Land+Schap deed een oproep aan lokale actoren om vanuit een geïntegreerde aanpak van water, landbouw en landschap acties op poten zetten. Hoe hebben de lokale coalities en het programmateam tot nu toe de programmawerking ervaren? Wat zijn volgens hen de voor- en nadelen?  En welke verwachtingen hebben ze voor de toekomst? 
In de namiddag steken we de handen uit de mouwen en gaan we aan de slag! De programma's die in ontwikkeling zijn binnen het Open Ruimte Platform nemen jullie mee in hun traject en zo bouwen we gezamenlijk, in parallelle werksessies aan de verderzetting. 
Kom met uw Voedsel+Land+Schap naar het Forum en verfijn uw voorstel samen met het Programmateam, Frank Nevens (UGent), Anna Verhoeve & Elke Rogge (ILVO), Annelies Beyens (De Landgenoten) en Marieke De Boe (Innovatiesteunpunt)!
Bodem is overal, en bodemzorgers ook! In de inspiratiesessie Grondzaken laten we een aantal innovatieve bodemzorgers met uiteenlopende achtergrond aan het woord.
Geen verdichting zonder luwte-oases, maar hoe kunnen we de realisatie van luwte-oases aanzwengelen? Tijdens de inspiratiesessie Luwte-Oases laten we alvast de stad Gent aan het woord over hun luwtenetwerk. Daarna gaan we aan de slag rond concrete actievoorstellen van het Programmateam.
Hoe landt de energieopgave in de open ruimte? En kan programmawerking, waarbij lokale coalities ondersteund worden om bovenlokale opgaves op te pakken, hier ingezet worden? Tijdens de kraamkamer Energie en Klimaat buigen 5 experten zich over deze vraag en gaan hierover in gesprek met het publiek.
Platform wordt Beweging wordt Werken.

De derde publicatie is een logboek. Het kijkt terug op het gelopen parcours en bundelt werkmateriaal van de verschillende lopende programma's.

Benieuwd?

Kom je gedrukt exemplaar bemachtigen op 3 maart! 

Het Open Ruimte Platform XL wordt georganiseerd in samenwerking met 
  • WATER+LAND+SCHAP met de VLM, VMM, ILVO, Departement Omgeving, Departement Landbouw & Visserij, VITO, VLAKWA en ANB
  • VOEDSEL+LAND+SCHAP met de VLM, ILVO, Departement Landbouw & Visserij, Departement Omgeving en Team Vlaams Bouwmeester
  • GRONDZAKEN met OVAM, Departement Omgeving, VLM, ILVO, INBO, ANB, Departement Landbouw & Visserij, Agentschap Onroerend Erfgoed en VITO
  • LUWTE-OASES met Departement Omgeving, Agentschap Zorg en Gezondheid, VLM, ANB en de Regionale Landschappen
  • OP(EN)RUIMEN met Departement Omgeving, VLM, Team Vlaams Bouwmeester, VRP en VMM 
ondersteund door Voorland, Hans Leinfelder en Architecture Workroom Brussels

Voor vragen, opmerkingen of — nog beter — inzendingen, kan u ons bereiken via:

info@openruimteplatform.org

Blijf op de hoogte, schrijf je hier in op de nieuwsbrief van het Open Ruimte Platform.


Copyright © OpenRuimtePlatform, All rights reserved.
We beschikken over uw e-mailadres omdat we in het verleden met u samengewerkt hebben aan het Open Ruimte Platform. Als u niet langer de Nieuwsbrief wenst te ontvangen, kan u zich steeds uitschrijven:
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
Twitter
Facebook
Website