Copy
Bekijk deze email op een heel scherm door hier te klikken

Welkom bij de eerste digitale nieuwsbrief van HYA

In deze nieuwsbrief vindt u nieuws en nieuwtjes, scholingen en verslagen van Huurders Ymere Amsterdam (HYA). Lees over successen van zowel HYA als van onze leden, over pittige overleggen, over mooie bijeenkomsten die zijn geweest en gaan komen en nog veel meer!
Ook vragen we uw mening: wat vindt u het belangrijkste onderwerp om vast te leggen in de prestatieafspraken? Het is voor het eerst dat we deze mailing digitaal doen. We horen erg graag wat u ervan vindt. Mail ons met tips, foto's en reacties: info@hya.nl

NIEUWS

Succes! Beleidsverandering voor inwonende mantelzorgkinderen

‘We hebben ons beleid aangepast’, zijn de belangrijke woorden die Ymere-regiomanager Chris Pettersson naar het bestuur van HYA mailde.
De huurderskoepels SHY en HYA hebben zich de afgelopen maanden via brieven en tijdens overleggen sterk gemaakt voor de mogelijkheid om medehuurderschap te verkrijgen voor thuiswonende mantelzorgende volwassen kinderen. Met succes! Lees snel verder

Amsterdamse huurders: “Een akkoord op de prestatieafspraken is nog ver weg”

De huurderskoepels lieten eind juni weten dat er veel afstand zit tussen hun kijk op wat er met de woningmarkt in de stad moet gebeuren en de kijk van de corporaties. 

De corporaties (AFWC) en de huurders (FAH) zijn sinds dit voorjaar in overleg over de prestatieafspraken 2020-2023. Dat zijn de afspraken die corporaties maken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren (onder meer over nieuwbouw, doelgroepenbeleid, verkoop, duurzaamheid, kwaliteit en betaalbaarheid).

In een brief aan AFWC benadrukken ze dat er beter moet worden geluisterd naar de inbreng van de huurders om een akkoord op de prestatieafspraken in zicht te brengen. Lees verder  

 

Folder levert veel reacties op


U heeft het vast gezien: we stuurden u een folder toe. Hierin vertelden we wat HYA voor organisatie is en wat we voor Ymere-huurders doen. En we deden een oproep voor nieuwe vrijwilligers, onder meer voor het bestuur. Dat heeft geleid tot een overweldigend aantal reacties: fantastisch! Binnenkort ziet u nieuwe gezichten op onze bijeenkomsten. Natuurlijk worden de bestuurskandidaten voorgesteld op de Stichtingsraad, daar kunnen ze ook pas officieel toetreden.
Naast veel nieuwe vrijwilligers leverde de toezending van de folder ook heel veel telefoontjes en mails op van mensen die problemen hadden met Ymere of met hun woning. Binnenkort zullen we een boekje opendoen over de meest bijzondere klachten!

Succes van BC Flevoflats: Ymere geeft toe

HYA kreeg een bericht van een blije bewonerscommissie. Een bewonerscommissie die er zelf voor heeft gezorgd dat de servicekosten naar beneden werden bijgesteld. De bewoners ontdekten een fout, wezen Ymere erop, bleven volhouden en Ymere durfde de fout toe te geven. Lees mee.

Huurderskoepel HYA op de bres voor huurders Ymere

De voorzitter van HYA: Peter Weppner is geïnterviewd door Stichting !Woon. In een mooi artikel schetst hij het belang van de huurderskoepel.  (lees verder op de site van !Woon)

Weer actie tegen verkoop sociale huurwoningen

'Een sociale woning is kostbaar maatschappelijk bezit dat niet zomaar op de vrije markt verkwanseld mag worden,' schrijft bc Olympia op haar Facebook-pagina. In hun complex zijn 325 van de 550 sociale woningen verkocht. Al eerder kwam zij in actie (lees hier) en nu gaan ze verder. Samen met Huurdersvereniging HBZ organiseren ze op vrijdag 26 juli de actie: ‘Stop de Verkoop van Sociale Huurwoningen’.

Lees meer over deze actie

Huurverhogingen bij Amsterdamse corporaties

Het is alweer een paar maanden geleden dat de huurverhogingen zijn vastgelegd, maar we geven het toch graag door: wat worden de huurverhogingen? Elke woningcorporatie geeft een eigen invulling aan de huurverhoging. Alles uiteraard binnen de kaders van de wet.

