Copy
ADV-brukernettverk 4/2022
Åpne nyhetsbrev i nettleser

ADV-nyhetsbrev 4 - 2022

God sommer! 

Vi ønsker alle i brukernettverket en riktig god sommer. Nedenfor finner du alle presentasjonene fra lanseringen 3. juni. 

Vi lanserer nå mulighet for å abonnere på nyhetsbrevet (se nederste boks). Fra høsten av vil vi kun sende ut nyhetsbrev via abonnementslisten.

Spre gjerne informasjon til nye brukere ved å vise til nettsiden med tidligere utgaver: ADV-nyhetsbrev. Fra denne siden får da også nye brukere mulighet for å melde seg på nyhetsbrevet.

Fra høsten 2022 vil det være mulig å lage nye referansebaner med befolkningsprognosene fra 2022.

Vi ser fram til videre samarbeid og vil invitere til nye digitale samlinger i brukernettverket, og opplæring ved behov. Vi vil også ta initiativ til opplæring og prosjektstart for nye byområder.

Følge med på nyhetsbrev og ta gjerne kontakt med oss.

Forbedring av brukergrensenittet i ADV

I sommer jobber vi aktivt for å gjøre ADV letter å bruke. Vi går derfor gjennom hele brukergrensesnittet, og vi gjør noe endringer i hvordan man kan navigere i ADV. 

Dette skal gjøre det lettere å opprette og å jobbe med prosjektene i ADV. Det vil også gjøre det lettere å ta ADV i bruk for nye byområder.

Forbedringene skal gjøre det lettere å oppdatere referansebaner og tiltaksbaner når det kommer nye oppdaterte befolkningsprognoser og virksomhetsdata fra SSB for 2022.

Presentasjonene fra ADV-lanseringen den 3. juni 2022

Velkommen til ADV RTM, Ove Myrvåg, SVV, direktør for økonomi og virksomhetsstyring

Samarbeid om gode byanalyser, Helge Eide, områdedirektør, KS Samfunn, velferd og demokrati

Presentasjon av arealdataverktøyet, Tore Leite, Kommunal- og distriktsdepartementet og Kjetil Bjørklund, KS
(Videoklipp i presentasjonen)

Resultater fra pilotbyene – hvordan påvirker arealbruk transportomfanget?

ADV som integrert del av byutredninger og transportanalyser, Oskar Kleven, Nasjonal transportplan – transportanalyser 

ADV RTM: klimaverktøy for kommunene, Nina Holmengen, Miljødirektoratet  

Hva skal til for at nye byområder kan ta i bruk ADV RTM? NTP faggruppe areal 

Resultater og erfaringer fra pilotbyområdene, Grenland, Trondheim, Kristiansand og Oslo 

 

Arealdataverktøy - eksempel fra temalagsvelger. Skjermdump fra https://kart.arealdata.no
 

Om brukernettverket

Alle som bruker arealdataverktøyet vil kunne delta i brukernettverket for ADV. Det vil være byområdeansvarlige for ADV og RTM, men også arealplanleggere som legger inn data i verktøyet. NTP-faggruppe areal er ansvarlig for ADV-brukernettverket. 

Om NTP-faggruppe for areal

NTP-faggruppen har ansvar for inngangsdata til arealdelen i transportmodellene og for utviklingen av ADV-verktøyet. Dette arbeidet samordnes som en integrert del av gruppen for NTP-transportanalyse og samfunnsøkonomi sitt arbeid med utvikling og drift av RTM. Deltagere i faggruppa i 2022 er Oskar Kleven og May Berit Eidsaune (Statens vegvesen), Kjetil Bjørklund (KS), Nina Holmengen (Miljødirektoratet), Elisabeth Fugger (Jernbanedirektoratet) og Tore Leite (Kommunal- og distriktsdepartmentet). Koordinator for faggruppa i 2022 er Tore Leite.
ADV-nyhetsbrev gis ut av planavdelingen
i Kommunal- og distriktsdepartementet på vegne av NTP-faggruppe areal
Abonner på
Alle utgaver
E-post: tore.leite@kdd.dep.no

Avmelding