Copy

Online reflectiebijeenkomst Regionale Energiestrategie Noord-Holland

Ja, ik meld mij aan
   
Dinsdag 18 augustus
van 19.30 tot 22.00 uur


   
Online via Zoom
   
Voor raadsleden, Statenleden, algemeen besturen van de waterschappen en stakeholders
Hoe bereidt u zich voor op uw rol in het besluitvormingstraject rondom de Regionale Energiestrategie (RES)? De programmaorganisaties RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid organiseren samen met de provincie op dinsdag 18 augustus van 19.30 tot 22.00 uur een online reflectiebijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Na een uitgebreid participatietraject is eind april de concept-RES gepresenteerd. Als volksvertegenwoordiger heeft u de gelegenheid om wensen en bedenkingen mee te geven voor de uitwerking van de concept-RES naar de RES 1.0. Tijdens de bijeenkomst op 18 augustus kunt u zich laten informeren over specifieke thema’s rondom de Regionale Energiestrategie die nu en straks spelen. Hiervoor nodigen we ook stakeholders van de energietransitie uit, op het gebied van natuur en milieu, landschap, landbouw, energie en economie. De thema’s zijn afgeleid van de opmerkingen en vragen die het afgelopen jaar tijdens lokale en regionale bijeenkomsten zijn gesteld.

Als voorbereiding op deze bijeenkomst hebben wij op de websites NHN en NHZ een speciale pagina voor u gemaakt met informatie over het proces en uw rol daarin als volksvertegenwoordiger. Ook vindt u daar onder meer de planning, informatie over de participatie tot nu toe en antwoorden op de meest gestelde vragen.
 
Programma

Tijdstip                  Onderwerp

 
19.20 - 19.30 uur    Virtuele inloop 

19.30 - 20.05 uur    Plenair: In gesprek met bestuurders: Edward Stigter (gedeputeerde provincie Noord-Holland), Monique Stam (wethouder Heerhugowaard), Thijs Kroese  (wethouder Purmerend), Sander Mager (bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht). En met u via een poll.

20.05 - 20.45 uur    1e ronde Break Out sessies
 
21.00 - 21.50 uur    2e ronde Break Out sessies
 
21.50 - 22.00 uur    
Plenair: Afsluitend gesprek met programmamanagers
Odile Rasch (RES NHN) en Marco Berkhout (NHZ). En met u via een poll.

Er zijn twee rondes met Break Out sessies. Bij elke Break Out sessie geeft een expert toelichting op het onderwerp en is een gespreksleider aanwezig. Na de toelichting gaat u met elkaar in gesprek en kunt u vragen stellen. Per Break Out sessie is plaats voor ca. 25 deelnemers, zowel volksvertegenwoordigers als stakeholders. U kunt in het aanmeldingsformulier aangeven bij welke Break Out sessie u het liefst aansluit. Als u een suggestie heeft voor een extra thema, dan ontvangen wij die graag bij uw aanmelding zodat we daar waar mogelijk in het programma rekening mee kunnen houden.
 

Break Out sessies

  1. duurzame energie en natuur
  2. gras en graan en/of zon en wind
  3. lusten en lasten (lokaal eigendom/ financiële participatie)
  4. energie-infrastructuur en de balans in vraag en aanbod 
  5. grote wateren, grote mogelijkheden? 
  6. samenwerken voor ruimtelijke samenhang en integraliteit
  7. verbinden van warmtevraag en -aanbod
  8. kansen voor het bedrijfsleven en arbeidsmarkt
  9. vragensessie over waterstof, kernenergie, biomassa en energiebesparing
  10. alternatieve visies voor Noord-Holland Noord (Duurzaam Leefbaar, NMF en Economisch Forum)
Een week voor de bijeenkomst ontvangt u het definitieve programma en de indeling van de Break Out sessies.
 
Ja, ik meld mij aan

Op de websites NHN en NHZ hebben wij een speciale pagina voor u gemaakt met informatie over het proces en uw rol daarin als volksvertegenwoordiger. Ook vindt u daar onder meer de planning, informatie over de participatie tot nu toe en antwoorden op de meest gestelde vragen.

We hopen u te begroeten op 18 augustus.

Met vriendelijke groet,

 
LinkedIn
Twitter
Email
LinkedIn
Twitter
Email

www.energieregionhz.nl
 


Copyright © 2022 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
unsubscribe    update preferences Email Marketing Powered by Mailchimp