Lees meer over huurverhogingen bij Amsterdamse corporaties.

Lees meer over huurverhoging van Ymere

KORT NIEUWS

Jaarverslag van HYA over 2018 staat online - Lees verder
Berlijn gaat huurprijzen bevriezen én huizen terugkopen- Lees verder
Ymere bij Radar over dubieuze afhandeling van brandschade - Lees verder
10 tips voor jongeren die een woning zoeken - Lees verder
Oproep: stuur nieuws over uw bewonerscommissie naar ons! Zoals ook BC Flevoflats deed. Wij zijn altijd op zoek naar mooie huurdersverhalen. Mail ons.

AGENDA

28 augustus- Bewonerscontactavond  
Voor alle aangesloten BC's én voor alle Ymere-huurders! Kijk hier
ALTIJD- Digitale scholing
Gratis scholing voor BC's die aangesloten zijn bij HYA. Kijk hier
11 september - Gemengd complex
Gratis scholing over het beheer van gemengde complexen   Kijk hier
9 oktober- Bewonerscontactavond  
Voor alle aangesloten BC's én voor alle Ymere-huurders!  Kijk hier
16 oktober - Conditiemeting en onderhoud
Gratis scholing voor BC's die aangesloten zijn bij HYA. Kijk hier
27 november - Stichtingsraad 
Kom naar de Stichtingsraad! Kijk hier

DE HEERLIJKE HYA EXCURSIE 2019

Elk jaar gaat Huurders Ymere Amsterdam op excursie met de leden. Ook dit jaar: op 8 juni 2019 gingen we pad. Lees over ons tochtje over de Vecht en onze toer door Paleis Soestijk. Lees snel verder
De foto's zijn gemaakt door Tatiana Rudenok - kandidaat-bestuurslid HYA

Bijeenkomsten met Ymere

Aan tafel met Ymere
De bestuursleden van HYA zitten vier keer per jaar met het management van Ymere Amsterdam om tafel. Dit is het Stedelijk Overleg. Ook op 11 juni kwamen we samen op het kantoor van Ymere. We spreken dan met name over signalen die HYA heeft gekregen van bewoners en bewonerscommissies. Er is altijd veel te bespreken.
Lees een kort verslag inclusief oproepen om jouw reactie! 

 
Van rattenbestrijding tot kwaliteitscontrole: verbetertips voor Ymere
“Vertel ons wat er beter kan in ons contact met jullie”, sprak Chris Pettersson van Ymere op de Bewonerscontactavond van HYA op 19 juni. “Wij zijn erg blij met de bewonerscommissies, dus we horen het graag.” Dat hoefde hij geen twee keer te zeggen. De aanwezigen hadden hier veel ideeën over. Lees in dit artikel wat de aanwezigen aan verbeterpunten doorgaven.
 

Dossierkennis (nuttige documenten)

Of we het leuk vinden of niet: bewonerscommissies hebben af en toe met wetten en regels te maken. Wij publiceren de belangrijkste documenten voor huurders van Ymere bij elkaar op onze site, op de pagina: Nuttige documenten voor BC's. Hieronder ook wat directe links!

Samenwerkingsovereenkomst
In deze overeenkomst is vastgelegd wat huurder en verhuurder moeten doen om aan de Overlegwet te voldoen (met kruisjeslijst). 

Download de Samenwerkingsovereenkomst

De Overlegwet
De belangrijkste wet voor bewonerscommissies en huurdersverenigingen is de Overlegwet.
Download de Overlegwet 


 

Reglement Bewonerscommissies 
In ons reglement staat hoe wij als huurdersstichting omgaan met bewonerscommissies
Download ons reglement

Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbouwing
Afspraken over de invloed van huurders op renovatie en sloop/nieuwbouw 
Download De Kaderafspraken
Facebook
Copyright © 2021 Huurders Ymere Amsterdam, All rights reserved.

Ons adres is:
Huurders Ymere Amsterdam
Nieuwezijds Voorburgwal 21 1e
Amsterdam, 1012 RC
Netherlands

Add us to your address book


Wilt u iets veranderen of uzelf uitschrijven?
U kunt informatie updaten of uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp