Copy
View this email in your browser
Digitale Nieuwsbrief
Week 48-2021
LET OP!
Alle activiteiten die vermeld zijn in deze nieuwsbrief zijn onder voorbehoud van de corona maatregelen die het kabinet morgenavond bekend zal maken tijdens de persconferentie.
Taizéviering, zaterdag 27 november – 19.00 uur, Pauluskerk
Op zaterdagavond 27 november om 19.00 uur is de Pauluskerk weer ingericht voor een viering in de sfeer van Taizé. Om18.30 worden de liederen van de viering ingezongen. Ieder is welkom om mee te doen.

Oecumenische Vesper, 27 november – 18.30 uur, Johannes - Bernarduskerk
In verband met de aanvang van de Advent, is er a.s. zaterdag om 18:30 uur een Oecumenische Vesper in de Johannes – Bernardus. Deze viering is in samenwerking met de Nicolaïgemeenschap. Voorgangers: Aline Barnhoorn, legerpredikante met emeritaat en Hans Harmsen pastoraal werker met emeritaat. Met medewerking van enkele leden van de Nicolaïcantorij, GerBerJan en het Lunettenkoor. Iedereen is van harte welkom. Oranje Nassaulaan 2.

Start Advent en het nieuwe kerkelijk jaar, weekend 27-28 november, landelijk
Dit weekend begint voor de liturgie met de eerste zondag van de Advent het nieuwe kerkelijk jaar. Voor de Schriftteksten in de zondagsvieringen wordt de C-cyclus gelezen waarin veel uit het Lucasevangelie wordt geput. In de adventtijd steken we in de viering iedere week een kaars meer aan op de adventskrans en wordt in de Adventsactie steun gegeven aan een project: voor Utrecht is dat een bevallingshuis in Zimbabwe. Lees hier meer over dit project.

Adventsactie 2021 - Gezonde start voor moeder en kind
De Adventstijd komt er weer aan. Op zondag 28 november begint die weer. Het Adventsproject 2021 staat in het teken van zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap. Wereldwijd hebben miljoenen vrouwen nog altijd onvoldoende toegang tot goede zorg. Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap en de periode erna. Zo steunen ze in Somalië een gezondheidscentrum dat aanstaande moeders professionele geboortezorg biedt. In El Salvador steunen ze een ziekenhuis dat jonge ouders leert hoe ze goed voor hun kinderen kunnen zorgen. In Gaza steunen ze een medisch team dat zwangere vrouwen begeleidt voor wie de medische post te ver weg is en in Zimbabwe steunen ze een opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwangere vrouwen en hun echtgenoot daar veilig de bevalling kunnen afwachten. Help Adventsactie de projecten te ondersteunen met uw donatie over te maken naar: NL78 RABO 0181 9165 25 t.n.v. St. Martinusparochie. Meer informatie: www.adventsactie.nl

Digitale Adventsretraite
Nog een week en dan begint de digitale adventsretraite van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit. Pater Jan Stuyt sj schreef de retraite van dit jaar. In dit interview met Ignis webmagazine vertelt hij over de achtergronden van de retraite. Uit eerdere enquêtes weten we dat veel deelnemers op de een of andere manier uitwisselen over hun gebedservaringen tijdens de digitale retraites. Heb je daar ook interesse in? Op de website vind je een overzicht van bestaande deelgroepen waarbij je je kunt aansluiten. Wil je liever een digitale deelgroep? Stuurt dan een email naar ignatiaans.bidden@jesuits.net. Momenteel worden vier digitale uitwisselingsgroepen aangeboden. Ook dit jaar is er iedere zaterdagochtend een geleide meditatie aan via ZOOM. Op zaterdagochtend om 09.30 uur. De link voor deelname wordt in de gebedsmail op vrijdagavond verstuurd. Je kunt deze meditaties ook terugzien op de YouTube-kanaal

Decembernummer Tussentijds Magazine
De december- en kersteditie van Tussentijds Magazine vraagt met contrasten aandacht voor het wonder van de geboorte en de zorg om veilig leven. Twee parochianen vertellen over de geboorte en de eerste maanden met hun zoon die deze zomer werd geboren. Daarnaast vraagt het artikel over de Adventsactie om onze steun voor een geboortehuis in Zimbabwe. En twee parochianen die als vrijwilliger in het vluchtelingenkamp op Lesbos waren delen hun ervaringen. Ook het overzicht van vieringen en activiteiten in advent en kersttijd ontbreekt niet (met voorbehoud m.b.t. de ‘coronaregels’) en ook de vaste rubrieken niet!

