Een mijlpaal: de voorlopige concept-RES is gereed! De stuurgroep RES NHN heeft in samenspraak met de portefeuillehouders RES besloten om de voorlopige concept-RES openbaar te maken. Dit voorafgaand aan de besluitvorming in de colleges van de 18 gemeenten, de provincie en het waterschap in mei en juni. Hierdoor ontstaat ruimte om de concept-RES voorafgaand aan het collegebesluit te bespreken met volksvertegenwoordigers en kunnen betrokkenen van het RES-proces kennisnemen van de inhoud. Het Nationaal Programma RES heeft vanwege de Corona-crisis de deadline voor het inleveren van de concept-RES verschoven van 1 juni naar 1 oktober. Hierdoor is er meer tijd voor de wensen en bedenkingen van de volksvertegenwoordigers. Deze procedure vindt in september plaats.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de concept-RES en de aangepaste planning. Wethouder Klaas Valkering vertelt over de energietransitie in de gemeente Bergen en Ruud Maarschall van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vertelt over de ambities van HHNK om in 2025 alle energie die ze gebruiken zelf op te wekken.
Bekijk de voorlopige concept-RES NHN

Concept-RES NHN: Met elkaar naar een schone en duurzame regio

In de voorlopige concept-RES van de energieregio Noord-Holland Noord staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In die bijeenkomsten hebben ruim 1.500 mensen meegepraat over de opwek van duurzame energie in de regio. De ambitie van Noord-Holland Noord is: 4,2 TWh aan duurzame energie in 2030. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van nu. De voorlopige concept-RES is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Stap voor stap gaan we over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.
Lees hier het persbericht.
Bekijk de voorlopige concept-RES NHN

Wat is de volgende stap?

Iedereen die heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten ontvangt per e-mail de voorlopige concept-RES. De deelnemers kunnen dan tot en met september op de voorlopige concept-RES reageren. De bestuurlijke besluitvorming moet nog plaatsvinden. De colleges van de 18 gemeenten, de Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van het waterschap stellen vóór het zomerreces de concept-RES Noord-Holland Noord vast. In september bespreken de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap de concept-RES. Zij kunnen wensen en bedenkingen meegeven. Met al deze reacties wordt de concept-RES vanaf oktober aangevuld en verbeterd. Ook wordt dan gestart met het participatieproces, waarbij de zoekgebieden verder worden onderzocht. Ook hierbij worden inwoners, energiecoöperaties, experts, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken.

Vanwege de Corona-crisis is de landelijke planning voor de RES’en aangepast. De deadline voor de indiening van de concept-RES is verschoven van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020.

“Wat nu is opgeleverd, is pas het concept”


De voorlopige concept-RES is afgerond. Even kunnen Wies Thesingh en Odile Rasch, programmamanagers RES Noord-Holland Noord, rustig ademhalen en terugkijken. Het proces naar de concept-RES is goed verlopen, de programmamanagers zijn trots op wat er is neergezet in korte tijd.
Lees verder

Concept-RES NHZ: in 2030 bijna vier keer zoveel duurzame energie dan nu

Ook de concept-RES voor de energieregio Noord-Holland Zuid is klaar. De energieregio verwacht dat zij de komende tien jaar bijna vier keer zoveel wind- en zonne-energie kan opwekken: van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030. 
Bekijk de concept-RES NHZ

Waterschap in het geweer tegen oorzaken én gevolgen


Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft een grote ambitie en wil in 2025 alle energie die ze gebruiken zelf opwekken, in totaal 90 miljoen kilowattuur. "We plaatsen bijvoorbeeld 80.000 zonnepanelen op onze terreinen. Daarmee wekken we al 30 tot 35 procent van de elektriciteit zelf op”, aldus Ruud Maarschall, lid van het dagelijks bestuur van HHNK.
Lees verder

“De mensen in Bergen snappen waarom” 
 


Het lokale atelier in Bergen werd door bijna 100 man bezocht. “Dat was een mooie opkomst en heel verhelderend: geen windmolens in de duinen, wel windmolens langs de natuurlijke lijnen van het landschap, zoals een vaart of een weg", aldus Klaas Valkering, wethouder ruimtelijke ordening in Bergen NH en als zodanig betrokken bij de Regionale Energiestrategie (RES) in Bergen.
Lees verder

Terugblik ateliers West-Friesland


Westfriesland organiseerde in januari en februari 16 ateliers om met inwoners, ondernemers en agrariërs in gesprek te gaan over het opwekken van zon- en windenergie en maakte er een uitgebreid (film)verslag van.

Bekijk de terugblik en de uitkomsten van deze ateliers.

Duurzame energie van energiecoöperatie


Marius Kuipers van Stichting Bergen Energie vertelt in dit filmpje hoe de energiecoöperatie tot stand is gekomen en hoe zij nu 500 huishoudens kan voorzien van duurzame energie.

De coalitie Duurzame Energie Noord-Holland brengt hulpvragen en tips van initiatiefnemers in kaart.

Meer informatie over het starten van een lokaal initiatief. 

Interessante links
is de programmaorganisatie die de ontwikkeling van de regionale energiestrategie in Noord-Holland Noord faciliteert.
Email
LinkedIn
Twitter
Website
 


Copyright © 2020 Energieregio Noord-Holland Noord, All rights reserved.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. Wilt u deze nieuwsbrief op een ander e-mailadres ontvangen of iets wijzigen? Pas dan hier uw gegevens aan.

Email Marketing Powered by Mailchimp