Copy
God jul ordsky.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging

Den årlige nettverkssamlingen ble denne gangen arrangert digitalt og streamet direkte den 2. og 3. desember. Det var mer enn 700 påmeldte, og om lag 30 foredragsholdere spredt rundt hele landet presenterte nytt om planlegging. Statssekretær Heidi Nakken åpnet med en presentasjon om FNs bærekraftsmål i planleggingen og ekspedisjonssjef Jarle Jensen kom med nytt fra departementet.
 
Du kan se opptak og pdf av presentasjonene på følgende side:
Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 2020
Studio.
Vigleik Stusdal, Mari Olea Lie og Ida Stenbråten Harildstad ledet de forskjellige bolkene. Foto: Jan Hausken

Invitasjon til brukerundersøkelse

Vi jobber med å gjøre nettsidene våre enda nyttigere og bedre for deg som bruker. Dette trenger vi din hjelp til, og vi håper du kan ta deg tid til å teste ut en ny organisering av stoffet.
Undersøkelsen er digital, anonym og tar ca. 10 minutter.
 
På forhånd tusen takk for hjelpen!

25 millioner til planforskning

I februar er det søknadsfrist for forskningsmidler opp til 25 millioner kroner til prosjekter innen en bærekraftig samfunnsutvikling etter plan- og bygningsloven. Det er forskningsrådet som på oppdrag fra KMD står for søknadsprosessen. Fristen er 17. februar 2021. Fullstendig utlysning finner du her: Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv (forskningsradet.no).
 
Kontaktpersoner 
Janike Harsheim (Forskningsrådet) og Koksvik Espen (KMD).
Evenes flystasjon, illustrasjon.

Statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon

Evenes flystasjon skal fungere som base for F-35 jagerfly og overvåkingsflyene P-8A. Basen vil spille en nøkkelrolle i Norges luftforsvar og suverenitetshevding i nordområdene.
Pressemelding: Vedtek statleg reguleringsplan for Evenes flystasjon
Brev: Vedtak av statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon, Harstad/Narvik lufthavn
Plandokumentene kan leses på Forsvarsbyggs nettsider

By- og stedsutvikling

Byvekstavtale for Osloområdet signert

Staten vil bidra med over 16,5 milliarder kroner blant annet til gode løsninger for kollektivtransport, sykkel og gange; og til Fornebubanen.
Pressemelding: Byvekstavtale for Osloområdet signert

25,9 millioner kroner til byutviklingsprosjekter

Regjeringen deler ut 25,9 millioner kroner til byutvikling etter søknader fra kommuner og fylkeskommuner. Prosjektene som får støtte ligger i Osloområdet, Bergensområdet, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Nedre Glomma, Buskerudbyen, Grenland, Kristiandsandsregionen og Tromsø.
Pressemelding: Ni byområder får 25,9 millioner kroner til byutvikling

Kart og eiendomsinformasjon

Diplom for god bruk av geodata

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nasjonalt geodataråd etterlyste tidligere i høst eksempler på gode løsninger på bruk av geografisk informasjon. Hele 37 bidrag kom inn, og vinnere i tre kategorier har nå fått diplom.
  • Beredskapsetaten i Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken for løsninger som gir oversikt over koronautviklingen.
  • Senter for oljevern og marint miljø og Hold Norge Rent for bruken av geodata i kampen mot marin forsøpling.
  • Offshore Simulator Centre AS for bruk av geografiske data til å lage 3D-modell, eller digital tvilling, av byer eller tettsteder.
Pressemelding: Diplom for geodata mot korona og strandsøppel
Diplom for geodata (kartverket.no)
Gode døme på bruk av geodata
Prisvinnere og Astrup.
Fra venstre: Roar Skålin fra Nasjonalt geodataråd, Osman Mohammad Ibrahim fra Oslo kommune, Marinanne Skjerven Martinsen fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, Bjørn Aase Dimmen fra Offshore Simulator Centre AS på skjermen og Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Guro Voss Gabrielsen

Veiledere og rapporter

Rapport: Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen

OsloMet – By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en juridisk og samfunnsvitenskapelig rapport om samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen.

Rapport: Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningenNy lovkommentar til matrikkelloven

Veslemøy Faafeng og Dag Høgvard fra KMD har sammen med Per Kåre Sky og Fredrik Holth ved NMBU skrevet lovkommentar til matrikkelloven. I tillegg til kommentarene til de ulike bestemmelsene i loven, har boken også en kort generell innføring i loven. Dette er første gang matrikkelloven får en samlet framstilling. Boken er á jour med vedtatte endringer i matrikkelloven og matrikkelforskriften gjeldende fra 1. januar 2021.

Nytt fra andre

Planrelatert fra KMD og departementene

Planrelatert fra andre

Arealstatistikk

Arrangementer

Konferansen ble av holdt 30. oktober 2020 som et webinar og presentasjonene er nå publisert. Landskonferansen i plan- og bygningsrett 2020

Nye veiledere i 2020

Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

Prinsipputtalelser og fortolkninger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om plan- og bygningsrett finner du på nettsiden om plan- og bygningsrett på regjeringen.no.

Innsigelsessaker

Avgjørelser i innsigelsessaker legges fortløpende ut på departementets hjemmesider. Her finnes også innsigelsesstatistikk og annen relevant informasjon om innsigelser.

Planlegging på regjeringen.no

Facebook
Twitter
Website
KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Vil du endre på måten du mottar disse epostene? 
Meld deg av her


This email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kommunal- og moderniseringsdepartementet · Akersgata 59 · Oslo, Norge 0032 · Norway