Copy
NYTT FRA STEDSUTVIKLING.NO 4/2020
View this email in your browser
FN bærekraftsmålene

To webinarer om bærekraft og planlegging

Hvordan brukes FNs bærekraftsmål i kommunal og regional planlegging? Bli med på webinar der Nordlandsforskning forteller om verktøy, metoder og praktiske erfaringer. 4. september er målgruppen for webinaret fylkeskommuner og andre regionale aktører, og 11. september er målgruppen kommuner og lokale aktører.
4. september - FNs bærekraftsmål i kommunal og regional planlegging
11. september - FNs bærekraftsmål i kommunal planlegging
Logo attraktiv by

Finalister og vinnere av Attraktiv by-prisen invitert til BYLIVkonferansen 22. og 23. oktober

BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund arrangerer årlig BYLIVkonferansen med rundt 200 deltagere som jobber med stedsutvikling i kommunen eller næringslivet, eller på ulike måter bidrar til den levende byen gjennom private initiativ og frivillig arbeid.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker at flere skal få høre om og lære av erfaringene fra finalister og vinnere av Attraktiv by-prisen. I samarbeid med BYLIVsenteret er derfor finalister og vinnere av Attraktiv by-prisen er derfor spesielt invitert til å delta på BYLIVkonferansen i Narvik 22. og 23. oktober for å presentere sine erfaringer med å skape bærekraftige, attraktive og levende byer og steder.
BYLIVkonferansen 2020

Ny nordisk debattserie om byliv etter korona

Sammen med Dansk Design Center, BLOXHUB, Gehl Arkitekter og Urban agenda lanserte DOGA rett før sommeren en ny nordisk debattserie om hva koronapandemien vil ha å si for fremtidens by- og stedsutvikling. Første debatt om byliv etter korona var 24. juni.

Sykling på mindre steder

29. september arrangerer Sykkelbynettverket halvdags webinar om sykling på mindre steder. Arrangementet direktesendes på nettet fra Modum rådhus i Vikersund.

Hva skal til for å få flere til å sykle på mindre steder? Transportøkonomisk institutt har laget en metode for å kartlegge sykkelvennlighet, og de har undersøkt hvilke tiltak mindre steder kan ta i bruk. Modum og Sauda har vært casestudier. På dette webinaret skal TØI fortelle om hva de fant ut, og Modum og Sauda kommuner skal fortelle om hva de nå skal gjøre for å få flere til å sykle i sine kommuner.
Program og påmelding
Syklist på bro Foto: Jan Hausken

Nord-Jæren får byvekstavtale for 2019-2029

Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Den nye byvekstavtalen for Nord-Jæren bygger på Nasjonal transportplan 2018-2029, og erstatter byvekstavtalen på Nord-Jæren fra 2017.
Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-2029 (regjeringen.no)
 

Hamar, Porsgrunn og Straumen er finalister i Attraktiv by-prisen 2020

- Årets finalister viser at det ikke kun er Norges største byer som gjør solid og langsiktig byutviklingsarbeid. Også i mellomstore byer og på mindre steder skapes gode sentrum og lokalsamfunn, sier juryleder Alexandria Algard.
Denne våren har vi, kanskje mer enn noensinne, opplevd viktigheten av kvalitet i våre bygde omgivelser og rekreasjonsmuligheter i våre sentrum og nabolag. Årets finalister har på ulike måter foredlet stedets egne kvaliteter ved å skape attraktive sentrum med gode møtesteder, sier Algard

Juryen drar på befaring til finalistene i første del av september, og vinner kåres midt i september.
Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling (regjeringen.no)
www.facebook.com/norges.beste.sted
Logo statens pris for byggkvalitet

Dette er finalistene til Statens pris for byggkvalitet

Gode boliger gjennom hele livet er årets tema for Statens pris for byggkvalitet i år. Etter å ha vurdert over femti kandidater og gjennomført en digital befaring av seks prosjekter, har juryen nå valgt ut de tre finalistene.
Dette er finalistene til Statens pris for byggkvalitet (DIBK)

DOGA lanserer nytt prosjekt

Med prosjektet Rurale framtider – Scenarier for Distrikts-Norge ønsker DOGA å utforske framtidsscenarier som metode for en bedre og mer innovativ stedsutvikling.
Rurale framtider – Scenarier for Distrikts-Norge (DOGA)
Illustrasjon smarte byer Foto: Colourbox

Felles nordisk smartby-modell 

Kan vi utvikle en nordisk smartby-modell som et menneskesentrert alternativ til de amerikanske og kinesiske modellene? Svaret er ja, ifølge kommuner og organisasjoner fra hele Norden som nå går sammen om å definere en felles smartby-modell basert på nordiske samfunnsverdier og det gode arbeidet som allerede er gjort i de ulike landene.
Lager en felles nordisk smartby-modell (DOGA)

Folketråkk-veilederen er oppgradert

Folketråkk-veilederen skal bidra til mer skreddsydd medvirkning i planprosesser etter plan- og bygningsloven. Veilederen er den første av fire moduler som skal utgjøre en nasjonal digital medvirkningsplattform. Den har nå gjennomgått en oppgradering siden lanseringen høsten 2019, med bistand fra Norconsult og Citiplan, finansiert av KMD, og skal oppdateres minimum to ganger årlig med nye metoder og eksempler.
Folketråkkveilederen (DOGA)
Teaser sentrumskonferansen

Bli med på årets Sentrumskonferanse 27.-28. oktober

Hva venter oss? er tema for årets Sentrumskonferanse i Drammen. Byene har alltid vært i endring, men nå opplever mange at endringene kommer raskere og at de ofte er preget av internasjonale trender og tendenser. Pandemien vil også prege oss i mange år fremover. Under konferansen skisseres blant annet økonomiske verdensbilder, nasjonale handelsutfordringer, globale megatrender, samt hvordan beredskapstiltak og andre forhold vil prege oss. Samtidig vil konferansen peke på noen av svarene for hvordan byene kan stake ut rett kurs i tiden fremover. Sentrumskonferansen arrangeres av Norsk sentrumsutvikling med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Sentrumskonferansen 2020

Følg Forum for stedsutvikling på Facebook!

Hold deg oppdatert med stedsutviklingsrelaterte nyheter fra Forumets medlemmer. Her legges det ut strategier, rapporter, arrangementer med mere.

Forum for stedsutvikling på Facebook

Facebook
Twitter
Website

KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.