Copy
ADV-brukernettverk
Åpne nyhetsbrev i nettleser

ADV-nyhetsbrev 5 - 2022

Teams-møte for ADV-brukernettverk

Vi inviterer til møte i ADV-brukernettverk på Teams, 29. september kl. 12–14.
 
Bli med fra datamaskin eller mobilapp
Klikk her for å delta i møtet
Møte-ID: 344 012 046 907
Passord: EXjeZ6
Last nedTeams | Join on the web
 
Vi vil på møtet gå gjennom ADV 2.0 (nytt brukergrensesnitt) og drøfte videre arbeid, samt orientere om transportvirksomhetenes utredningsoppdrag for ny Nasjonal transportplan.

Nytt og forbedret brukergrensesnitt ADV 2.0

Vi har nå gjort en gjennomgang av brukergrensesnittet i ADV med sikte på å gjøre det lettere å navigere og hvor det er lettere å se hvilke oppgaver som er ferdige. Det blir også tydeligere å se hvilke oppdateringer som medfører nye beregninger.

Oppdateringen som Asplan Viak har jobbet med, har blitt publisert forløpende på demoversjonen ADV-RTM demo.arealdata.no . Alle endringene er  nå publisert på produksjonsversjon ADV-RTM kart.arealdata.no.

Alle innlegging av data og beregninger vil være som tidligere, og dere kan fortsette å jobbe med prosjektene som før. Vi vil gå gjennom denne nye versjonen på neste Teams-møte i ADV-brukernettverket.

Nye befolkningsprognoser for 2022

Det nye befolkningsprognosene fra SSB som skal brukes i RTM-kjøringene ligger nå som nytt basisår i ADV. Det innebærer at dere nå kan lage oppdaterte referansebaner ved å opprette nytt prosjekt basert på tidligere referansebane. Vi vil gå gjennom dette på neste Teams-møte i ADV-brukernettverk.
 

Når kan ADV tas i bruk i nye byområder?

Følgende nye delområdemodeller er nå lagt ut i ADV: DOM Bergen er nå tilrettelagt for ADV. Delområdemodeller som kan brukes for Nedre Glomma og Buskerudbyen legges ut snarlig, slik at ADV nå kan tas i bruk i alle de ni største byområdene. For Pilotbyene vil det være mulig å oppdatere både referansebaner og tiltaksbaner med nye befolkningstall.
 

NTP utredningsoppdrag

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har gitt et utredningsoppdrag til transportvirksomhetene som del av arbeidet med en ny Nasjonal transportplan. For byområdene legges det grunn behov for å oppdatere byutredningene, fortrinnsvis videreutvikle byutredningene der de foreligger, og særlig prioritere de fire største byområdene.

NTP 2025–2036: Utredningsoppdrag til Nasjonal transportplan 2025–2036 - regjeringen.no


 

Arealdataverktøy - eksempel fra temalagsvelger. Skjermdump fra https://kart.arealdata.no
 

Om brukernettverket

Alle som bruker arealdataverktøyet vil kunne delta i brukernettverket for ADV. Det vil være byområdeansvarlige for ADV og RTM, men også arealplanleggere som legger inn data i verktøyet. NTP-faggruppe areal er ansvarlig for ADV-brukernettverket. 

Om NTP-faggruppe for areal

NTP-faggruppen har ansvar for inngangsdata til arealdelen i transportmodellene og for utviklingen av ADV-verktøyet. Dette arbeidet samordnes som en integrert del av gruppen for NTP-transportanalyse og samfunnsøkonomi sitt arbeid med utvikling og drift av RTM. Deltagere i faggruppa i 2022 er Oskar Kleven og May Berit Eidsaune (Statens vegvesen), Kjetil Bjørklund (KS), Nina Holmengen (Miljødirektoratet), Elisabeth Fugger (Jernbanedirektoratet) og Tore Leite (Kommunal- og distriktsdepartmentet). Koordinator for faggruppa i 2022 er Tore Leite.
ADV-nyhetsbrev gis ut av planavdelingen
i Kommunal- og distriktsdepartementet på vegne av NTP-faggruppe areal
Abonner på
Alle utgaver
E-post: tore.leite@kdd.dep.no

Avmelding 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kommunal- og distriktsdepartementet · Akersgata 59 · Oslo, Oslo 0180 · Norway