Geef op voor eerste communie en vormsel 2022
In het voorjaar van 2022, na Pasen, zullen er in de (rooms)katholieke kerken van Utrecht vieringen zijn waarin kinderen voor het eerst de heilige communie gaan ontvangen. De Martinusparochie Katholiek Utrecht maakt ouders erop attent dat zij hun kind hiervoor kunnen aanmelden. De voorbereidingsprogramma’s starten in januari. De parochie gaat ervan uit dat uw kind ten minste in groep 4 van de basisschool zit. Opgave graag insturen aan: secretariaat@katholiekutrecht.nl vóór eind november.
Eveneens in januari start een programma ter voorbereiding op de viering van het vormsel. Dit staat open voor kinderen ten minste in groep 8 van de basisschool. Dit sacrament zal voor alle Utrechtse jongeren gevierd worden op zaterdag 4 juni 19.00 uur in de Catharinakathedraal. Opgave graag insturen aan: secretariaat@katholiekutrecht.nl vóór eind november. Gezinnen/ouders die in het parochieledenbestand staan ingeschreven krijgen van ons schriftelijk bericht.

Gebedsbijeenkomst, wekelijks op woensdag – 10.00 uur, St. Josephgroep 
De St. Josephgroep komt wekelijks samen in de kapel van de Zusters Augustinessen voor een gebedsbijeenkomst. Adres: Oudegracht 31, hoek Waterstraat. Let op: de bijeenkomst start om 10.00 uur. U bent van harte welkom bij deze kleine bijeenkomsten. Wij verzoeken u thuis te blijven en bidden als u verkouden bent, koorts hebt of in de buurt van corona-besmetting ben geweest. 

Lezing: Waar de stilte van spreekt, 2 december – 20.00 uur, Nicolaïkerk
De commissie Vorming en Toerusting van de Nicolaïkerk organiseert in het kader van het jaarthema ‘Stilstaan’ een lezing over Stilte. Tegen het ‘lawaai’ van al te leerstellige religies stelt een populaire tendens in onze hedendaagse spiritualiteit stilte en stiltebeleving centraal. Bewust volgehouden stilzwijgen lijkt onnoemelijk veel meer te ‘zeggen’ dan de gekende massa aan zogezegd diepzinnige woorden. Alsof vooral alleen de stilte er het best in slaagt tegemoet te komen aan de religieuze verzuchting van de moderne mens. In zijn lezing gaat Marc De Kesel, empathisch zowel als kritisch, in op die ideeën en plaatst die binnen een ruimere historische context. Marc De Kesel is als hoogleraar in de Wijsbegeerte verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Adres: Nicolaaskerkhof 8, Utrecht. Denkt u aan de coronapas? Meer informatie: https://www.nicolaikerk.nl/over-ons-vorming-en-toerusting

Avondgebed Sant’Egidio
Vrijdag 5 december – 20.00 uur, Kapel van de zusters Augustinessen

Het avondgebed van Sant' Egidio Utrecht kan meegevierd worden op vrijdag 3 december om 20.00 uur in de kapel van de zusters Augustinessen, hoek Waterstraat/Oudegracht. Vanwege de coronamaatregelen kan na afloop geen koffie worden gedronken.

Filmavonden over het katholieke geloof
Woensdag 8 december – 19.45 uur, Ariënsinstituut

Het Ariënsinstituut organiseert maandelijks een film- en gespreksavond over de rijkdom van het katholieke geloof. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de indrukwekkende serie Catholicism van Robert Barron, hulpbisschop van Los Angeles. Hij legt hierin het katholieke geloof uit aan de hand van tien thema’s en neemt de kijker mee langs prachtige plekken met een voor het katholicisme bijzondere betekenis. De avonden vinden plaats op woensdagavond in de zaal van het Ariënsinstituut (Keistraat 9). Het thema van deze avond is Maria, de Moeder van God. Voor de overige data en thema’s, zie https://www.ariensinstituut.nl/. Het is mooi en zinvol om alle afleveringen te bekijken en erover in gesprek te gaan. Vanzelfsprekend is deelname aan een enkele avond ook mogelijk. Wel is het wenselijk zich vooraf aan te melden via rector@ariensinstituut.nl. Er zijn geen kosten aan deze avonden verbonden.

Actie schoenendoos onder de kerstboom, Aloysiuskerk
Wat is er leuker dan iemand te verrassen! Er zijn in onze omgeving mensen die het niet breed hebben of ziek of eenzaam zijn. Verrast u zo iemand eens! Vul een schoenendoos met koffie, thee, koekjes, een pak sap, chocolade of iets anders wat u zelf ook lekker vindt (geen bederfelijke waar). Een kaarsje en servetten erbij maakt het extra feestelijk. Een kaartje met een wens maakt het helemaal af. Feestelijk kerstpapier eromheen en afleveren bij het Pastoraal Centrum van de Aloysiuskerk. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en voor, of na de viering in het weekend. Uiterste inleverdatum 15 december. U kunt ervan verzekerd zijn dat de ontvangers aangenaam verrast zullen zijn.
Commissie schoenendoos

Lichtjestocht in Oost gaat ook dit jaar niet door
Deze week heeft de organisatiewerkgroep van de Lichtjestocht in Oost het besluit genomen de Lichtjestocht van 2021 niet door te laten gaan. Sinds september zijn er voorbereidingen getroffen voor de 7e editie die voorzien was voor 17 december. De coronasituatie en de daaruit voortvloeiende eisen die voor de vergunning gesteld werden maakten het voor de organisatoren duidelijk dat de gastvrije en open opzet en sfeer van dit evenement er te zeer onder zouden lijden. Met een doorgeef-kaart bij de Oostkrant komt er toch een kerstwens en de uitnodiging voor elkaar toch een lichtpuntje te zijn.

Kerstconcert ‘O magnum mysterium’ – Projectkoor Passio
Zondag 19 december – 15.00 uur, Dominicuskerk

‘O magnum mysterium’ is het oudste kerstlied dat we kennen. Het werd in kloosters gezongen tijdens de metten van Kerstmis, terwijl het buiten nog donker was. Het bezingt het wonder van de geboorte van Christus gezien door de ogen van de herders. Projectkoor Passio zingt versies van Tomas Luis da Vittoria en Ola Gjeilo, aangevuld met andere werken van Morten Lauridsen, Ola Gjeilo en John Rutter. Dirigent Berny Oude Kempers – solist Sonja Heimans – pianist Jeroen Snijder. Kaarten: € 10, –/ € 5, – U-pas en kinderen (incl. consumptie). Aanmelden via: info@huisvandominicus.nl

Help Al Ard weer op te bouwen!
Al Ard ‘Het landgoed’, het project van de overledene pater Frans van der Lugt sj., die mensen in Al-Qusayr (Syrië) help biedt, ongeacht hun etnische achtergrond, seksuele voorkeur en/of geloofsovertuiging, is door de oorlog leeggeroofd en zijn gebouwen en het land grotendeels verwoest en kan daardoor niet meer zelfstandig bestaan. Met de Wak for Homes, een pelgrimstocht om geld in te zamelen, wilt Anne Claire van der Lugt -nicht van pater Frans- het werk en de levensvisie van haar oom voortzetten om de mensen in Syrië weer perspectief te geven op een veilige en mooie toekomst. Van dinsdag 5 april tot en met zondag 10 april 2022 zal ze daarom de pelgrimstocht Walk for Homs van Amsterdam naar ‘s-Hertogenbosch lopen. Een voettocht van ruim 156 kilometer waarbij het ook mogelijk is om alleen de eerste en/of laatste etappe mee te lopen. Het doel is voor die tijd € 250.000 in te zamelen. Hopelijk wilt u hier ook een steentje aan bijdragen. U kunt uw gift overmaken naar: Stichting Donatiebeheer Elefunds, NL98ABNA0562589872, O.v.v. donatie Walk for Homs - Al Ard. Mocht u nog vragen hebben kunt u Claire van der Lugt bereiken via het telefoonnummer 0625007958 of het e-mailadres anneclaire@elefunds.nl

Tussentijds Magazine

van St. Martinusparochie - Katholiek Utrecht
november 2021 nummer


Allerzielen 2021:
'Dood ben ik als jij mijn niet meer noemt'

De Voorkamer: verbinden & inspireren

Dankbaar verder, na medisch wonder
Berichten voor de volgende editie uiterlijk woensdagavond voor de week van uitgave verzenden naar: communicatie@katholiekutrecht.nl 
Digitale kopij (indien mogelijk) aanleveren als Word document.
LET OP: In verband met beperkte ruimte maximaal 150 woorden.

Centraal Secretariaat
St. Martinusparochie - Katholiek Utrecht

Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht
030 –254 61 47
communicatie@katholiekutrecht.nl
www.katholiekutrecht.nl

Pastoresteam
H. Boogers (plebaan/pastoor)
h.boogers@katholiekutrecht.nl
06-81166123
G. Martens (pastoraal werker)
g.martens@katholiekutrecht.nl
06-47198072
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Katholiek Utrecht, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp